ბავარია
×
ქვეყანა
×
პერიოდი
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
×

ბავარია - მონეტების კატალოგი

ბავარია>ბავარიის სამეფო|1806 - 1873
 პერიოდი

ბავარია 1 ფენინგი - obverseბავარია 1 ფენინგი - reverse
1 ფენინგი
1806 - 1829
სპილენძი, 1.2g, ø 18mm
KM# 680
ღირებულება: 11.88 GEL
ბავარია 1 ფენინგი - obverseბავარია 1 ფენინგი - reverse
1 ფენინგი
1830 - 1835
სპილენძი, 1.5g, ø 17mm
KM# 742
ღირებულება: 3.22 GEL
ბავარია 1 ფენინგი - obverseბავარია 1 ფენინგი - reverse
1 ფენინგი
1839 - 1856
სპილენძი, 1.2g, ø 17mm
KM# 797
ღირებულება: 6.22 GEL

ბავარია 1 ფენინგი - obverseბავარია 1 ფენინგი - reverse
1 ფენინგი
1858 - 1871
სპილენძი, 1.24g, ø 17mm
KM# 856
ღირებულება: 3.91 GEL
ბავარია 2 ფენინგი - obverseბავარია 2 ფენინგი - reverse
2 ფენინგი
1806 - 1829
სპილენძი, ø 21mm
KM# 681
ღირებულება: 11.71 GEL
ბავარია 2 ფენინგი - obverseბავარია 2 ფენინგი - reverse
2 ფენინგი
1830 - 1835
სპილენძი, ø 19mm
KM# 745
ღირებულება: 16.54 GEL

ბავარია 2 ფენინგი - obverseბავარია 2 ფენინგი - reverse
2 ფენინგი
1839 - 1850
სპილენძი, ø 21mm
KM# 798
ღირებულება: 0.77 GEL
ბავარია 2 ფენინგი - obverseბავარია 2 ფენინგი - reverse
2 ფენინგი
1858 - 1871
სპილენძი, 2.4g, ø 20mm
KM# 857
ღირებულება: 7.92 GEL
ბავარია ½ კროიცერი - obverseბავარია ½ კროიცერი - reverse
½ კროიცერი
1851 - 1856
სპილენძი, 2.46g, ø 21mm
KM# 843
ღირებულება: 7.05 GEL

ბავარია 1 ჰელერი - obverseბავარია 1 ჰელერი - reverse
1 ჰელერი
1806 - 1829
სპილენძი, ø 14mm
KM# 679
ღირებულება: 9.37 GEL
ბავარია 1 ჰელერი - obverseბავარია 1 ჰელერი - reverse
1 ჰელერი
1830 - 1835
სპილენძი, ø 14mm
KM# 740
ღირებულება: 52.38 GEL
ბავარია 1 ჰელერი - obverseბავარია 1 ჰელერი - reverse
1 ჰელერი
1839 - 1856
სპილენძი, ø 15mm
KM# 796
ღირებულება: 12.13 GEL

ბავარია 1 კროიცერი - obverseბავარია 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1806
სპილენძი, 4.2g, ø 25mm
KM# 683
ღირებულება: 3.31 GEL
ბავარია 1 კროიცერი - obverseბავარია 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1806 - 1825
ვერცხლი 0.187, 0.77g, ø 15mm
KM# 684
ღირებულება: 15.61 GEL
ბავარია 1 კროიცერი - obverseბავარია 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1827 - 1830
ვერცხლი 0.187, 0.77g, ø 15mm
KM# 727
ტირაჟი

ბავარია 1 კროიცერი - obverseბავარია 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1830 - 1836
ვერცხლი 0.187, 0.77g, ø 12mm
KM# 746
ღირებულება: 29.96 GEL
ბავარია 1 კროიცერი - obverseბავარია 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1839 - 1856
ვერცხლი 0.166, 0.84g, ø 14mm
KM# 799
ღირებულება: 6.62 GEL
ბავარია 1 კროიცერი - obverseბავარია 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1858 - 1864
ვერცხლი 0.166, 0.8g, ø 14mm
KM# 858
ღირებულება: 14.59 GEL

ბავარია 1 კროიცერი - obverseბავარია 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1865 - 1871
ვერცხლი 0.166, 0.8g, ø 14.18mm
KM# 873
ღირებულება: 12.38 GEL
ბავარია 3 კროიცერი - obverseბავარია 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1807 - 1825
ვერცხლი 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 697
ღირებულება: 19.51 GEL
ბავარია 3 კროიცერი - obverseბავარია 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1827 - 1830
ვერცხლი 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 728
ტირაჟი

ბავარია 3 კროიცერი - obverseბავარია 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1830 - 1835
ვერცხლი 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 747
ღირებულება: 15.61 GEL
ბავარია 3 კროიცერი - obverseბავარია 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1839 - 1856
ვერცხლი 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 800
ღირებულება: 15.61 GEL
ბავარია 3 კროიცერი - obverseბავარია 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1865 - 1868
ვერცხლი 0.350, 1.23g, ø 18mm
KM# 875
ღირებულება: 15.64 GEL

ბავარია 6 კროიცერი - obverseბავარია 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1806 - 1825
ვერცხლი 0.333, 2.7g, ø 21mm
KM# 686
ღირებულება: 1.29 GEL
ბავარია 6 კროიცერი - obverseბავარია 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1827 - 1829
ვერცხლი 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 729
ღირებულება: 19.51 GEL
ბავარია 6 კროიცერი - obverseბავარია 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1830 - 1835
ვერცხლი 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 748
ღირებულება: 16.38 GEL

ბავარია 6 კროიცერი - obverseბავარია 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1839 - 1856
ვერცხლი 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 802
ღირებულება: 17.35 GEL
ბავარია 6 კროიცერი - obverseბავარია 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1866 - 1867
ვერცხლი 0.350, 2.46g, ø 20mm
KM# 880
ტირაჟი
ბავარია 20 კროიცერი - obverseბავარია 20 კროიცერი - reverse
20 კროიცერი
1806 - 1825
ვერცხლი 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 688
ღირებულება: 162.3 GEL

ბავარია ½ გულდენი - obverseბავარია ½ გულდენი - reverse
½ გულდენი
1838 - 1848
ვერცხლი 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 794
ღირებულება: 49.62 GEL
ბავარია ½ გულდენი - obverseბავარია ½ გულდენი - reverse
½ გულდენი
1848 - 1864
ვერცხლი 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 825
ღირებულება: 117.1 GEL
ბავარია ½ გულდენი - obverseბავარია ½ გულდენი - reverse
½ გულდენი
1864 - 1866
ვერცხლი 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 866
ტირაჟი

ბავარია ½ გულდენი - obverseბავარია ½ გულდენი - reverse
½ გულდენი
1867 - 1871
ვერცხლი 0.900, 5.3g, ø 25mm
KM# 882
ტირაჟი
No ImageNo Image
½ ტალერი
1806
ვერცხლი 0.833, 14.03g
KM# 690
ტირაჟი
No ImageNo Image
½ ტალერი
1807
ვერცხლი 0.833, 14.03g
KM# 698
ტირაჟი

No ImageNo Image
½ ტალერი
1808
ვერცხლი 0.833, 14.03g
KM# 705
ტირაჟი
ბავარია 1 გულდენი - obverseბავარია 1 გულდენი - reverse
1 გულდენი
1837 - 1848
ვერცხლი 0.900, 10.6g, ø 30.02mm
KM# 788
ღირებულება: 64.54 GEL
ბავარია 1 გულდენი - obverseბავარია 1 გულდენი - reverse
1 გულდენი
1848 - 1864
ვერცხლი 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 826
ტირაჟი

ბავარია 1 გულდენი - obverseბავარია 1 გულდენი - reverse
1 გულდენი
1864 - 1866
ვერცხლი 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 867
ღირებულება: 219.7 GEL
ბავარია 1 გულდენი - obverseბავარია 1 გულდენი - reverse
1 გულდენი
1867 - 1871
ვერცხლი 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 884
ტირაჟი
ბავარია 1 ტალერი - obverseბავარია 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1806
ვერცხლი 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 692
ტირაჟი

ბავარია 1 ტალერი - obverseბავარია 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1807 - 1822
ვერცხლი 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 701
ტირაჟი
ბავარია 1 ტალერი - obverseბავარია 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1822 - 1825
ვერცხლი 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 716
ღირებულება: 727.7 GEL
ბავარია 1 ტალერი - obverseბავარია 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1865 - 1871
ვერცხლი 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 877
ღირებულება: 132.3 GEL

ბავარია 1 ფერაინსტალერი - obverseბავარია 1 ფერაინსტალერი - reverse
1 ფერაინსტალერი
1857 - 1864
ვერცხლი 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 852
ღირებულება: 150.5 GEL
ბავარია 1 ფერაინსტალერი - obverseბავარია 1 ფერაინსტალერი - reverse
1 ფერაინსტალერი
1864 - 1866
ვერცხლი 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 869
ტირაჟი
ბავარია 1 ფერაინსტალერი - obverseბავარია 1 ფერაინსტალერი - reverse
1 ფერაინსტალერი
1866 - 1871
ვერცხლი 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 886
ღირებულება: 166.7 GEL

ბავარია 2 გულდენი - obverseბავარია 2 გულდენი - reverse
2 გულდენი
1845 - 1848
ვერცხლი 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 819
ღირებულება: 198.5 GEL
ბავარია 2 გულდენი - obverseბავარია 2 გულდენი - reverse
2 გულდენი
1848 - 1856
ვერცხლი 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 828
ღირებულება: 205.5 GEL
ბავარია 2 ტალერი - obverseბავარია 2 ტალერი - reverse
2 ტალერი
1839 - 1841
ვერცხლი 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 805
ტირაჟი

ბავარია 2 ტალერი - obverseბავარია 2 ტალერი - reverse
2 ტალერი
1842 - 1848
ვერცხლი 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 814
ტირაჟი
ბავარია 2 ტალერი - obverseბავარია 2 ტალერი - reverse
2 ტალერი
1849 - 1856
ვერცხლი 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 837
ტირაჟი
ბავარია 1 კრონენტალერი - obverseბავარია 1 კრონენტალერი - reverse
1 კრონენტალერი
1809 - 1825
ვერცხლი 0.868, 29.34g, ø 39mm
KM# 706
ღირებულება: 250.3 GEL

ბავარია 1 კრონენტალერი - obverseბავარია 1 კრონენტალერი - reverse
1 კრონენტალერი
1826 - 1829
ვერცხლი 0.868, 29.54g, ø 39mm
KM# 723
ტირაჟი
ბავარია 1 კრონენტალერი - obverseბავარია 1 კრონენტალერი - reverse
1 კრონენტალერი
1830 - 1837
ვერცხლი 0.868, 29.54g, ø 39mm
KM# 751
ტირაჟი
ბავარია 2 ფერაინსტალერი - obverseბავარია 2 ფერაინსტალერი - reverse
2 ფერაინსტალერი
1859 - 1860
ვერცხლი 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 861
ტირაჟი

ბავარია 2 ფერაინსტალერი - obverseბავარია 2 ფერაინსტალერი - reverse
2 ფერაინსტალერი
1861 - 1864
ვერცხლი 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 862
ტირაჟი
ბავარია 2 ფერაინსტალერი - obverseბავარია 2 ფერაინსტალერი - reverse
2 ფერაინსტალერი
1865 - 1869
ვერცხლი 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 879
ტირაჟი
No ImageNo Image
1 დუკატი
1806
ოქრო 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 695
ტირაჟი

ბავარია 1 დუკატი - obverseბავარია 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1807 - 1822
ოქრო 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 703
ტირაჟი
ბავარია 1 დუკატი - obverseბავარია 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1823 - 1825
ოქრო 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 718
ტირაჟი
ბავარია 1 დუკატი - obverseბავარია 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1826 - 1828
ოქრო 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 725
ტირაჟი

ბავარია 1 დუკატი - obverseბავარია 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1828 - 1835
ოქრო 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 737
ტირაჟი
ბავარია 1 დუკატი - obverseბავარია 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1840 - 1848
ოქრო 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 808
ტირაჟი
ბავარია 1 დუკატი - obverseბავარია 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1842 - 1846
ოქრო 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 816
ტირაჟი

ბავარია 1 დუკატი - obverseბავარია 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1849 - 1856
ოქრო 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 839
ტირაჟი
ბავარია 1 დუკატი - obverseბავარია 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1850 - 1856
ოქრო 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 841
ტირაჟი

uCoin