მადაგასკარი
×
ქვეყანა
×
პერიოდი
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
×

მადაგასკარი - მონეტების კატალოგი

მადაგასკარი>მადაგასკარის რესპუბლიკა|1965 - 2015
 პერიოდი

მადაგასკარი 1 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1965 - 2002
უჟანგავი ფოლადი, 2.4g, ø 17mm
KM# 8
ღირებულება: 1.04 GEL
მადაგასკარი 2 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1965 - 1989
უჟანგავი ფოლადი, 3.4g, ø 19mm
KM# 9
ღირებულება: 1.37 GEL
მადაგასკარი 5 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1966 - 1989
უჟანგავი ფოლადი, 5g, ø 22mm
KM# 10
ღირებულება: 1.16 GEL

მადაგასკარი 5 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1996
უჟანგავი ფოლადი, 5g, ø 22mm
KM# 21
ღირებულება: 3.25 GEL
მადაგასკარი 1 არიარი - obverseმადაგასკარი 1 არიარი - reverse
1 არიარი
2004
Number 1 above the word ARIARY
უჟანგავი ფოლადი, 4.93g, ø 22mm
KM# 29
ღირებულება: 2.76 GEL
მადაგასკარი 1 არიარი - obverseმადაგასკარი 1 არიარი - reverse
1 არიარი
2004
Number 1 below the word ARIARY
უჟანგავი ფოლადი, 4.93g, ø 22mm
UC# 1
ღირებულება: 7.21 GEL

მადაგასკარი 10 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1970 - 1989
ალუმინი-ბრინჯაო, 3.5g, ø 21mm
KM# 11
ღირებულება: 1.3 GEL
მადაგასკარი 10 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1991
მოსპილენძებული ფოლადი, 3.3g, ø 21mm
KM# 11a
ღირებულება: 6.39 GEL
მადაგასკარი 10 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1996
მოსპილენძებული ფოლადი, 3.3g, ø 21mm
KM# 22
ღირებულება: 3.09 GEL

მადაგასკარი 2 არიარი - obverseმადაგასკარი 2 არიარი - reverse
2 არიარი
2003
მოსპილენძებული ფოლადი, 3.23g, ø 21mm
KM# 30
ღირებულება: 4.49 GEL
მადაგასკარი 20 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1970 - 1989
ალუმინი-ბრინჯაო, 6g, ø 24.5mm
KM# 12
ღირებულება: 2.44 GEL
მადაგასკარი 5 არიარი - obverseმადაგასკარი 5 არიარი - reverse
5 არიარი
1992
მოსპილენძებული ფოლადი, 4.5g, ø 24mm
KM# 17
ღირებულება: 2.88 GEL

მადაგასკარი 5 არიარი - obverseმადაგასკარი 5 არიარი - reverse
5 არიარი
1996
მოსპილენძებული ფოლადი, 4.7g, ø 24mm
KM# 23
ღირებულება: 3.18 GEL
მადაგასკარი 10 არიარი - obverseმადაგასკარი 10 არიარი - reverse
10 არიარი
1978
ნიკელი, 8.95g, ø 26.4mm
KM# 13
ღირებულება: 6.42 GEL
მადაგასკარი 10 არიარი - obverseმადაგასკარი 10 არიარი - reverse
10 არიარი
1983
სპილენძ-ნიკელი, 9g, ø 26.4mm
KM# 13b
ღირებულება: 3.99 GEL

მადაგასკარი 10 არიარი - obverseმადაგასკარი 10 არიარი - reverse
10 არიარი
1992
მონიკელებული ფოლადი, 6.47g, ø 23.5mm
KM# 18
ღირებულება: 4.27 GEL
მადაგასკარი 10 არიარი - obverseმადაგასკარი 10 არიარი - reverse
10 არიარი
1999
მონიკელებული ფოლადი, 6.5g, ø 24mm
KM# 27
ღირებულება: 3.88 GEL
მადაგასკარი 10 არიარი - obverseმადაგასკარი 10 არიარი - reverse
10 არიარი
2016
უჟანგავი ფოლადი, 6.5g, ø 24mm
UC# 2
ტირაჟი

მადაგასკარი 20 არიარი - obverseმადაგასკარი 20 არიარი - reverse
20 არიარი
1978
ნიკელი, 12g, ø 32mm
KM# 14
ღირებულება: 9.56 GEL
მადაგასკარი 20 არიარი - obverseმადაგასკარი 20 არიარი - reverse
20 არიარი
1983
სპილენძ-ნიკელი, 12g, ø 30.6mm
KM# 14b
ღირებულება: 3.57 GEL
მადაგასკარი 20 არიარი - obverseმადაგასკარი 20 არიარი - reverse
20 არიარი
1992
მონიკელებული ფოლადი, 9.1g, ø 27.4mm
KM# 19
ღირებულება: 4.32 GEL

მადაგასკარი 20 არიარი - obverseმადაგასკარი 20 არიარი - reverse
20 არიარი
1994
მონიკელებული ფოლადი, 9.1g, ø 28mm
KM# 24.1
ღირებულება: 4.63 GEL
მადაგასკარი 20 არიარი - obverseმადაგასკარი 20 არიარი - reverse
20 არიარი
1999
მონიკელებული ფოლადი, 9.1g, ø 28mm
KM# 24.2
ღირებულება: 3.9 GEL
მადაგასკარი 50 არიარი - obverseმადაგასკარი 50 არიარი - reverse
50 არიარი
1992
მონიკელებული ფოლადი, 10.13g, ø 30.6mm
KM# 20
ღირებულება: 10.55 GEL

მადაგასკარი 50 არიარი - obverseმადაგასკარი 50 არიარი - reverse
50 არიარი
1996 - 2005
უჟანგავი ფოლადი, 10.4g, ø 30.5mm
KM# 25
ღირებულება: 6.92 GEL
მადაგასკარი 50 არიარი - obverseმადაგასკარი 50 არიარი - reverse
50 არიარი
2016
უჟანგავი ფოლადი, 10.4g, ø 30.5mm
UC# 3
ტირაჟი

მადაგასკარი>საფრანგეთის საზღვაო ტერიტორია|1943 - 1958
 პერიოდი

მადაგასკარი 50 სანტიმი - obverseმადაგასკარი 50 სანტიმი - reverse
50 სანტიმი
1943
ბრინჯაო, 2.8g, ø 20.2mm
KM# 1
ღირებულება: 29.67 GEL
მადაგასკარი 1 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1943
ბრინჯაო, 5.5g, ø 25mm
KM# 2
ღირებულება: 32.85 GEL
მადაგასკარი 1 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 1 ფრანკი - reverse
1 ფრანკი
1948 - 1958
ალუმინი, 1.3g, ø 23mm
KM# 3
ღირებულება: 8.39 GEL

მადაგასკარი 2 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 2 ფრანკი - reverse
2 ფრანკი
1948
ალუმინი, 2.2g, ø 28mm
KM# 4
ღირებულება: 16.54 GEL
მადაგასკარი 5 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 5 ფრანკი - reverse
5 ფრანკი
1953
ალუმინი, 3.5g, ø 31mm
KM# 5
ღირებულება: 10.12 GEL
მადაგასკარი 10 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 10 ფრანკი - reverse
10 ფრანკი
1953
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 20mm
KM# 6
ღირებულება: 11.35 GEL

მადაგასკარი 20 ფრანკი - obverseმადაგასკარი 20 ფრანკი - reverse
20 ფრანკი
1953
ალუმინი-ბრინჯაო, 4g, ø 23.2mm
KM# 7
ღირებულება: 11.69 GEL

uCoin