ინდონეზია
×
ქვეყანა
×
პერიოდი
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
×

ინდონეზია - მონეტების კატალოგი

ინდონეზია>ინდონეზიის რესპუბლიკა|1965 - 2017
 პერიოდი

ინდონეზია 1 რუპია - obverseინდონეზია 1 რუპია - reverse
1 რუპია
1970
ალუმინი, 1.44g, ø 22mm
KM# 20
ღირებულება: 2.05 GEL
ინდონეზია 2 რუპია - obverseინდონეზია 2 რუპია - reverse
2 რუპია
1970
ალუმინი, 2.3g, ø 26mm
KM# 21
ღირებულება: 4.43 GEL
ინდონეზია 5 რუპია - obverseინდონეზია 5 რუპია - reverse
5 რუპია
1970
ალუმინი, 2.8g, ø 28mm
KM# 22
ღირებულება: 1.09 GEL

ინდონეზია 5 რუპია - obverseინდონეზია 5 რუპია - reverse
5 რუპია
1974
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
ალუმინი, 3g, ø 28.6mm
KM# 37
ღირებულება: 1.29 GEL
ინდონეზია 5 რუპია - obverseინდონეზია 5 რუპია - reverse
5 რუპია
1979 - 1996
Family Planning Program
ალუმინი, 1.4g, ø 23mm
KM# 43
ღირებულება: 1.79 GEL
ინდონეზია 10 რუპია - obverseინდონეზია 10 რუპია - reverse
10 რუპია
1971
სპილენძ-ნიკელი, 1.77g, ø 15.6mm
KM# 33
ღირებულება: 1.03 GEL

ინდონეზია 10 რუპია - obverseინდონეზია 10 რუპია - reverse
10 რუპია
1974
National Saving Program
მოთითბერებული ფოლადი, 4g, ø 22mm
KM# 38
ღირებულება: 1.36 GEL
ინდონეზია 10 რუპია - obverseინდონეზია 10 რუპია - reverse
10 რუპია
1979
National Saving Program
ალუმინი, 1.9g, ø 25mm
KM# 44
ღირებულება: 0.96 GEL
ინდონეზია 25 რუპია - obverseინდონეზია 25 რუპია - reverse
25 რუპია
1971
სპილენძ-ნიკელი, 3.5g, ø 20mm
KM# 34
ღირებულება: 0.69 GEL

ინდონეზია 25 რუპია - obverseინდონეზია 25 რუპია - reverse
25 რუპია
1991 - 1996
ალუმინი, 1.25g, ø 18.01mm
KM# 55
ღირებულება: 0.84 GEL
ინდონეზია 50 რუპია - obverseინდონეზია 50 რუპია - reverse
50 რუპია
1971
სპილენძ-ნიკელი, 6g, ø 24mm
KM# 35
ღირებულება: 0.93 GEL
ინდონეზია 50 რუპია - obverseინდონეზია 50 რუპია - reverse
50 რუპია
1991 - 1998
ალუმინი-ბრინჯაო, 3.2g, ø 19.94mm
KM# 52
ღირებულება: 0.57 GEL

ინდონეზია 50 რუპია - obverseინდონეზია 50 რუპია - reverse
50 რუპია
1999 - 2002
ალუმინი, 1.35g, ø 19.95mm
KM# 60
ღირებულება: 0.21 GEL
ინდონეზია 100 რუპია - obverseინდონეზია 100 რუპია - reverse
100 რუპია
1973
სპილენძ-ნიკელი, 9.75g, ø 28.54mm
KM# 36
ღირებულება: 1.65 GEL
ინდონეზია 100 რუპია - obverseინდონეზია 100 რუპია - reverse
100 რუპია
1978
Forestry for prosperity
სპილენძ-ნიკელი, 7g, ø 28.5mm
KM# 42
ღირებულება: 1.06 GEL

ინდონეზია 100 რუპია - obverseინდონეზია 100 რუპია - reverse
100 რუპია
1991 - 1998
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.15g, ø 22mm
KM# 53
ღირებულება: 0.66 GEL
ინდონეზია 100 რუპია - obverseინდონეზია 100 რუპია - reverse
100 რუპია
1999 - 2005
ალუმინი, 1.79g, ø 23mm
KM# 61
ღირებულება: 0.59 GEL
ინდონეზია 100 რუპია - obverseინდონეზია 100 რუპია - reverse
100 რუპია
2016
ალუმინი, 1.79g, ø 23mm
KM# 71
ღირებულება: 1.36 GEL

ინდონეზია 200 რუპია - obverseინდონეზია 200 რუპია - reverse
200 რუპია
2003
ალუმინი, 2.4g, ø 25mm
KM# 66
ღირებულება: 1.12 GEL
ინდონეზია 200 რუპია - obverseინდონეზია 200 რუპია - reverse
200 რუპია
2016
ალუმინი, 2.38g, ø 25mm
KM# 72
ღირებულება: 1.46 GEL
ინდონეზია 500 რუპია - obverseინდონეზია 500 რუპია - reverse
500 რუპია
1991 - 1992
ალუმინი-ბრინჯაო, 5.3g, ø 23.95mm
KM# 54
ღირებულება: 2.12 GEL

ინდონეზია 500 რუპია - obverseინდონეზია 500 რუპია - reverse
500 რუპია
1997 - 2003
ალუმინი-ბრინჯაო, 5.35g, ø 24mm
KM# 59
ღირებულება: 0.76 GEL
ინდონეზია 500 რუპია - obverseინდონეზია 500 რუპია - reverse
500 რუპია
2003
ალუმინი, 3.05g, ø 27.2mm
KM# 67
ღირებულება: 1.03 GEL
ინდონეზია 500 რუპია - obverseინდონეზია 500 რუპია - reverse
500 რუპია
2016
ალუმინი, 3.1g, ø 27.2mm
KM# 73
ღირებულება: 1.95 GEL

ინდონეზია 1000 რუპია - obverseინდონეზია 1000 რუპია - reverse
1000 რუპია
1993 - 2000
ბი-მეტალი: თითბერის ცენტრი, სპილენძ-ნიკელის რგოლი, 8.61g, ø 26.25mm
KM# 56
ღირებულება: 2.48 GEL
ინდონეზია 1000 რუპია - obverseინდონეზია 1000 რუპია - reverse
1000 რუპია
2010
მონიკელებული ფოლადი, 4.5g, ø 24.15mm
KM# 70
ღირებულება: 1.52 GEL
ინდონეზია 1000 რუპია - obverseინდონეზია 1000 რუპია - reverse
1000 რუპია
2016
მონიკელებული ფოლადი, 4.5g, ø 24.1mm
KM# 74
ღირებულება: 2.71 GEL

ინდონეზია>დასავლეთ ირიანი|1962 - 1962
 პერიოდი

ინდონეზია 1 სენი - obverseინდონეზია 1 სენი - reverse
1 სენი
1962
ალუმინი, 0.8g, ø 18mm
KM# 5
ღირებულება: 9.42 GEL
ინდონეზია 5 სენი - obverseინდონეზია 5 სენი - reverse
5 სენი
1962
ალუმინი, 1.3g, ø 20.5mm
KM# 6
ღირებულება: 9.47 GEL
ინდონეზია 10 სენი - obverseინდონეზია 10 სენი - reverse
10 სენი
1962
ალუმინი, 1.7g, ø 23.5mm
KM# 7
ღირებულება: 17.8 GEL

ინდონეზია 25 სენი - obverseინდონეზია 25 სენი - reverse
25 სენი
1962
ალუმინი, 2.3g, ø 25.6mm
KM# 8
ღირებულება: 22.97 GEL
ინდონეზია 50 სენი - obverseინდონეზია 50 სენი - reverse
50 სენი
1962
ალუმინი, 3g, ø 28.8mm
KM# 9
ტირაჟი

ინდონეზია>რიაუ|1957 - 1962
 პერიოდი

ინდონეზია 1 სენი - obverseინდონეზია 1 სენი - reverse
1 სენი
1962
ალუმინი, 0.8g, ø 18mm
KM# 5
ღირებულება: 11.48 GEL
ინდონეზია 5 სენი - obverseინდონეზია 5 სენი - reverse
5 სენი
1962
ალუმინი, 1.3g, ø 20.5mm
KM# 6
ღირებულება: 14.82 GEL
ინდონეზია 10 სენი - obverseინდონეზია 10 სენი - reverse
10 სენი
1962
ალუმინი, 1.7g, ø 23.5mm
KM# 7
ღირებულება: 17.21 GEL

ინდონეზია 25 სენი - obverseინდონეზია 25 სენი - reverse
25 სენი
1962
ალუმინი, 2.3g, ø 25.6mm
KM# 8
ღირებულება: 19.59 GEL
ინდონეზია 50 სენი - obverseინდონეზია 50 სენი - reverse
50 სენი
1962
ალუმინი, 3g, ø 28.8mm
KM# 9
ღირებულება: 10.47 GEL

ინდონეზია>ინდონეზიის რესპუბლიკა|1951 - 1961
 პერიოდი

ინდონეზია 1 სენი - obverseინდონეზია 1 სენი - reverse
1 სენი
1952
ალუმინი, 0.75g, ø 18mm
KM# 7
ღირებულება: 4.6 GEL
ინდონეზია 5 სენი - obverseინდონეზია 5 სენი - reverse
5 სენი
1951 - 1954
ალუმინი, 1.3g, ø 22mm
KM# 5
ღირებულება: 4.02 GEL
ინდონეზია 10 სენი - obverseინდონეზია 10 სენი - reverse
10 სენი
1951 - 1954
ალუმინი, 1.72g, ø 23mm
KM# 6
ღირებულება: 1.19 GEL

ინდონეზია 10 სენი - obverseინდონეზია 10 სენი - reverse
10 სენი
1957
ალუმინი, 1.6g, ø 23mm
KM# 12
ღირებულება: 2.32 GEL
ინდონეზია 25 სენი - obverseინდონეზია 25 სენი - reverse
25 სენი
1952
ალუმინი, 2.2g, ø 26mm
KM# 8
ღირებულება: 1.69 GEL
ინდონეზია 25 სენი - obverseინდონეზია 25 სენი - reverse
25 სენი
1955 - 1957
ალუმინი, 2.2g, ø 26mm
KM# 11
ღირებულება: 2.28 GEL

ინდონეზია 50 სენი - obverseინდონეზია 50 სენი - reverse
50 სენი
1952
სპილენძ-ნიკელი, 3.3g, ø 20mm
KM# 9
ღირებულება: 2.28 GEL
ინდონეზია 50 სენი - obverseინდონეზია 50 სენი - reverse
50 სენი
1954 - 1955
სპილენძ-ნიკელი, 3.24g, ø 20mm
KM# 10.1
ღირებულება: 4.45 GEL
ინდონეზია 50 სენი - obverseინდონეზია 50 სენი - reverse
50 სენი
1957
სპილენძ-ნიკელი, 3.24g, ø 20.2mm
KM# 10.2
ღირებულება: 2.88 GEL

ინდონეზია 50 სენი - obverseინდონეზია 50 სენი - reverse
50 სენი
1958
ალუმინი, 3.02g, ø 29mm
KM# 13
ღირებულება: 2.67 GEL
ინდონეზია 50 სენი - obverseინდონეზია 50 სენი - reverse
50 სენი
1959 - 1961
ალუმინი, 3.02g, ø 29mm
KM# 14
ღირებულება: 2.54 GEL

uCoin