რუმინეთი
×
ქვეყანა
×
პერიოდი
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
×

რუმინეთი - მონეტების კატალოგი

რუმინეთი>რუმინეთის რესპუბლიკა|2005 - 2019
 პერიოდი

რუმინეთი 1 ბანი - obverseრუმინეთი 1 ბანი - reverse
1 ბანი
2005 - 2017
მოთითბერებული ფოლადი, 2.4g, ø 16.8mm
KM# 189
ღირებულება: 0.22 GEL
რუმინეთი 1 ბანი - obverseრუმინეთი 1 ბანი - reverse
1 ბანი
2018 - 2019
მოთითბერებული ფოლადი, 2.4g, ø 16.8mm
UC# 1
ღირებულება: 0.52 GEL
რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
2005 - 2017
მოსპილენძებული ფოლადი, 2.81g, ø 18.2mm
KM# 190
ღირებულება: 0.25 GEL

რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
2018 - 2019
მოსპილენძებული ფოლადი, 2.81g, ø 18.2mm
UC# 2
ღირებულება: 0.43 GEL
რუმინეთი 10 ბანი - obverseრუმინეთი 10 ბანი - reverse
10 ბანი
2005 - 2017
მონიკელებული ფოლადი, 4g, ø 20.4mm
KM# 191
ღირებულება: 0.29 GEL
რუმინეთი 10 ბანი - obverseრუმინეთი 10 ბანი - reverse
10 ბანი
2018 - 2019
მონიკელებული ფოლადი, 4g, ø 20.4mm
UC# 3
ღირებულება: 0.42 GEL

რუმინეთი 50 ბანი - obverseრუმინეთი 50 ბანი - reverse
50 ბანი
2005 - 2017
ნიკელი-თითბერი, 6.1g, ø 23.75mm
KM# 192
ღირებულება: 0.38 GEL
რუმინეთი 50 ბანი - obverseრუმინეთი 50 ბანი - reverse
50 ბანი
2018 - 2019
ნიკელი-თითბერი, 6.1g, ø 23.75mm
UC# 4
ღირებულება: 0.8 GEL

რუმინეთი>რუმინეთის რესპუბლიკა|1990 - 2005
 პერიოდი

რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1992
მოსპილენძებული ფოლადი, 2.5g, ø 19mm
KM# 113
ღირებულება: 2.46 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1993 - 2005
მოსპილენძებული ფოლადი, 2.52g, ø 19.1mm
KM# 115
ღირებულება: 0.85 GEL
რუმინეთი 5 ლეუ - obverseრუმინეთი 5 ლეუ - reverse
5 ლეუ
1992 - 2000
მონიკელებული ფოლადი, 3.3g, ø 21mm
KM# 114
ღირებულება: 0.8 GEL

რუმინეთი 10 ლეუ - obverseრუმინეთი 10 ლეუ - reverse
10 ლეუ
1990 - 1992
მონიკელებული ფოლადი, 4.6g, ø 23.1mm
KM# 108
ღირებულება: 0.8 GEL
რუმინეთი 10 ლეუ - obverseრუმინეთი 10 ლეუ - reverse
10 ლეუ
1993 - 2003
მონიკელებული ფოლადი, 4.65g, ø 23mm
KM# 116
ღირებულება: 0.67 GEL
რუმინეთი 20 ლეუ - obverseრუმინეთი 20 ლეუ - reverse
20 ლეუ
1991 - 2003
მოთითბერებული ფოლადი, 5g, ø 24.1mm
KM# 109
ღირებულება: 0.86 GEL

რუმინეთი 50 ლეუ - obverseრუმინეთი 50 ლეუ - reverse
50 ლეუ
1991 - 2003
მოთითბერებული ფოლადი, 5.9g, ø 26.1mm
KM# 110
ღირებულება: 0.86 GEL
რუმინეთი 100 ლეუ - obverseრუმინეთი 100 ლეუ - reverse
100 ლეუ
1991 - 2005
მონიკელებული ფოლადი, 8.8g, ø 29.1mm
KM# 111
ღირებულება: 0.67 GEL
რუმინეთი 500 ლეუ - obverseრუმინეთი 500 ლეუ - reverse
500 ლეუ
1999 - 2006
ალუმინი, 3.7g, ø 25mm
KM# 145
ღირებულება: 1.02 GEL

რუმინეთი 1000 ლეუ - obverseრუმინეთი 1000 ლეუ - reverse
1000 ლეუ
2000 - 2005
ალუმინი, 2g, ø 22.2mm
KM# 153
ღირებულება: 0.54 GEL
რუმინეთი 5000 ლეუ - obverseრუმინეთი 5000 ლეუ - reverse
5000 ლეუ
2001 - 2005
ალუმინი, 2.52g, ø 23.5mm
KM# 158
ღირებულება: 1.02 GEL

რუმინეთი>სოციალისტური რესპუბლიკა|1948 - 1989
 პერიოდი

რუმინეთი 1 ბანი - obverseრუმინეთი 1 ბანი - reverse
1 ბანი
1952
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 1g, ø 15mm
KM# 81.1
ღირებულება: 1.77 GEL
რუმინეთი 1 ბანი - obverseრუმინეთი 1 ბანი - reverse
1 ბანი
1953 - 1954
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 1g, ø 15mm
KM# 81.2
ღირებულება: 4.38 GEL
რუმინეთი 3 ბანი - obverseრუმინეთი 3 ბანი - reverse
3 ბანი
1952
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 2g, ø 18mm
KM# 82.1
ღირებულება: 5.57 GEL

რუმინეთი 3 ბანი - obverseრუმინეთი 3 ბანი - reverse
3 ბანი
1953 - 1954
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 2g, ø 18mm
KM# 82.2
ღირებულება: 46.84 GEL
რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
1952
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 2.4g, ø 20mm
KM# 83.1
ღირებულება: 0.95 GEL
რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
1953 - 1957
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 2.4g, ø 20mm
KM# 83.2
ღირებულება: 0.83 GEL

რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
1963
მონიკელებული ფოლადი, 1.7g, ø 16mm
KM# 89
ღირებულება: 1.25 GEL
რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
1966
მონიკელებული ფოლადი, 1.7g, ø 16mm
KM# 92
ღირებულება: 0.54 GEL
რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
1975
ალუმინი, 0.6g, ø 16mm
KM# 92a
ღირებულება: 0.32 GEL

რუმინეთი 10 ბანი - obverseრუმინეთი 10 ბანი - reverse
10 ბანი
1952
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 1.8g, ø 17mm
KM# 84.1
ღირებულება: 7.37 GEL
რუმინეთი 10 ბანი - obverseრუმინეთი 10 ბანი - reverse
10 ბანი
1954
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 1.8g, ø 17.5mm
KM# 84.2
ღირებულება: 1.27 GEL
რუმინეთი 10 ბანი - obverseრუმინეთი 10 ბანი - reverse
10 ბანი
1955 - 1956
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 1.8g, ø 17.5mm
KM# 84.3
ღირებულება: 1.02 GEL

რუმინეთი 15 ბანი - obverseრუმინეთი 15 ბანი - reverse
15 ბანი
1960
მონიკელებული ფოლადი, 2.87g, ø 19.5mm
KM# 87
ღირებულება: 0.45 GEL
რუმინეთი 15 ბანი - obverseრუმინეთი 15 ბანი - reverse
15 ბანი
1966
მონიკელებული ფოლადი, 2.88g, ø 19.5mm
KM# 93
ღირებულება: 0.57 GEL
რუმინეთი 15 ბანი - obverseრუმინეთი 15 ბანი - reverse
15 ბანი
1975
ალუმინი, 1g, ø 19.5mm
KM# 93a
ღირებულება: 0.45 GEL

რუმინეთი 25 ბანი - obverseრუმინეთი 25 ბანი - reverse
25 ბანი
1952
სპილენძ-ნიკელი, 3.6g, ø 22mm
KM# 85.1
ღირებულება: 5.57 GEL
რუმინეთი 25 ბანი - obverseრუმინეთი 25 ბანი - reverse
25 ბანი
1953 - 1954
სპილენძ-ნიკელი, 3.6g, ø 22mm
KM# 85.2
ღირებულება: 2.3 GEL
რუმინეთი 25 ბანი - obverseრუმინეთი 25 ბანი - reverse
25 ბანი
1955
სპილენძ-ნიკელი, 3.6g, ø 22mm
KM# 85.3
ღირებულება: 2.36 GEL

რუმინეთი 25 ბანი - obverseრუმინეთი 25 ბანი - reverse
25 ბანი
1960
მონიკელებული ფოლადი, 3.38g, ø 22mm
KM# 88
ღირებულება: 0.77 GEL
რუმინეთი 25 ბანი - obverseრუმინეთი 25 ბანი - reverse
25 ბანი
1966
მონიკელებული ფოლადი, 3.38g, ø 22mm
KM# 94
ღირებულება: 0.48 GEL
რუმინეთი 25 ბანი - obverseრუმინეთი 25 ბანი - reverse
25 ბანი
1982
ალუმინი, 1.3g, ø 22mm
KM# 94a
ღირებულება: 0.51 GEL

რუმინეთი 50 ბანი - obverseრუმინეთი 50 ბანი - reverse
50 ბანი
1955 - 1956
სპილენძ-ნიკელი, 4.5g, ø 25.2mm
KM# 86
ღირებულება: 4.09 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1949 - 1951
ნიკელი-თითბერი, 1.83g, ø 16mm
KM# 78
ღირებულება: 6.34 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1951 - 1952
ალუმინი, 0.6g, ø 16mm
KM# 78a
ღირებულება: 4.82 GEL

რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1963
მონიკელებული ფოლადი, 5.06g, ø 24mm
KM# 90
ღირებულება: 0.54 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1966
მონიკელებული ფოლადი, 5.06g, ø 24.6mm
KM# 95
ღირებულება: 0.73 GEL
რუმინეთი 2 ლეი - obverseრუმინეთი 2 ლეი - reverse
2 ლეი
1950 - 1951
ნიკელი-თითბერი, 2.44g, ø 18mm
KM# 79
ღირებულება: 6.53 GEL

რუმინეთი 2 ლეი - obverseრუმინეთი 2 ლეი - reverse
2 ლეი
1951 - 1952
ალუმინი, 0.84g, ø 18mm
KM# 79a
ღირებულება: 8.88 GEL
რუმინეთი 3 ლეუ - obverseრუმინეთი 3 ლეუ - reverse
3 ლეუ
1963
მონიკელებული ფოლადი, 5.86g, ø 27mm
KM# 91
ღირებულება: 1.72 GEL
რუმინეთი 3 ლეუ - obverseრუმინეთი 3 ლეუ - reverse
3 ლეუ
1966
მონიკელებული ფოლადი, 5.86g, ø 27mm
KM# 96
ღირებულება: 0.7 GEL

რუმინეთი 5 ლეუ - obverseრუმინეთი 5 ლეუ - reverse
5 ლეუ
1948 - 1951
ალუმინი, 1.5g, ø 23mm
KM# 77
ღირებულება: 2.78 GEL
რუმინეთი 5 ლეუ - obverseრუმინეთი 5 ლეუ - reverse
5 ლეუ
1978
ალუმინი, 2.8g, ø 29mm
KM# 97
ღირებულება: 0.7 GEL
რუმინეთი 20 ლეუ - obverseრუმინეთი 20 ლეუ - reverse
20 ლეუ
1951
ალუმინი, 2.12g, ø 26mm
KM# 80
ღირებულება: 11.94 GEL

რუმინეთი>რუმინეთის სამეფო|1930 - 1947
 პერიოდი

რუმინეთი 50 ბანი - obverseრუმინეთი 50 ბანი - reverse
50 ბანი
1947
თითბერი, 1.7g, ø 16.1mm
KM# 72
ღირებულება: 13.88 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1938 - 1941
ნიკელი-თითბერი, 2.75g, ø 18mm
KM# 56
ღირებულება: 1.97 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1947
თითბერი, 2.5g, ø 18mm
KM# 73
ღირებულება: 12.83 GEL

რუმინეთი 2 ლეი - obverseრუმინეთი 2 ლეი - reverse
2 ლეი
1941
თუთია, 3.2g, ø 20mm
KM# 58
ღირებულება: 3.84 GEL
რუმინეთი 2 ლეი - obverseრუმინეთი 2 ლეი - reverse
2 ლეი
1947
ბრინჯაო, 3.5g, ø 21mm
KM# 74
ღირებულება: 4.6 GEL
რუმინეთი 5 ლეუ - obverseრუმინეთი 5 ლეუ - reverse
5 ლეუ
1930
ნიკელი-თითბერი, 3.5g, ø 21mm
KM# 48
ღირებულება: 3 GEL

რუმინეთი 5 ლეუ - obverseრუმინეთი 5 ლეუ - reverse
5 ლეუ
1942
თუთია, 4.5g, ø 23mm
KM# 61
ღირებულება: 1.19 GEL
რუმინეთი 5 ლეუ - obverseრუმინეთი 5 ლეუ - reverse
5 ლეუ
1947
ალუმინი, 1.5g, ø 23mm
KM# 75
ღირებულება: 4.24 GEL
რუმინეთი 10 ლეუ - obverseრუმინეთი 10 ლეუ - reverse
10 ლეუ
1930
ნიკელი-თითბერი, 5g, ø 23mm
KM# 49
ღირებულება: 9.83 GEL

რუმინეთი 20 ლეუ - obverseრუმინეთი 20 ლეუ - reverse
20 ლეუ
1930
ნიკელი-თითბერი, 7.5g, ø 27mm
KM# 50
ღირებულება: 20.63 GEL
რუმინეთი 20 ლეუ - obverseრუმინეთი 20 ლეუ - reverse
20 ლეუ
1930
ნიკელი-თითბერი, 7.5g, ø 27mm
KM# 51
ღირებულება: 5.59 GEL
რუმინეთი 20 ლეუ - obverseრუმინეთი 20 ლეუ - reverse
20 ლეუ
1942 - 1944
თუთია, 6g, ø 26.3mm
KM# 62
ღირებულება: 3.13 GEL

რუმინეთი 50 ლეუ - obverseრუმინეთი 50 ლეუ - reverse
50 ლეუ
1937 - 1938
ნიკელი, 5.83g, ø 24mm
KM# 55
ღირებულება: 13.24 GEL
რუმინეთი 100 ლეუ - obverseრუმინეთი 100 ლეუ - reverse
100 ლეუ
1932
ვერცხლი 0.500, 14g, ø 31mm
KM# 52
ღირებულება: 58.05 GEL
რუმინეთი 100 ლეუ - obverseრუმინეთი 100 ლეუ - reverse
100 ლეუ
1936 - 1938
ნიკელი, 8.2g, ø 27mm
KM# 54
ღირებულება: 8.76 GEL

რუმინეთი 100 ლეუ - obverseრუმინეთი 100 ლეუ - reverse
100 ლეუ
1943 - 1944
მონიკელებული ფოლადი, 8.5g, ø 28mm
KM# 64
ღირებულება: 1.4 GEL
რუმინეთი 200 ლეუ - obverseრუმინეთი 200 ლეუ - reverse
200 ლეუ
1942
ვერცხლი 0.835, 6g, ø 24mm
KM# 63
ღირებულება: 11.06 GEL
რუმინეთი 200 ლეუ - obverseრუმინეთი 200 ლეუ - reverse
200 ლეუ
1945
ნიკელი-თითბერი, 7.3g, ø 27.2mm
KM# 66
ღირებულება: 9.28 GEL

რუმინეთი 250 ლეუ - obverseრუმინეთი 250 ლეუ - reverse
250 ლეუ
1935
ვერცხლი 0.750, 13.5g, ø 29mm
KM# 53
ღირებულება: 104.8 GEL
რუმინეთი 250 ლეუ - obverseრუმინეთი 250 ლეუ - reverse
250 ლეუ
1939 - 1940
ვერცხლი 0.835, 12g, ø 30mm
KM# 57
ღირებულება: 57.46 GEL
რუმინეთი 250 ლეუ - obverseრუმინეთი 250 ლეუ - reverse
250 ლეუ
1941
ვერცხლი 0.835, 12g, ø 30mm
KM# 59
ღირებულება: 65.27 GEL

რუმინეთი 500 ლეუ - obverseრუმინეთი 500 ლეუ - reverse
500 ლეუ
1944
ვერცხლი 0.700, 12g, ø 32mm
KM# 65
ღირებულება: 28.19 GEL
რუმინეთი 500 ლეუ - obverseრუმინეთი 500 ლეუ - reverse
500 ლეუ
1945
თითბერი, 10g, ø 30mm
KM# 67
ღირებულება: 11.39 GEL
რუმინეთი 500 ლეუ - obverseრუმინეთი 500 ლეუ - reverse
500 ლეუ
1946
ალუმინი, 1.5g, ø 24mm
KM# 68
ღირებულება: 9.68 GEL

რუმინეთი 2000 ლეუ - obverseრუმინეთი 2000 ლეუ - reverse
2000 ლეუ
1946
თითბერი, 5.1g, ø 24mm
KM# 69
ღირებულება: 6.51 GEL
რუმინეთი 10000 ლეუ - obverseრუმინეთი 10000 ლეუ - reverse
10000 ლეუ
1947
თითბერი, 10g, ø 27mm
KM# 76
ღირებულება: 6.3 GEL
რუმინეთი 25000 ლეუ - obverseრუმინეთი 25000 ლეუ - reverse
25000 ლეუ
1946
ვერცხლი 0.750, 12.5g, ø 32mm
KM# 70
ღირებულება: 39.43 GEL

რუმინეთი 100000 ლეუ - obverseრუმინეთი 100000 ლეუ - reverse
100000 ლეუ
1946
ვერცხლი 0.700, 25g, ø 37mm
KM# 71
ღირებულება: 57.3 GEL

რუმინეთი>რუმინეთის სამეფო|1867 - 1924
 პერიოდი

რუმინეთი 1 ბანი - obverseრუმინეთი 1 ბანი - reverse
1 ბანი
1867
სპილენძი, 1g, ø 15mm
KM# 1
ღირებულება: 55.16 GEL
რუმინეთი 1 ბანი - obverseრუმინეთი 1 ბანი - reverse
1 ბანი
1900
სპილენძი, 1g, ø 15mm
KM# 26
ღირებულება: 12.64 GEL
რუმინეთი 2 ბანი - obverseრუმინეთი 2 ბანი - reverse
2 ბანი
1867
სპილენძი, 2g, ø 20mm
KM# 2
ღირებულება: 5.83 GEL

რუმინეთი 2 ბანი - obverseრუმინეთი 2 ბანი - reverse
2 ბანი
1879 - 1881
სპილენძი, 2g, ø 20mm
KM# 11
ღირებულება: 13 GEL
რუმინეთი 2 ბანი - obverseრუმინეთი 2 ბანი - reverse
2 ბანი
1882
სპილენძი, 2g, ø 20mm
KM# 18
ღირებულება: 17.02 GEL
რუმინეთი 2 ბანი - obverseრუმინეთი 2 ბანი - reverse
2 ბანი
1900
სპილენძი, 2g, ø 20mm
KM# 27
ღირებულება: 15.07 GEL

რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
1867
სპილენძი, 5g, ø 25mm
KM# 3
ღირებულება: 7.3 GEL
რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
1882 - 1885
სპილენძი, 5g, ø 25mm
KM# 19
ღირებულება: 5.2 GEL
რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
1900
სპილენძ-ნიკელი, 2.94g, ø 19.2mm
KM# 28
ღირებულება: 13.26 GEL

რუმინეთი 5 ბანი - obverseრუმინეთი 5 ბანი - reverse
5 ბანი
1905 - 1906
სპილენძ-ნიკელი, 2.32g, ø 19mm
KM# 31
ღირებულება: 2.04 GEL
რუმინეთი 10 ბანი - obverseრუმინეთი 10 ბანი - reverse
10 ბანი
1867
სპილენძი, 10g, ø 30mm
KM# 4
ღირებულება: 8.92 GEL
რუმინეთი 10 ბანი - obverseრუმინეთი 10 ბანი - reverse
10 ბანი
1900
სპილენძ-ნიკელი, 4.4g, ø 22mm
KM# 29
ღირებულება: 11.64 GEL

რუმინეთი 10 ბანი - obverseრუმინეთი 10 ბანი - reverse
10 ბანი
1905 - 1906
სპილენძ-ნიკელი, 4g, ø 22mm
KM# 32
ღირებულება: 1.42 GEL
რუმინეთი 20 ბანი - obverseრუმინეთი 20 ბანი - reverse
20 ბანი
1900
სპილენძ-ნიკელი, 6.9g, ø 25mm
KM# 30
ღირებულება: 186.4 GEL
რუმინეთი 20 ბანი - obverseრუმინეთი 20 ბანი - reverse
20 ბანი
1905 - 1906
სპილენძ-ნიკელი, 5.9g, ø 25mm
KM# 33
ღირებულება: 3.73 GEL

რუმინეთი 25 ბანი - obverseრუმინეთი 25 ბანი - reverse
25 ბანი
1921
ალუმინი, 0.9g, ø 19mm
KM# 44
ღირებულება: 10.87 GEL
რუმინეთი 50 ბანი - obverseრუმინეთი 50 ბანი - reverse
50 ბანი
1873 - 1876
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 9
ღირებულება: 42.32 GEL
რუმინეთი 50 ბანი - obverseრუმინეთი 50 ბანი - reverse
50 ბანი
1881
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 13
ღირებულება: 38.43 GEL

რუმინეთი 50 ბანი - obverseრუმინეთი 50 ბანი - reverse
50 ბანი
1884 - 1885
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 21
ღირებულება: 26.54 GEL
რუმინეთი 50 ბანი - obverseრუმინეთი 50 ბანი - reverse
50 ბანი
1894 - 1901
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 23
ღირებულება: 10.9 GEL
რუმინეთი 50 ბანი - obverseრუმინეთი 50 ბანი - reverse
50 ბანი
1910 - 1914
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 41
ღირებულება: 10.86 GEL

რუმინეთი 50 ბანი - obverseრუმინეთი 50 ბანი - reverse
50 ბანი
1921
ალუმინი, 1.2g, ø 21mm
KM# 45
ღირებულება: 8 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1870
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 6
ღირებულება: 115.3 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1873 - 1876
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 10
ღირებულება: 22.34 GEL

რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1881
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 14
ღირებულება: 39.67 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1884 - 1885
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 22
ღირებულება: 16.78 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1894 - 1901
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 24
ღირებულება: 35.68 GEL

რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1910 - 1914
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 42
ღირებულება: 18.98 GEL
რუმინეთი 1 ლეუ - obverseრუმინეთი 1 ლეუ - reverse
1 ლეუ
1924
სპილენძ-ნიკელი, 3.5g, ø 21mm
KM# 46
ღირებულება: 1.38 GEL
რუმინეთი 2 ლეი - obverseრუმინეთი 2 ლეი - reverse
2 ლეი
1872 - 1876
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 8
ღირებულება: 39.68 GEL

რუმინეთი 2 ლეი - obverseრუმინეთი 2 ლეი - reverse
2 ლეი
1881
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 15
ღირებულება: 67.8 GEL
რუმინეთი 2 ლეი - obverseრუმინეთი 2 ლეი - reverse
2 ლეი
1894 - 1901
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 25
ღირებულება: 25.61 GEL
რუმინეთი 2 ლეი - obverseრუმინეთი 2 ლეი - reverse
2 ლეი
1910 - 1914
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 43
ღირებულება: 23.46 GEL

რუმინეთი 2 ლეი - obverseრუმინეთი 2 ლეი - reverse
2 ლეი
1924
სპილენძ-ნიკელი, 7g, ø 25mm
KM# 47
ღირებულება: 1.79 GEL
რუმინეთი 5 ლეუ - obverseრუმინეთი 5 ლეუ - reverse
5 ლეუ
1880 - 1881
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 12
ღირებულება: 90.92 GEL
რუმინეთი 5 ლეუ - obverseრუმინეთი 5 ლეუ - reverse
5 ლეუ
1881 - 1885
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17.1
ღირებულება: 60.22 GEL

რუმინეთი 5 ლეუ - obverseრუმინეთი 5 ლეუ - reverse
5 ლეუ
1881
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 16
ღირებულება: 119.2 GEL
რუმინეთი 5 ლეუ - obverseრუმინეთი 5 ლეუ - reverse
5 ლეუ
1901
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 17.2
ღირებულება: 192.1 GEL
რუმინეთი 20 ლეუ - obverseრუმინეთი 20 ლეუ - reverse
20 ლეუ
1883 - 1890
ოქრო 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 20
ღირებულება: 1,213 GEL

uCoin