საფრანგეთი
×
ქვეყანა
×
პერიოდი
×
სერია
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
×

საფრანგეთი - მონეტების კატალოგი

საფრანგეთი>ევროკავშირი (ევრო)|1999 - 2019
 პერიოდი

საფრანგეთი 1 ევრო ცენტი - obverseსაფრანგეთი 1 ევრო ცენტი - reverse
1 ევრო ცენტი
1999 - 2019
მოსპილენძებული ფოლადი, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1282
ღირებულება: 0.03 GEL
საფრანგეთი 2 ევრო ცენტი - obverseსაფრანგეთი 2 ევრო ცენტი - reverse
2 ევრო ცენტი
1999 - 2019
მოსპილენძებული ფოლადი, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1283
ღირებულება: 0.06 GEL
საფრანგეთი 5 ევრო ცენტი - obverseსაფრანგეთი 5 ევრო ცენტი - reverse
5 ევრო ცენტი
1999 - 2019
მოსპილენძებული ფოლადი, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1284
ღირებულება: 0.16 GEL

საფრანგეთი 10 ევრო ცენტი - obverseსაფრანგეთი 10 ევრო ცენტი - reverse
10 ევრო ცენტი
1999 - 2006
თითბერი, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1285
ღირებულება: 0.32 GEL
საფრანგეთი 10 ევრო ცენტი - obverseსაფრანგეთი 10 ევრო ცენტი - reverse
10 ევრო ცენტი
2007 - 2019
თითბერი, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1410
ღირებულება: 0.32 GEL
საფრანგეთი 20 ევრო ცენტი - obverseსაფრანგეთი 20 ევრო ცენტი - reverse
20 ევრო ცენტი
1999 - 2006
თითბერი, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1286
ღირებულება: 0.63 GEL

საფრანგეთი 20 ევრო ცენტი - obverseსაფრანგეთი 20 ევრო ცენტი - reverse
20 ევრო ცენტი
2007 - 2019
თითბერი, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1411
ღირებულება: 0.63 GEL
საფრანგეთი 50 ევრო ცენტი - obverseსაფრანგეთი 50 ევრო ცენტი - reverse
50 ევრო ცენტი
1999 - 2006
თითბერი, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1287
ღირებულება: 1.58 GEL
საფრანგეთი 50 ევრო ცენტი - obverseსაფრანგეთი 50 ევრო ცენტი - reverse
50 ევრო ცენტი
2007 - 2019
თითბერი, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1412
ღირებულება: 2.24 GEL

საფრანგეთი 1 ევრო - obverseსაფრანგეთი 1 ევრო - reverse
1 ევრო
1999 - 2006
ბი-მეტალი: სპილენძ-ნიკელით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, ნიკელ-თითბერის რგოლი, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1288
ღირებულება: 3.15 GEL
საფრანგეთი 1 ევრო - obverseსაფრანგეთი 1 ევრო - reverse
1 ევრო
2007 - 2019
ბი-მეტალი: სპილენძ-ნიკელით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, ნიკელ-თითბერის რგოლი, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1413
ღირებულება: 3.79 GEL
საფრანგეთი 2 ევრო - obverseსაფრანგეთი 2 ევრო - reverse
2 ევრო
1999 - 2006
ბი-მეტალი: ნიკელ-თითბერით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, სპილენძ-ნიკელის რგოლი, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1289
ღირებულება: 6.3 GEL

საფრანგეთი 2 ევრო - obverseსაფრანგეთი 2 ევრო - reverse
2 ევრო
2007 - 2019
ბი-მეტალი: ნიკელ-თითბერით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, სპილენძ-ნიკელის რგოლი, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1414
ღირებულება: 6.3 GEL

საფრანგეთი>მეხუთე რესპუბლიკა|1959 - 2002
 პერიოდი

საფრანგეთი 1 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 1 სანტიმი - reverse
1 სანტიმი
1961 - 2001
უჟანგავი ფოლადი, 1.65g, ø 15mm
KM# 928
ღირებულება: 0.4 GEL
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1961 - 1964
უჟანგავი ფოლადი, 3.4g, ø 19mm
KM# 927
ღირებულება: 0.76 GEL
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1966 - 2001
ალუმინი-ბრინჯაო, 2g, ø 17mm
KM# 933
ღირებულება: 0.25 GEL

საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1962 - 2001
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 20mm
KM# 929
ღირებულება: 0.25 GEL
საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse
20 სანტიმი
1962 - 2001
ალუმინი-ბრინჯაო, 4g, ø 23.5mm
KM# 930
ღირებულება: 0.25 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1962 - 1964
ალუმინი-ბრინჯაო, 7g, ø 25mm
KM# 939
ღირებულება: 1.86 GEL

საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse
½ ფრანკი
1965 - 2001
ნიკელი, 4.5g, ø 19.5mm
KM# 931
ღირებულება: 0.32 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1960 - 2001
ნიკელი, 6g, ø 24mm
KM# 925
ღირებულება: 0.38 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1978 - 2001
ნიკელი, 7.5g, ø 26.5mm
KM# 942.1
ღირებულება: 0.82 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1959 - 1969
ვერცხლი 0.835, 12g, ø 29mm
KM# 926
ღირებულება: 15.45 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1970 - 2001
მოსპილენძებულ-მონიკელებული ნიკელი, 10g, ø 29mm
KM# 926a
ღირებულება: 0.66 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1964 - 1973
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 932
ღირებულება: 32.46 GEL

საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1974 - 1987
სპილენძი-ალუმინი-ნიკელი, 10g, ø 26mm
KM# 940
ღირებულება: 0.05 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1986
Liberté Egalité Fraternité
ნიკელი, 6.5g, ø 21mm
KM# 959
ღირებულება: 4.67 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1988 - 2001
ბი-მეტალი: ნიკელის ცენტრი, ალუმინ-ბრინჯაოს რგოლი, 6.5g, ø 22.3mm
KM# 964
ღირებულება: 0.56 GEL

საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1992 - 2001
ტრი-მეტალი: ცენტრი და გარე რგოლი - ალუმინი-ბრინჯაო,შიდა რგოლი - ნიკელი, 9g, ø 27mm
KM# 1008
ღირებულება: 8.92 GEL
საფრანგეთი 50 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 50 ფრანკი - reverse
50 ფრანკი
1974 - 1980
ვერცხლი 0.900, 30g, ø 41mm
KM# 941
ღირებულება: 47.29 GEL
საფრანგეთი 100 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 100 ფრანკი - reverse
100 ფრანკი
1982 - 2001
ვერცხლი 0.900, 15g, ø 31mm
KM# 951.1
ღირებულება: 20.74 GEL

საფრანგეთი>მეოთხე რესპუბლიკა|1944 - 1959
 პერიოდი

საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1945 - 1946
თუთია, 1.5g, ø 17mm
KM# 906
ღირებულება: 4.22 GEL
საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse
20 სანტიმი
1945 - 1946
თუთია, 3g, ø 24mm
KM# 907
ღირებულება: 15.37 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1931 - 1947
ალუმინი-ბრინჯაო, 2g, ø 18mm
KM# 894
ღირებულება: 0.63 GEL

საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1941 - 1947
ალუმინი, 0.7g, ø 18mm
KM# 894a
ღირებულება: 1.1 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1941 - 1959
ალუმინი, 1.3g, ø 23mm
KM# 885a
ღირებულება: 0.44 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1941 - 1959
ალუმინი, 2.2g, ø 27mm
KM# 886a
ღირებულება: 0.79 GEL

საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1944
ალუმინი-ბრინჯაო, 8.15g, ø 27mm
KM# 905
ღირებულება: 11.3 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1938 - 1947
ალუმინი-ბრინჯაო, 12g, ø 31mm
KM# 888a
ღირებულება: 0.98 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1945 - 1952
ალუმინი, 3.5g, ø 31mm
KM# 888b
ღირებულება: 1.07 GEL

საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1945 - 1947
სპილენძ-ნიკელი, 7g, ø 26mm
KM# 908
ღირებულება: 1.8 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1947 - 1949
სპილენძ-ნიკელი, 7g, ø 26mm
KM# 909
ღირებულება: 1.58 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1950 - 1958
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 20mm
KM# 915
ღირებულება: 0.63 GEL

საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1950
ალუმინი-ბრინჯაო, 4g, ø 23.5mm
KM# 916
ღირებულება: 1.01 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1950 - 1954
ალუმინი-ბრინჯაო, 4g, ø 23.5mm
KM# 917
ღირებულება: 0.82 GEL
საფრანგეთი 50 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 50 ფრანკი - reverse
50 ფრანკი
1950 - 1958
ალუმინი-ბრინჯაო, 8g, ø 27mm
KM# 918
ღირებულება: 0.85 GEL

საფრანგეთი 100 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 100 ფრანკი - reverse
100 ფრანკი
1954 - 1958
სპილენძ-ნიკელი, 6g, ø 24mm
KM# 919
ღირებულება: 1.77 GEL

საფრანგეთი>ვიშის რეჟიმი (État Français)|1941 - 1944
 პერიოდი

საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1941 - 1943
ÉTAT FRANÇAIS
თუთია, 2.5g, ø 21mm
KM# 898
ღირებულება: 1.54 GEL
საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1943 - 1944
თუთია, 1.5g, ø 17mm
KM# 903
ღირებულება: 1.73 GEL
საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse
20 სანტიმი
1941
თუთია, 3.5g, ø 24mm
KM# 899
ღირებულება: 2.93 GEL

საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse
20 სანტიმი
1941 - 1944
თუთია, 3g, ø 24.5mm
KM# 900
ღირებულება: 2.45 GEL
საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse
20 სანტიმი
1944
რკინა, 3g, ø 24mm
KM# 900.2a
ღირებულება: 4.17 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1942 - 1944
ალუმინი, 0.8g, ø 18mm
KM# 914
ღირებულება: 0.79 GEL

საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1942 - 1944
ალუმინი, 1.6g, ø 23mm
KM# 902
ღირებულება: 0.72 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1943 - 1944
ალუმინი, 2.2g, ø 27mm
KM# 904
ღირებულება: 1.1 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1941
სპილენძ-ნიკელი, 4g, ø 22mm
KM# 901
ღირებულება: 854.4 GEL

საფრანგეთი>მესამე რესპუბლიკა|1870 - 1941
 პერიოდი

საფრანგეთი 1 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 1 სანტიმი - reverse
1 სანტიმი
1872 - 1897
ბრინჯაო, 1g, ø 15mm
KM# 826
ღირებულება: 3.34 GEL
საფრანგეთი 1 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 1 სანტიმი - reverse
1 სანტიმი
1898 - 1920
ბრინჯაო, 1g, ø 15mm
KM# 840
ღირებულება: 4.67 GEL
საფრანგეთი 2 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 2 სანტიმი - reverse
2 სანტიმი
1877 - 1897
ბრინჯაო, 2g, ø 20.2mm
KM# 827
ღირებულება: 3.56 GEL

საფრანგეთი 2 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 2 სანტიმი - reverse
2 სანტიმი
1898 - 1920
ბრინჯაო, 2g, ø 20.2mm
KM# 841
ღირებულება: 3.72 GEL
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1871 - 1898
ბრინჯაო, 5g, ø 25mm
KM# 821
ღირებულება: 1.54 GEL
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1898 - 1921
ბრინჯაო, 5g, ø 25.1mm
KM# 842
ღირებულება: 2.59 GEL

საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1917 - 1920
სპილენძ-ნიკელი, 3g, ø 19mm
KM# 865
ღირებულება: 1.13 GEL
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1920 - 1938
Hole at center
სპილენძ-ნიკელი, 2g, ø 17mm
KM# 875
ღირებულება: 1.13 GEL
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1938 - 1939
ნიკელი-ბრინჯაო, 1.5g, ø 17mm
KM# 875a
ღირებულება: 1.51 GEL

საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1870 - 1898
ბრინჯაო, 10.05g, ø 30mm
KM# 815
ღირებულება: 2.71 GEL
საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1898 - 1921
ბრინჯაო, 10g, ø 30mm
KM# 843
ღირებულება: 2.59 GEL
საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1917 - 1938
სპილენძ-ნიკელი, 4g, ø 21.3mm
KM# 866a
ღირებულება: 1.1 GEL

საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1938 - 1939
ნიკელი-ბრინჯაო, 3g, ø 21.3mm
KM# 889
ღირებულება: 1.2 GEL
საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1941
თუთია, 2.5g, ø 21mm
KM# 895
ღირებულება: 1.83 GEL
საფრანგეთი 25 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 25 სანტიმი - reverse
25 სანტიმი
1903
ნიკელი, 7g, ø 24mm
KM# 855
ღირებულება: 3.16 GEL

საფრანგეთი 25 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 25 სანტიმი - reverse
25 სანტიმი
1904 - 1905
ნიკელი, 7g, ø 24mm
KM# 856
ღირებულება: 3.25 GEL
საფრანგეთი 25 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 25 სანტიმი - reverse
25 სანტიმი
1914 - 1917
ნიკელი, 5.04g, ø 24mm
KM# 867
ღირებულება: 3.04 GEL
საფრანგეთი 25 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 25 სანტიმი - reverse
25 სანტიმი
1917 - 1937
სპილენძ-ნიკელი, 5g, ø 24mm
KM# 867a
ღირებულება: 1.58 GEL

საფრანგეთი 25 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 25 სანტიმი - reverse
25 სანტიმი
1938 - 1940
ნიკელი-ბრინჯაო, 4.16g, ø 24mm
KM# 867b
ღირებულება: 1.42 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1871 - 1895
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 834
ღირებულება: 6.05 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1897 - 1920
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18.1mm
KM# 854
ღირებულება: 4.45 GEL

საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1921 - 1929
ალუმინი-ბრინჯაო, 2g, ø 18mm
KM# 884
ღირებულება: 0.98 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1931 - 1947
ალუმინი-ბრინჯაო, 2g, ø 18mm
KM# 894
ღირებულება: 0.63 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1941 - 1947
ალუმინი, 0.7g, ø 18mm
KM# 894a
ღირებულება: 1.1 GEL

საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1871 - 1895
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 822
ღირებულება: 14.32 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1898 - 1920
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 844
ღირებულება: 10.91 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1920 - 1927
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.09g, ø 23mm
KM# 876
ღირებულება: 1.07 GEL

საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1931 - 1941
ალუმინი-ბრინჯაო, 4g, ø 23mm
KM# 885
ღირებულება: 1.01 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1941 - 1959
ალუმინი, 1.3g, ø 23mm
KM# 885a
ღირებულება: 0.44 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1870 - 1895
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 817
ღირებულება: 20.6 GEL

საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1870 - 1871
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 816
ღირებულება: 15.76 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1898 - 1920
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 845
ღირებულება: 15.33 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1920 - 1927
ალუმინი-ბრინჯაო, 8g, ø 27mm
KM# 877
ღირებულება: 1.8 GEL

საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1931 - 1941
ალუმინი-ბრინჯაო, 8g, ø 27mm
KM# 886
ღირებულება: 1.45 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1941 - 1959
ალუმინი, 2.2g, ø 27mm
KM# 886a
ღირებულება: 0.79 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1870
ვერცხლი 0.900, 24g, ø 37mm
KM# 819
ღირებულება: 103.8 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1870 - 1871
ვერცხლი 0.900, 24g, ø 37mm
KM# 818
ღირებულება: 81.96 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1870 - 1878
ჰერაკლე
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 820
ღირებულება: 36.13 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1933
ნიკელი, 6g, ø 23.7mm
KM# 887
ღირებულება: 7.12 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1933 - 1938
ნიკელი, 12g, ø 31mm
KM# 888
ღირებულება: 3.59 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1938 - 1947
ალუმინი-ბრინჯაო, 12g, ø 31mm
KM# 888a
ღირებულება: 0.98 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1895 - 1899
ოქრო 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 830
ტირაჟი

საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1899 - 1914
ოქრო 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 846
ღირებულება: 384.6 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1929 - 1939
ვერცხლი 0.680, 10g, ø 28mm
KM# 878
ღირებულება: 15.14 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1871 - 1898
ოქრო 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 825
ღირებულება: 732.3 GEL

საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1899 - 1906
ოქრო 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 847
ღირებულება: 739.1 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1907 - 1914
ოქრო 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 857
ღირებულება: 734.6 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1929 - 1939
ვერცხლი 0.680, 20g, ø 35mm
KM# 879
ღირებულება: 25.53 GEL

საფრანგეთი 50 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 50 ფრანკი - reverse
50 ფრანკი
1878 - 1904
ოქრო 0.900, 16.13g, ø 35mm
KM# 831
ტირაჟი
საფრანგეთი 100 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 100 ფრანკი - reverse
100 ფრანკი
1878 - 1906
ოქრო 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 832
ღირებულება: 3,784 GEL
საფრანგეთი 100 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 100 ფრანკი - reverse
100 ფრანკი
1907 - 1914
ოქრო 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 858
ტირაჟი

საფრანგეთი 100 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 100 ფრანკი - reverse
100 ფრანკი
1935 - 1936
ოქრო 0.900, 6.55g, ø 21mm
KM# 880
ტირაჟი

საფრანგეთი>იმპერატორი ნაპოლეონ III|1852 - 1870
 პერიოდი

საფრანგეთი 1 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 1 სანტიმი - reverse
1 სანტიმი
1853 - 1857
ბრინჯაო, 1g, ø 15mm
KM# 775
ღირებულება: 7.14 GEL
საფრანგეთი 1 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 1 სანტიმი - reverse
1 სანტიმი
1861 - 1870
ბრინჯაო, 1g, ø 15mm
KM# 795
ღირებულება: 15.07 GEL
საფრანგეთი 2 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 2 სანტიმი - reverse
2 სანტიმი
1853 - 1857
ბრინჯაო, 2g, ø 20.2mm
KM# 776
ღირებულება: 6.27 GEL

საფრანგეთი 2 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 2 სანტიმი - reverse
2 სანტიმი
1861 - 1862
ბრინჯაო, 2g, ø 20.2mm
KM# 796
ღირებულება: 8.24 GEL
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1853 - 1857
ბრინჯაო, 5g, ø 25.1mm
KM# 777
ღირებულება: 4.7 GEL
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1861 - 1865
ბრინჯაო, 5g, ø 25.1mm
KM# 797
ღირებულება: 4.41 GEL

საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1852 - 1857
ბრინჯაო, 10g, ø 30.2mm
KM# 771
ღირებულება: 3.94 GEL
საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1861 - 1865
ბრინჯაო, 10g, ø 30.2mm
KM# 798
ღირებულება: 4.39 GEL
საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse
20 სანტიმი
1853 - 1863
ვერცხლი 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 778
ღირებულება: 5.41 GEL

საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse
20 სანტიმი
1864 - 1866
ვერცხლი 0.835, 1g, ø 15mm
KM# 805
ღირებულება: 23.37 GEL
საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse
20 სანტიმი
1867 - 1868
ვერცხლი 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 808
ღირებულება: 12.5 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1852
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 793
ტირაჟი

საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1853 - 1863
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 794
ღირებულება: 5.47 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1864 - 1869
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 814
ღირებულება: 14.63 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1852
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 772
ღირებულება: 14.18 GEL

საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1853 - 1863
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 779
ღირებულება: 10.25 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1866 - 1870
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 806
ღირებულება: 11.76 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1853 - 1859
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 780
ღირებულება: 401.3 GEL

საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1866 - 1870
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 807
ღირებულება: 29.16 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1852
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 773
ღირებულება: 51.24 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1854 - 1859
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 782
ღირებულება: 180.1 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1854 - 1855
ოქრო 0.900, 1.629g, ø 14.4mm
KM# 783
ღირებულება: 324.2 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1856 - 1860
ოქრო 0.900, 1.629g, ø 16.7mm
KM# 787
ღირებულება: 308.8 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1861 - 1870
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 799
ღირებულება: 48.26 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1862 - 1869
ოქრო 0.900, 1.629g, ø 16.7mm
KM# 803
ღირებულება: 302.6 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1854 - 1855
ოქრო 0.900, 3.226g, ø 17.2mm
KM# 784
ტირაჟი
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1855 - 1860
Diameter 19mm
ოქრო 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 784a
ღირებულება: 369.9 GEL

საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1861 - 1869
ოქრო 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 800
ღირებულება: 388.4 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1852
ოქრო 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 774
ღირებულება: 742.9 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1853 - 1860
ოქრო 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 781
ღირებულება: 741.2 GEL

საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1861 - 1870
ოქრო 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 801
ღირებულება: 740.8 GEL
საფრანგეთი 50 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 50 ფრანკი - reverse
50 ფრანკი
1855 - 1859
ოქრო 0.900, 16.13g, ø 28mm
KM# 785
ღირებულება: 1,836 GEL
საფრანგეთი 50 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 50 ფრანკი - reverse
50 ფრანკი
1862 - 1868
ოქრო 0.900, 16.13g, ø 28mm
KM# 804
ტირაჟი

საფრანგეთი 100 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 100 ფრანკი - reverse
100 ფრანკი
1855 - 1860
ოქრო 0.900, 32.25g, ø 35mm
KM# 786
ტირაჟი
საფრანგეთი 100 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 100 ფრანკი - reverse
100 ფრანკი
1862 - 1870
ოქრო 0.900, 32.25g, ø 35mm
KM# 802
ტირაჟი

საფრანგეთი>მეორე რესპუბლიკა|1848 - 1851
 პერიოდი

საფრანგეთი 1 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 1 სანტიმი - reverse
1 სანტიმი
1848 - 1851
ბრინჯაო, 2g, ø 18mm
KM# 754
ღირებულება: 15.9 GEL
საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse
20 სანტიმი
1849 - 1851
ვერცხლი 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 758
ღირებულება: 9.21 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1849 - 1851
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 769
ღირებულება: 11.32 GEL

საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1849 - 1851
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 759
ღირებულება: 11.59 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1849 - 1851
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 760
ღირებულება: 78.81 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1848 - 1849
ჰერაკლე
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 756
ღირებულება: 51.73 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1849 - 1851
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 761
ღირებულება: 63.14 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1850 - 1851
ოქრო 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 770
ღირებულება: 393.6 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1848 - 1849
ოქრო 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 757
ღირებულება: 1,093 GEL

საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1849 - 1851
ოქრო 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 762
ღირებულება: 740.8 GEL

საფრანგეთი>საფრანგეთის სამეფო|1815 - 1848
 პერიოდი

საფრანგეთი 25 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 25 სანტიმი - reverse
25 სანტიმი
1845 - 1848
ვერცხლი 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 755
ღირებულება: 1.48 GEL
საფრანგეთი ¼ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ¼ ფრანკი - reverse
¼ ფრანკი
1817 - 1824
ვერცხლი 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 714
ღირებულება: 131.8 GEL
საფრანგეთი ¼ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ¼ ფრანკი - reverse
¼ ფრანკი
1825 - 1830
ვერცხლი 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 722
ღირებულება: 15.76 GEL

საფრანგეთი ¼ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ¼ ფრანკი - reverse
¼ ფრანკი
1831 - 1845
ვერცხლი 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 740
ღირებულება: 1.48 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1845 - 1848
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 768
ღირებულება: 15.76 GEL
საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse
½ ფრანკი
1816 - 1824
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 708
ღირებულება: 58.82 GEL

საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse
½ ფრანკი
1825 - 1830
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 723
ღირებულება: 79.07 GEL
საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse
½ ფრანკი
1831 - 1845
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 741
ღირებულება: 23.64 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1816 - 1824
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 709
ღირებულება: 56.58 GEL

საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1825 - 1830
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 724
ღირებულება: 26.36 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1831
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 742
ღირებულება: 475.9 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1832 - 1848
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 748
ღირებულება: 3.72 GEL

საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1816 - 1824
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 710
ღირებულება: 105.4 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1825 - 1830
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 725
ღირებულება: 131.8 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1831 - 1848
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 743
ღირებულება: 35.44 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1816 - 1824
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 711
ღირებულება: 108.1 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1824 - 1826
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 720
ღირებულება: 101.5 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1827 - 1830
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 728
ღირებულება: 175.9 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1830
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 737
ღირებულება: 367.3 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1830 - 1831
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 735
ღირებულება: 61.05 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1831
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 745
ღირებულება: 58.12 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1832 - 1848
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 749
ღირებულება: 32.95 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1816 - 1824
ოქრო 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 712
ღირებულება: 945.7 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1825 - 1830
ოქრო 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 726
ტირაჟი

საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1830
ოქრო 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# A726
ტირაჟი
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1830 - 1831
ოქრო 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 739
ტირაჟი
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1832 - 1848
ოქრო 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 750
ღირებულება: 746.2 GEL

საფრანგეთი 40 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 40 ფრანკი - reverse
40 ფრანკი
1816 - 1824
ოქრო 0.900, 12.9g, ø 26mm
KM# 713
ტირაჟი
საფრანგეთი 40 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 40 ფრანკი - reverse
40 ფრანკი
1824 - 1830
ოქრო 0.900, 12.9g, ø 26mm
KM# 721
ტირაჟი
საფრანგეთი 40 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 40 ფრანკი - reverse
40 ფრანკი
1831 - 1838
ოქრო 0.900, 12.9g, ø 26.22mm
KM# 747
ტირაჟი

საფრანგეთი>საფრანგეთის იმპერია|1803 - 1815
 პერიოდი

საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1808
სპილენძი, 8g, ø 28mm
KM# 689
ტირაჟი
საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse
10 სანტიმი
1807 - 1810
ბრინჯაო, 2g, ø 19mm
KM# 676
ღირებულება: 8.61 GEL
საფრანგეთი 1 დესიმე - obverseსაფრანგეთი 1 დესიმე - reverse
1 დესიმე
1814 - 1815
ბრინჯაო, 25g, ø 31.5mm
KM# 701
ღირებულება: 69.35 GEL

საფრანგეთი 1 დესიმე - obverseსაფრანგეთი 1 დესიმე - reverse
1 დესიმე
1814 - 1815
ბრინჯაო, 25g, ø 31.5mm
KM# 700
ღირებულება: 78.81 GEL
საფრანგეთი ¼ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ¼ ფრანკი - reverse
¼ ფრანკი
1803 - 1805
ვერცხლი 0.900, 1.25g, ø 14.8mm
KM# 654
ტირაჟი
საფრანგეთი ¼ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ¼ ფრანკი - reverse
¼ ფრანკი
1806 - 1807
ვერცხლი 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 670
ტირაჟი

საფრანგეთი ¼ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ¼ ფრანკი - reverse
¼ ფრანკი
1807
ვერცხლი 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 677
ტირაჟი
საფრანგეთი ¼ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ¼ ფრანკი - reverse
¼ ფრანკი
1807 - 1808
ვერცხლი 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 678
ღირებულება: 36.47 GEL
საფრანგეთი ¼ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ¼ ფრანკი - reverse
¼ ფრანკი
1809
ვერცხლი 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 690
ტირაჟი

საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse
½ ფრანკი
1803 - 1805
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 655
ტირაჟი
საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse
½ ფრანკი
1806 - 1807
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 671
ტირაჟი
საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse
½ ფრანკი
1807 - 1808
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 680
ღირებულება: 30.51 GEL

საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse
½ ფრანკი
1807
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 679
ტირაჟი
საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse
½ ფრანკი
1809 - 1814
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 691
ღირებულება: 8.51 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1803 - 1805
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 656
ღირებულება: 645.8 GEL

საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1806 - 1807
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 672
ტირაჟი
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1807 - 1808
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 682
ღირებულება: 90.65 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1807
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 681
ტირაჟი

საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1809 - 1814
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 692
ღირებულება: 197 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1803 - 1807
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 658
ტირაჟი
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1807 - 1808
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 684
ტირაჟი

საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1807
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 683
ღირებულება: 253 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1809 - 1815
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 693
ღირებულება: 66.19 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1803
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 660
ღირებულება: 315.2 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1804 - 1805
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 662
ღირებულება: 672.4 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1806 - 1807
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 673
ღირებულება: 546.3 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1807
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 685
ტირაჟი

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1807 - 1808
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 686
ტირაჟი
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1809 - 1814
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 694
ღირებულება: 146.7 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1814 - 1815
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 702
ღირებულება: 256.7 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1815
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 704
ტირაჟი
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1803
ოქრო 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 661
ტირაჟი
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1804 - 1805
ოქრო 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 663
ტირაჟი

საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1806
ოქრო 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 674
ტირაჟი
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1807
ოქრო 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# A687
ღირებულება: 758.6 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1807 - 1808
ოქრო 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 687
ტირაჟი

საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1809 - 1814
ოქრო 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 695
ღირებულება: 738.2 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1814 - 1815
ოქრო 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 706
ღირებულება: 1,576 GEL
საფრანგეთი 40 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 40 ფრანკი - reverse
40 ფრანკი
1804 - 1805
ოქრო 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 664
ტირაჟი

საფრანგეთი 40 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 40 ფრანკი - reverse
40 ფრანკი
1806
ოქრო 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 675
ტირაჟი
საფრანგეთი 40 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 40 ფრანკი - reverse
40 ფრანკი
1807 - 1808
ოქრო 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 688
ტირაჟი
საფრანგეთი 40 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 40 ფრანკი - reverse
40 ფრანკი
1807
ოქრო 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# A688
ტირაჟი

საფრანგეთი 40 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 40 ფრანკი - reverse
40 ფრანკი
1809 - 1813
ოქრო 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 696
ტირაჟი

საფრანგეთი>პირველი რესპუბლიკა|1794 - 1803
 პერიოდი

საფრანგეთი 1 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 1 სანტიმი - reverse
1 სანტიმი
1797 - 1799
ბრინჯაო, 2g, ø 18mm
KM# 646
ღირებულება: 11.75 GEL
No ImageNo Image
3 სანტიმი
1795 - 1796
ბრინჯაო, 5g, ø 23mm
UC# 1
ტირაჟი
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1795 - 1796
სპილენძი, 5g, ø 23mm
KM# 635
ღირებულება: 5.33 GEL

საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse
5 სანტიმი
1796 - 1800
ბრინჯაო, 10g, ø 28mm
KM# 640
ღირებულება: 6.34 GEL
საფრანგეთი 1 დესიმე - obverseსაფრანგეთი 1 დესიმე - reverse
1 დესიმე
1795 - 1796
ბრინჯაო, 10g, ø 28mm
KM# 636
ღირებულება: 256.7 GEL
საფრანგეთი 1 დესიმე - obverseსაფრანგეთი 1 დესიმე - reverse
1 დესიმე
1795 - 1800
ბრინჯაო, 20g, ø 32mm
KM# 644
ღირებულება: 4.19 GEL

საფრანგეთი 2 დესიმე - obverseსაფრანგეთი 2 დესიმე - reverse
2 დესიმე
1795 - 1796
ბრინჯაო, 20g, ø 31mm
KM# 638
ტირაჟი
საფრანგეთი ¼ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ¼ ფრანკი - reverse
¼ ფრანკი
1803
ვერცხლი 0.900, 1.25g, ø 14.8mm
KM# 653
ტირაჟი
საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse
½ ფრანკი
1803
ვერცხლი 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 648
ტირაჟი

საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1803
ვერცხლი 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 649
ტირაჟი
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1803
ვერცხლი 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 657
ტირაჟი
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1795 - 1802
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 639
ღირებულება: 378.3 GEL

საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1802
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 650
ტირაჟი
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1803
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 659
ტირაჟი
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1802 - 1803
ოქრო 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 651
ტირაჟი

საფრანგეთი 40 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 40 ფრანკი - reverse
40 ფრანკი
1802 - 1803
ოქრო 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 652
ტირაჟი

საფრანგეთი>პირველი რესპუბლიკა (პრე-დეციმალი)|1793 - 1793
 პერიოდი

საფრანგეთი ½ სოლი - obverseსაფრანგეთი ½ სოლი - reverse
½ სოლი
1793
ბრინჯაო, 6.1g, ø 25mm
KM# 618
ტირაჟი
საფრანგეთი 1 სოლი - obverseსაფრანგეთი 1 სოლი - reverse
1 სოლი
1793
ბრინჯაო, 12.2g, ø 29mm
KM# 620
ტირაჟი
საფრანგეთი 1 სოლი - obverseსაფრანგეთი 1 სოლი - reverse
1 სოლი
1793
სპილენძი, 12.2g, ø 29mm
KM# 619
ღირებულება: 85.11 GEL

საფრანგეთი 2 სოლი - obverseსაფრანგეთი 2 სოლი - reverse
2 სოლი
1793
სპილენძი, 25g, ø 34mm
KM# 623
ტირაჟი
საფრანგეთი 2 სოლი - obverseსაფრანგეთი 2 სოლი - reverse
2 სოლი
1793
სპილენძი, 24g, ø 34mm
KM# 621
ტირაჟი
საფრანგეთი 6 ლივრი - obverseსაფრანგეთი 6 ლივრი - reverse
6 ლივრი
1793
ვერცხლი 0.917, 30g, ø 38.5mm
KM# 624
ტირაჟი

საფრანგეთი 6 ლივრი - obverseსაფრანგეთი 6 ლივრი - reverse
6 ლივრი
1793
ვერცხლი 0.917, 30g, ø 38.5mm
KM# 625
ტირაჟი
საფრანგეთი 24 ლივრი - obverseსაფრანგეთი 24 ლივრი - reverse
24 ლივრი
1793
ოქრო 0.900, 7.649g, ø 23mm
KM# 626
ღირებულება: 2,936 GEL

საფრანგეთი>მეფე ლუი XVI|1774 - 1793
 პერიოდი

საფრანგეთი 1 ლიარდი - obverseსაფრანგეთი 1 ლიარდი - reverse
1 ლიარდი
1777 - 1792
სპილენძი, 3.058g, ø 22mm
KM# 585
ღირებულება: 6.34 GEL
საფრანგეთი 3 დენიე - obverseსაფრანგეთი 3 დენიე - reverse
3 დენიე
1792
სპილენძი, 3.16g, ø 21mm
KM# 608
ტირაჟი
საფრანგეთი 3 დენიე - obverseსაფრანგეთი 3 დენიე - reverse
3 დენიე
1792
სპილენძი, 2.95g, ø 21.5mm
KM# 609
ღირებულება: 472.9 GEL

საფრანგეთი 6 დენიე - obverseსაფრანგეთი 6 დენიე - reverse
6 დენიე
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
სპილენძი, 5.76g, ø 26mm
KM# 611
ტირაჟი
საფრანგეთი 6 დენიე - obverseსაფრანგეთი 6 დენიე - reverse
6 დენიე
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
სპილენძი, 7.3g, ø 24mm
KM# 610
ტირაჟი
საფრანგეთი ½ სოლი - obverseსაფრანგეთი ½ სოლი - reverse
½ სოლი
1777 - 1791
სპილენძი, 6.117g, ø 25mm
KM# 586
ღირებულება: 1.98 GEL

საფრანგეთი 1 სოლი - obverseსაფრანგეთი 1 სოლი - reverse
1 სოლი
1777 - 1791
სპილენძი, 12.235g, ø 29mm
KM# 578
ღირებულება: 5.13 GEL
საფრანგეთი 12 დენიერი - obverseსაფრანგეთი 12 დენიერი - reverse
12 დენიერი
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
ბრინჯაო, 13.4g, ø 28.5mm
KM# 600
ღირებულება: 18.43 GEL
საფრანგეთი 12 დენიერი - obverseსაფრანგეთი 12 დენიერი - reverse
12 დენიერი
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
ბრინჯაო, 12.3g, ø 30mm
KM# 601
ღირებულება: 5.13 GEL

საფრანგეთი 2 სოლი - obverseსაფრანგეთი 2 სოლი - reverse
2 სოლი
1791 - 1793
სპილენძი, 24g, ø 36mm
KM# 603
ღირებულება: 9.17 GEL
საფრანგეთი 2 სოლი - obverseსაფრანგეთი 2 სოლი - reverse
2 სოლი
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
სპილენძი, 23g, ø 34mm
KM# 612
ღირებულება: 4.56 GEL
საფრანგეთი 6 სოლი - obverseსაფრანგეთი 6 სოლი - reverse
6 სოლი
1782 - 1783
ვერცხლი 0.917, 1.474g, ø 17mm
KM# 587
ტირაჟი

საფრანგეთი 12 სოლი - obverseსაფრანგეთი 12 სოლი - reverse
12 სოლი
1775 - 1790
ვერცხლი 0.917, 2.948g, ø 22mm
KM# 568
ტირაჟი
საფრანგეთი 15 სოლი - obverseსაფრანგეთი 15 სოლი - reverse
15 სოლი
1791 - 1793
ვერცხლი 0.666, 5.075g, ø 22mm
KM# 604
ღირებულება: 18.3 GEL
საფრანგეთი 15 სოლი - obverseსაფრანგეთი 15 სოლი - reverse
15 სოლი
1791 - 1792
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
ვერცხლი 0.666, 5g, ø 23.5mm
KM# 605
ტირაჟი

საფრანგეთი 24 სოლი - obverseსაფრანგეთი 24 სოლი - reverse
24 სოლი
1775 - 1790
ვერცხლი 0.917, 5.835g, ø 27mm
KM# 569
ტირაჟი
საფრანგეთი 30 სოლი - obverseსაფრანგეთი 30 სოლი - reverse
30 სოლი
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
ვერცხლი 0.666, 10g, ø 28mm
KM# 607
ტირაჟი
საფრანგეთი 30 სოლი - obverseსაფრანგეთი 30 სოლი - reverse
30 სოლი
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
ვერცხლი 0.666, 10.15g, ø 29.5mm
KM# 606
ღირებულება: 101.8 GEL

საფრანგეთი ½ ეკიუ - obverseსაფრანგეთი ½ ეკიუ - reverse
½ ეკიუ
1774 - 1792
ვერცხლი 0.917, 14.744g, ø 33mm
KM# 562
ტირაჟი
საფრანგეთი ½ ეკიუ - obverseსაფრანგეთი ½ ეკიუ - reverse
½ ეკიუ
1792 - 1793
ვერცხლი 0.917, 14.6g, ø 32mm
KM# 613
ტირაჟი
საფრანგეთი 1 ეკიუ - obverseსაფრანგეთი 1 ეკიუ - reverse
1 ეკიუ
1774 - 1792
ვერცხლი 0.917, 29.448g, ø 41mm
KM# 564
ღირებულება: 250.2 GEL

საფრანგეთი 1 ეკიუ - obverseსაფრანგეთი 1 ეკიუ - reverse
1 ეკიუ
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
ვერცხლი 0.917, 30g, ø 39mm
KM# 615
ტირაჟი
საფრანგეთი 1 ეკიუ - obverseსაფრანგეთი 1 ეკიუ - reverse
1 ეკიუ
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
ვერცხლი 0.917, 30g, ø 39mm
UC# 1
ტირაჟი
საფრანგეთი 1 დ'ორი - obverseსაფრანგეთი 1 დ'ორი - reverse
1 დ'ორი
1774 - 1785
ოქრო 0.917, 8.158g, ø 24mm
KM# 567
ტირაჟი

საფრანგეთი 1 დ'ორი - obverseსაფრანგეთი 1 დ'ორი - reverse
1 დ'ორი
1774
ოქრო 0.917, 8.158g, ø 24mm
KM# 565
ტირაჟი
საფრანგეთი 1 დ'ორი - obverseსაფრანგეთი 1 დ'ორი - reverse
1 დ'ორი
1785 - 1792
ოქრო 0.917, 7.649g, ø 24mm
KM# 591
ტირაჟი
საფრანგეთი 2 დ'ორი - obverseსაფრანგეთი 2 დ'ორი - reverse
2 დ'ორი
1775 - 1785
ოქრო 0.917, 16.316g, ø 28mm
KM# 575
ტირაჟი

საფრანგეთი 2 დ'ორი - obverseსაფრანგეთი 2 დ'ორი - reverse
2 დ'ორი
1785 - 1792
ოქრო 0.917, 15.297g, ø 28mm
KM# 592
ტირაჟი

uCoin