ეთიოპია
×
ქვეყანა
×
პერიოდი
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
×

ეთიოპია - მონეტების კატალოგი

ეთიოპია>ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა|1977 - 2016
 პერიოდი

ეთიოპია 1 სანტიმი - obverseეთიოპია 1 სანტიმი - reverse
1 სანტიმი
1977 - 2005
ალუმინი, 0.6g, ø 17mm
KM# 43
ღირებულება: 1.7 GEL
ეთიოპია 5 სანტიმი - obverseეთიოპია 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1977
თითბერი, 3g, ø 20mm
KM# 44
ღირებულება: 1.29 GEL
ეთიოპია 5 სანტიმი - obverseეთიოპია 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1977 - 2012
მოთითბერებული ფოლადი, 3g, ø 20mm
KM# 44.3
ღირებულება: 1.06 GEL

ეთიოპია 10 სანტიმი - obverseეთიოპია 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1977
თითბერი, 4.5g, ø 23mm
KM# 45
ღირებულება: 1.3 GEL
ეთიოპია 10 სანტიმი - obverseეთიოპია 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1977 - 2012
მოთითბერებული ფოლადი, 4.5g, ø 23mm
KM# 45.3
ღირებულება: 1.72 GEL
ეთიოპია 25 სანტიმი - obverseეთიოპია 25 სანტიმი - reverse
25 სანტიმი
1977 - 2016
მოსპილენძ-მონიკელებული ფოლადი, 3.7g, ø 21.45mm
KM# 46.3
ღირებულება: 1.5 GEL

ეთიოპია 25 სანტიმი - obverseეთიოპია 25 სანტიმი - reverse
25 სანტიმი
1977
სპილენძ-ნიკელი, 3.7g, ø 21.45mm
KM# 46
ღირებულება: 1.79 GEL
ეთიოპია 50 სანტიმი - obverseეთიოპია 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1977
სპილენძ-ნიკელი, 6g, ø 25mm
KM# 47
ღირებულება: 3.11 GEL
ეთიოპია 50 სანტიმი - obverseეთიოპია 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1977 - 2016
მოსპილენძ-მონიკელებული ფოლადი, 6g, ø 25mm
KM# 47.2
ღირებულება: 2.05 GEL

ეთიოპია 1 ბირი - obverseეთიოპია 1 ბირი - reverse
1 ბირი
2010 - 2016
ბი-მეტალი: მოთითბერებული ფოლადის ცენტრი, მონიკელებული ფოლადის რგოლი, 6.82g, ø 27mm
KM# 78
ღირებულება: 4.96 GEL

ეთიოპია>იმპერატორი ჰაილე სელასიე I|1944 - 1976
 პერიოდი

ეთიოპია 1 ცენტი - obverseეთიოპია 1 ცენტი - reverse
1 ცენტი
1944
სპილენძი, 2.892g, ø 17mm
KM# 32
ღირებულება: 5.16 GEL
ეთიოპია 5 ცენტი - obverseეთიოპია 5 ცენტი - reverse
5 ცენტი
1944
სპილენძი, 4g, ø 20mm
KM# 33
ღირებულება: 4.09 GEL
ეთიოპია 10 ცენტი - obverseეთიოპია 10 ცენტი - reverse
10 ცენტი
1944
სპილენძი, 6g, ø 22.8mm
KM# 34
ღირებულება: 4.1 GEL

ეთიოპია 25 ცენტი - obverseეთიოპია 25 ცენტი - reverse
25 ცენტი
1944
სპილენძი, 6.63g, ø 25.5mm
KM# 36
ღირებულება: 4.47 GEL
ეთიოპია 25 ცენტი - obverseეთიოპია 25 ცენტი - reverse
25 ცენტი
1944
სპილენძი, ø 26mm
KM# 35
ღირებულება: 9.87 GEL
ეთიოპია 50 ცენტი - obverseეთიოპია 50 ცენტი - reverse
50 ცენტი
1944
ვერცხლი 0.800, 7.03g, ø 25mm
KM# 37
ღირებულება: 24.18 GEL

ეთიოპია>იმპერატორი ჰაილე სელასიე I|1930 - 1931
 პერიოდი

ეთიოპია 1 მატონა - obverseეთიოპია 1 მატონა - reverse
1 მატონა
1931
სპილენძი, 1.5g, ø 16mm
KM# 27
ღირებულება: 18.74 GEL
ეთიოპია 5 მატონა - obverseეთიოპია 5 მატონა - reverse
5 მატონა
1931
სპილენძი, 3g, ø 20.7mm
KM# 28
ღირებულება: 16.33 GEL
ეთიოპია 10 მატონა - obverseეთიოპია 10 მატონა - reverse
10 მატონა
1931
ნიკელი, 2g, ø 15.7mm
KM# 29
ღირებულება: 10.39 GEL

ეთიოპია 25 მატონა - obverseეთიოპია 25 მატონა - reverse
25 მატონა
1931
ნიკელი, 4.97g, ø 21.58mm
KM# 30
ღირებულება: 15.97 GEL
ეთიოპია 50 მატონა - obverseეთიოპია 50 მატონა - reverse
50 მატონა
1931
ნიკელი, 7.11g, ø 26.7mm
KM# 31
ღირებულება: 23.71 GEL

ეთიოპია>იმპერატორი მენელიკ II|1889 - 1931
 პერიოდი

ეთიოპია 1/100 ბირი - obverseეთიოპია 1/100 ბირი - reverse
1/100 ბირი
1897
სპილენძი, 5g, ø 25mm
KM# 9
ღირებულება: 177.9 GEL
ეთიოპია ¼ გერში - obverseეთიოპია ¼ გერში - reverse
¼ გერში
1896
სპილენძი, ø 26mm
KM# 6
ტირაჟი
ეთიოპია 1/32 ბირი - obverseეთიოპია 1/32 ბირი - reverse
1/32 ბირი
1897
სპილენძი, 2.86g, ø 20.48mm
KM# 11
ღირებულება: 30.1 GEL

ეთიოპია 1/32 ბირი - obverseეთიოპია 1/32 ბირი - reverse
1/32 ბირი
1897
სპილენძი, 2.86g, ø 20.48mm
KM# 10
ღირებულება: 59.54 GEL
ეთიოპია ½ გერში - obverseეთიოპია ½ გერში - reverse
½ გერში
1896
სპილენძი, ø 32mm
KM# 7
ტირაჟი
ეთიოპია 1 გერში - obverseეთიოპია 1 გერში - reverse
1 გერში
1896
სპილენძი, ø 38mm
KM# 8
ტირაჟი

ეთიოპია 1 გერში - obverseეთიოპია 1 გერში - reverse
1 გერში
1897 - 1903
ვერცხლი 0.835, 1.403g, ø 16.5mm
KM# 12
ღირებულება: 15.63 GEL
No ImageNo Image
1 გერში
1897
W/o Mintmark
ვერცხლი 0.835, 1.403g, ø 16.5mm
KM# 13
ღირებულება: 15.64 GEL
ეთიოპია ⅛ ბირი - obverseეთიოპია ⅛ ბირი - reverse
⅛ ბირი
1895 - 1896
ვერცხლი 0.835, 3.509g, ø 19.85mm
KM# 2
ღირებულება: 51.49 GEL

ეთიოპია ¼ ბირი - obverseეთიოპია ¼ ბირი - reverse
¼ ბირი
1895 - 1903
ვერცხლი 0.835, 7.109g, ø 24mm
KM# 3
ღირებულება: 49.37 GEL
ეთიოპია ¼ ბირი - obverseეთიოპია ¼ ბირი - reverse
¼ ბირი
1897
W/o Mintmark
ვერცხლი 0.835, 7.109g, ø 24mm
KM# 14
ღირებულება: 13.23 GEL
ეთიოპია ½ ბირი - obverseეთიოპია ½ ბირი - reverse
½ ბირი
1895 - 1897
ვერცხლი 0.835, 14.04g, ø 30mm
KM# 4
ტირაჟი

ეთიოპია ½ ბირი - obverseეთიოპია ½ ბირი - reverse
½ ბირი
1897
W/o Mintmark
ვერცხლი 0.835, 14.04g, ø 30mm
KM# 15
ტირაჟი
ეთიოპია 1 ბირი - obverseეთიოპია 1 ბირი - reverse
1 ბირი
1895 - 1897
ვერცხლი 0.835, 28.08g, ø 40mm
KM# 5
ღირებულება: 133.5 GEL
ეთიოპია ¼ ვერკი - obverseეთიოპია ¼ ვერკი - reverse
¼ ვერკი
1897
ოქრო 0.900, 1.75g, ø 17.5mm
KM# 16
ტირაჟი

ეთიოპია 1 ბირი - obverseეთიოპია 1 ბირი - reverse
1 ბირი
1900 - 1903
ვერცხლი 0.835, 28.08g, ø 40mm
KM# 19
ღირებულება: 330.8 GEL
ეთიოპია ½ ვერკი - obverseეთიოპია ½ ვერკი - reverse
½ ვერკი
1897
ოქრო 0.900, 3.5g, ø 18mm
KM# 17
ტირაჟი
ეთიოპია ½ ვერკი - obverseეთიოპია ½ ვერკი - reverse
½ ვერკი
1931
ოქრო 0.900, 3.5g, ø 18mm
KM# 20
ტირაჟი

ეთიოპია 1 ვერკი - obverseეთიოპია 1 ვერკი - reverse
1 ვერკი
1897
ოქრო 0.900, 7g, ø 21mm
KM# 18
ტირაჟი
ეთიოპია 1 ვერკი - obverseეთიოპია 1 ვერკი - reverse
1 ვერკი
1931
ოქრო 0.900, 7g, ø 21mm
KM# 21
ღირებულება: 4,000 GEL

uCoin