ბრაზილია
×
ქვეყანა
პირველი რესპუბლიკა
1889 - 1942
×
პერიოდი
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
×

მონეტების კატალოგი > ქვეყანა: ბრაზილია > პირველი რესპუბლიკა (1889-1942)  | ძებნა 

ბრაზილია>1889 - 1942|პირველი რესპუბლიკა

 პერიოდი
ბრაზილია 20 რეისი - obverseბრაზილია 20 რეისი - reverse20 რეისი 1889-1912
ბრინჯაო, 7.49g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 16.18 GEL
ბრაზილია 20 რეისი - obverseბრაზილია 20 რეისი - reverse20 რეისი 1918-1935
სპილენძ-ნიკელი, 2g, ø 15mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 7.78 GEL
ბრაზილია 40 რეისი - obverseბრაზილია 40 რეისი - reverse40 რეისი 1889-1912
ბრინჯაო, 13g, ø 30mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 12.44 GEL
ბრაზილია 50 რეისი - obverseბრაზილია 50 რეისი - reverse50 რეისი 1918-1935
სპილენძ-ნიკელი, 3.08g, ø 17.3mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 5.96 GEL
ბრაზილია 100 რეისი - obverseბრაზილია 100 რეისი - reverse100 რეისი 1889-1900
სპილენძ-ნიკელი, 9.89g, ø 27.15mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 5.16 GEL
ბრაზილია 100 რეისი - obverseბრაზილია 100 რეისი - reverse100 რეისი 1901
სპილენძ-ნიკელი, 5g, ø 20.96mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.88 GEL
ბრაზილია 100 რეისი - obverseბრაზილია 100 რეისი - reverse100 რეისი 1918-1935
სპილენძ-ნიკელი, 4.95g, ø 21.3mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.72 GEL
ბრაზილია 100 რეისი - obverseბრაზილია 100 რეისი - reverse100 რეისი 1936-1938
Marquis of Tamandaré
სპილენძ-ნიკელი, 4.62g, ø 19mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.55 GEL
ბრაზილია 100 რეისი - obverseბრაზილია 100 რეისი - reverse100 რეისი 1938-1942
GETULIO VARGAS
სპილენძ-ნიკელი, 2.53g, ø 16.87mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.87 GEL
ბრაზილია 200 რეისი - obverseბრაზილია 200 რეისი - reverse200 რეისი 1889-1900
სპილენძ-ნიკელი, 14.91g, ø 32.1mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 10.73 GEL
ბრაზილია 200 რეისი - obverseბრაზილია 200 რეისი - reverse200 რეისი 1901
სპილენძ-ნიკელი, 8.02g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.94 GEL
ბრაზილია 200 რეისი - obverseბრაზილია 200 რეისი - reverse200 რეისი 1918-1935
სპილენძ-ნიკელი, 7.8g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.09 GEL
ბრაზილია 200 რეისი - obverseბრაზილია 200 რეისი - reverse200 რეისი 1936-1938
Viscount of Mauá
სპილენძ-ნიკელი, 6g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.71 GEL
ბრაზილია 200 რეისი - obverseბრაზილია 200 რეისი - reverse200 რეისი 1938-1942
GETULIO VARGAS
სპილენძ-ნიკელი, 3.44g, ø 18.8mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.65 GEL
ბრაზილია 300 რეისი - obverseბრაზილია 300 რეისი - reverse300 რეისი 1936-1938
სპილენძ-ნიკელი, 8g, ø 25.2mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.39 GEL
ბრაზილია 300 რეისი - obverseბრაზილია 300 რეისი - reverse300 რეისი 1938-1942
GETULIO VARGAS
სპილენძ-ნიკელი, 4.4g, ø 20.8mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.24 GEL
ბრაზილია 400 რეისი - obverseბრაზილია 400 რეისი - reverse400 რეისი 1901
სპილენძ-ნიკელი, 11.7g, ø 30mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 6.30 GEL
ბრაზილია 400 რეისი - obverseბრაზილია 400 რეისი - reverse400 რეისი 1914
სპილენძ-ნიკელი, 12.4g, ø 30mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 69.19 GEL
ბრაზილია 400 რეისი - obverseბრაზილია 400 რეისი - reverse400 რეისი 1918-1935
სპილენძ-ნიკელი, 11.7g, ø 30.2mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.91 GEL
ბრაზილია 400 რეისი - obverseბრაზილია 400 რეისი - reverse400 რეისი 1936-1938
სპილენძ-ნიკელი, 10.08g, ø 28.1mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.53 GEL
ბრაზილია 400 რეისი - obverseბრაზილია 400 რეისი - reverse400 რეისი 1938-1942
GETULIO VARGAS
სპილენძ-ნიკელი, 5.44g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.68 GEL
ბრაზილია 500 რეისი - obverseბრაზილია 500 რეისი - reverse500 რეისი 1889
ვერცხლი 0.917, 6.37g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 36.46 GEL
ბრაზილია 500 რეისი - obverseბრაზილია 500 რეისი - reverse500 რეისი 1906-1912
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 22mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 19.84 GEL
ბრაზილია 500 რეისი - obverseბრაზილია 500 რეისი - reverse500 რეისი 1912
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 22mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 30.47 GEL
ბრაზილია 500 რეისი - obverseბრაზილია 500 რეისი - reverse500 რეისი 1913
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 22mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 18.71 GEL
ბრაზილია 500 რეისი - obverseბრაზილია 500 რეისი - reverse500 რეისი 1924-1930
ალუმინი-ბრინჯაო, 3.95g, ø 22.73mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.51 GEL
ბრაზილია 500 რეისი - obverseბრაზილია 500 რეისი - reverse500 რეისი 1935
ალუმინი-ბრინჯაო, 4g, ø 22mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 213 GEL
ბრაზილია 500 რეისი - obverseბრაზილია 500 რეისი - reverse500 რეისი 1936-1938
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.8g, ø 22.3mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.73 GEL
ბრაზილია 500 რეისი - obverseბრაზილია 500 რეისი - reverse500 რეისი 1939
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.85g, ø 22.3mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 6.37 GEL
ბრაზილია 1000 რეისი - obverseბრაზილია 1000 რეისი - reverse1000 რეისი 1889
ვერცხლი 0.917, 12.75g, ø 30mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 128 GEL
ბრაზილია 1000 რეისი - obverseბრაზილია 1000 რეისი - reverse1000 რეისი 1906-1912
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 23.42 GEL
ბრაზილია 1000 რეისი - obverseბრაზილია 1000 რეისი - reverse1000 რეისი 1912-1913
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 26.2mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 32.67 GEL
ბრაზილია 1000 რეისი - obverseბრაზილია 1000 რეისი - reverse1000 რეისი 1913
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 27.72 GEL
ბრაზილია 1000 რეისი - obverseბრაზილია 1000 რეისი - reverse1000 რეისი 1924-1931
ალუმინი-ბრინჯაო, 8g, ø 26.8mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.35 GEL
ბრაზილია 1000 რეისი - obverseბრაზილია 1000 რეისი - reverse1000 რეისი 1935
ალუმინი-ბრინჯაო, 8g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 18.33 GEL
ბრაზილია 1000 რეისი - obverseბრაზილია 1000 რეისი - reverse1000 რეისი 1936-1938
ალუმინი-ბრინჯაო, 7.1g, ø 24.3mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 5.08 GEL
ბრაზილია 1000 რეისი - obverseბრაზილია 1000 რეისი - reverse1000 რეისი 1939
ალუმინი-ბრინჯაო, 6.67g, ø 24.4mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.30 GEL
ბრაზილია 2000 რეისი - obverseბრაზილია 2000 რეისი - reverse2000 რეისი 1891-1897
ვერცხლი 0.917, 25.5g, ø 37mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 40.77 GEL
ბრაზილია 2000 რეისი - obverseბრაზილია 2000 რეისი - reverse2000 რეისი 1906-1912
ვერცხლი 0.900, 20g, ø 32.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 51.57 GEL
ბრაზილია 2000 რეისი - obverseბრაზილია 2000 რეისი - reverse2000 რეისი 1912-1913
ვერცხლი 0.900, 20g, ø 32.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 67.72 GEL
ბრაზილია 2000 რეისი - obverseბრაზილია 2000 რეისი - reverse2000 რეისი 1913
ვერცხლი 0.900, 20g, ø 32.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 72.13 GEL
ბრაზილია 2000 რეისი - obverseბრაზილია 2000 რეისი - reverse2000 რეისი 1924-1934
ვერცხლი 0.500, 8g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 23.64 GEL
ბრაზილია 2000 რეისი - obverseბრაზილია 2000 რეისი - reverse2000 რეისი 1935
ვერცხლი 0.500, 8g, ø 26.2mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 12.96 GEL
ბრაზილია 2000 რეისი - obverseბრაზილია 2000 რეისი - reverse2000 რეისი 1936-1938
ალუმინი-ბრინჯაო, 8.62g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 8.11 GEL
ბრაზილია 2000 რეისი - obverseბრაზილია 2000 რეისი - reverse2000 რეისი 1937-1938
ალუმინი-ბრინჯაო, 8.7g, ø 26.3mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.35 GEL
ბრაზილია 2000 რეისი - obverseბრაზილია 2000 რეისი - reverse2000 რეისი 1939
ალუმინი-ბრინჯაო, 8.8g, ø 26.3mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 14.21 GEL
ბრაზილია 5000 რეისი - obverseბრაზილია 5000 რეისი - reverse5000 რეისი 1936-1938
ვერცხლი 0.600, 10g, ø 27.6mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 31.13 GEL
ბრაზილია 10000 რეისი - obverseბრაზილია 10000 რეისი - reverse10000 რეისი 1889-1921
ოქრო 0.917, 8.965g, ø 22.5mm

ტირაჟი, GEL 
ბრაზილია 20000 რეისი - obverseბრაზილია 20000 რეისი - reverse20000 რეისი 1889-1922
ოქრო 0.917, 17.93g, ø 30mm

ტირაჟი, GEL 
ბრაზილია 100 რეისი - obverseბრაზილია 100 რეისი - reverse100 რეისი 1932
Colonization of Brazil
სპილენძ-ნიკელი, 5g, ø 21mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 8.11 GEL

uCoin