ესპანეთი
×
ქვეყანა
×
პერიოდი
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
×

ესპანეთი - მონეტების კატალოგი

ესპანეთი>ევროპის კავშირი (ევრო)|1999 - 2019
 პერიოდი

ესპანეთი 1 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 1 ევრო ცენტი - reverse
1 ევრო ცენტი
1999 - 2009
მოსპილენძებული ფოლადი, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1040
ღირებულება: 0.03 GEL
ესპანეთი 1 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 1 ევრო ცენტი - reverse
1 ევრო ცენტი
2010 - 2019
მოსპილენძებული ფოლადი, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1144
ღირებულება: 0.03 GEL
ესპანეთი 2 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 2 ევრო ცენტი - reverse
2 ევრო ცენტი
1999 - 2009
მოსპილენძებული ფოლადი, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1041
ღირებულება: 0.06 GEL

ესპანეთი 2 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 2 ევრო ცენტი - reverse
2 ევრო ცენტი
2010 - 2019
მოსპილენძებული ფოლადი, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1145
ღირებულება: 0.06 GEL
ესპანეთი 5 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 5 ევრო ცენტი - reverse
5 ევრო ცენტი
1999 - 2009
მოსპილენძებული ფოლადი, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1042
ღირებულება: 0.16 GEL
ესპანეთი 5 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 5 ევრო ცენტი - reverse
5 ევრო ცენტი
2010 - 2019
მოსპილენძებული ფოლადი, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1146
ღირებულება: 0.16 GEL

ესპანეთი 10 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 10 ევრო ცენტი - reverse
10 ევრო ცენტი
1999 - 2006
თითბერი, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1043
ღირებულება: 0.32 GEL
ესპანეთი 10 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 10 ევრო ცენტი - reverse
10 ევრო ცენტი
2007 - 2009
თითბერი, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1070
ღირებულება: 0.32 GEL
ესპანეთი 10 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 10 ევრო ცენტი - reverse
10 ევრო ცენტი
2010 - 2019
თითბერი, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1147
ღირებულება: 0.32 GEL

ესპანეთი 20 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 20 ევრო ცენტი - reverse
20 ევრო ცენტი
1999 - 2006
თითბერი, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1044
ღირებულება: 0.64 GEL
ესპანეთი 20 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 20 ევრო ცენტი - reverse
20 ევრო ცენტი
2007 - 2009
თითბერი, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1071
ღირებულება: 0.64 GEL
ესპანეთი 20 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 20 ევრო ცენტი - reverse
20 ევრო ცენტი
2010 - 2019
თითბერი, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1148
ღირებულება: 0.64 GEL

ესპანეთი 50 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 50 ევრო ცენტი - reverse
50 ევრო ცენტი
1999 - 2006
თითბერი, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1045
ღირებულება: 1.6 GEL
ესპანეთი 50 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 50 ევრო ცენტი - reverse
50 ევრო ცენტი
2007 - 2009
თითბერი, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1072
ღირებულება: 1.6 GEL
ესპანეთი 50 ევრო ცენტი - obverseესპანეთი 50 ევრო ცენტი - reverse
50 ევრო ცენტი
2010 - 2019
თითბერი, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1149
ღირებულება: 1.6 GEL

ესპანეთი 1 ევრო - obverseესპანეთი 1 ევრო - reverse
1 ევრო
1999 - 2006
ბი-მეტალი: სპილენძ-ნიკელით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, ნიკელ-თითბერის რგოლი, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1046
ღირებულება: 3.19 GEL
ესპანეთი 1 ევრო - obverseესპანეთი 1 ევრო - reverse
1 ევრო
2007 - 2009
ბი-მეტალი: სპილენძ-ნიკელით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, ნიკელ-თითბერის რგოლი, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1073
ღირებულება: 3.19 GEL
ესპანეთი 1 ევრო - obverseესპანეთი 1 ევრო - reverse
1 ევრო
2010 - 2014
ბი-მეტალი: სპილენძ-ნიკელით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, ნიკელ-თითბერის რგოლი, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1150
ღირებულება: 3.19 GEL

ესპანეთი 1 ევრო - obverseესპანეთი 1 ევრო - reverse
1 ევრო
2015 - 2019
ბი-მეტალი: სპილენძ-ნიკელით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, ნიკელ-თითბერის რგოლი, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1327
ღირებულება: 3.19 GEL
ესპანეთი 2 ევრო - obverseესპანეთი 2 ევრო - reverse
2 ევრო
1999 - 2006
ბი-მეტალი: ნიკელ-თითბერით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, სპილენძ-ნიკელის რგოლი, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1047
ღირებულება: 6.38 GEL
ესპანეთი 2 ევრო - obverseესპანეთი 2 ევრო - reverse
2 ევრო
2007 - 2009
ბი-მეტალი: ნიკელ-თითბერით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, სპილენძ-ნიკელის რგოლი, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1074
ღირებულება: 6.38 GEL

ესპანეთი 2 ევრო - obverseესპანეთი 2 ევრო - reverse
2 ევრო
2010 - 2014
ბი-მეტალი: ნიკელ-თითბერით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, სპილენძ-ნიკელის რგოლი, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1151
ღირებულება: 6.38 GEL
ესპანეთი 2 ევრო - obverseესპანეთი 2 ევრო - reverse
2 ევრო
2015 - 2019
ბი-მეტალი: ნიკელ-თითბერით მოპირკეთებული ნიკელის ცენტრი, სპილენძ-ნიკელის რგოლი, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1328
ღირებულება: 6.38 GEL

ესპანეთი>ეკიუ|1979 - 1998
 პერიოდი

ესპანეთი 1 ეკიუ - obverseესპანეთი 1 ეკიუ - reverse
1 ეკიუ
1994
Madrid
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 5.2g, ø 22.5mm
X# M63
ღირებულება: 21.26 GEL
No ImageNo Image
1 ეკიუ
1994
Navarre
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 5.2g, ø 22.5mm
X# M64
ღირებულება: 21.26 GEL
ესპანეთი 1 ეკიუ - obverseესპანეთი 1 ეკიუ - reverse
1 ეკიუ
1994
Canary Islands
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 5.2g, ø 22.5mm
X# M61
ღირებულება: 21.26 GEL

No ImageNo Image
1 ეკიუ
1994
Catalonia
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 5.2g, ø 22.5mm
X# M62
ღირებულება: 21.26 GEL

ესპანეთი>მეფე ხუან კარლოს I|1975 - 2001
 პერიოდი

ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1975
ალუმინი, 1g, ø 20mm
KM# 805
ღირებულება: 2.39 GEL
ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1980
ალუმინი, 1g, ø 20mm
KM# 815
ღირებულება: 1.92 GEL
ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1975
ალუმინი-ბრინჯაო, 3.5g, ø 21mm
KM# 806
ღირებულება: 0.44 GEL

ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1980
ალუმინი-ბრინჯაო, 3.5g, ø 21mm
KM# 816
ღირებულება: 0.57 GEL
ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1982 - 1989
ალუმინი, 1.2g, ø 21mm
KM# 821
ღირებულება: 0.32 GEL
ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1989 - 2001
ალუმინი, 0.55g, ø 14mm
KM# 832
ღირებულება: 0.45 GEL

ესპანეთი 2 პესეტა - obverseესპანეთი 2 პესეტა - reverse
2 პესეტა
1982 - 1984
ალუმინი, 1.95g, ø 24mm
KM# 822
ღირებულება: 1.18 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1975
სპილენძ-ნიკელი, 5.5g, ø 23mm
KM# 811
ღირებულება: 30.51 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1975
სპილენძ-ნიკელი, 5.75g, ø 23mm
KM# 807
ღირებულება: 0.57 GEL

ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1980
სპილენძ-ნიკელი, 5.5g, ø 23mm
KM# 817
ღირებულება: 0.77 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1982 - 1989
სპილენძ-ნიკელი, 5.75g, ø 23mm
KM# 823
ღირებულება: 0.51 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1989 - 2001
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 17.5mm
KM# 833
ღირებულება: 0.48 GEL

ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1993
Year of St. James
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 17.5mm
KM# 919
ღირებულება: 0.96 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1994
Aragon
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 17.5mm
KM# 931
ღირებულება: 1.28 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1995
Asturias
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 17.5mm
KM# 946
ღირებულება: 0.86 GEL

ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1996
La Rioja
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 17.5mm
KM# 960
ღირებულება: 1.12 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1997
Balearic Islands
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 17.5mm
KM# 981
ღირებულება: 0.85 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1999
Murcia
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 17.5mm
KM# 1008
ღირებულება: 1.12 GEL

ესპანეთი 10 პესეტა - obverseესპანეთი 10 პესეტა - reverse
10 პესეტა
1983 - 1985
სპილენძ-ნიკელი, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 827
ღირებულება: 0.8 GEL
ესპანეთი 10 პესეტა - obverseესპანეთი 10 პესეტა - reverse
10 პესეტა
1992
სპილენძ-ნიკელი, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 903
ღირებულება: 1.28 GEL
ესპანეთი 10 პესეტა - obverseესპანეთი 10 პესეტა - reverse
10 პესეტა
1993
Joan Miró
სპილენძ-ნიკელი, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 918
ღირებულება: 4.05 GEL

ესპანეთი 10 პესეტა - obverseესპანეთი 10 პესეტა - reverse
10 პესეტა
1994
Pablo de Sarasate
სპილენძ-ნიკელი, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 932
ღირებულება: 6.67 GEL
ესპანეთი 10 პესეტა - obverseესპანეთი 10 პესეტა - reverse
10 პესეტა
1995
Francisco De Quevedo
სპილენძ-ნიკელი, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 947
ღირებულება: 12.77 GEL
ესპანეთი 10 პესეტა - obverseესპანეთი 10 პესეტა - reverse
10 პესეტა
1996
Emilia Pardo Bazán
სპილენძ-ნიკელი, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 961
ღირებულება: 7.09 GEL

ესპანეთი 10 პესეტა - obverseესპანეთი 10 პესეტა - reverse
10 პესეტა
1997
Séneca
სპილენძ-ნიკელი, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 982
ღირებულება: 3.19 GEL
ესპანეთი 10 პესეტა - obverseესპანეთი 10 პესეტა - reverse
10 პესეტა
1998 - 2000
სპილენძ-ნიკელი, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 1012
ღირებულება: 2.94 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1975
სპილენძ-ნიკელი, 8.3g, ø 26.5mm
KM# 808
ღირებულება: 0.96 GEL

ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1980
სპილენძ-ნიკელი, 8.3g, ø 26.5mm
KM# 818
ღირებულება: 1.44 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1982 - 1984
სპილენძ-ნიკელი, 8.3g, ø 26.5mm
KM# 824
ღირებულება: 0.64 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1990 - 1991
Olympic Emblem
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 850
ღირებულება: 2.71 GEL

ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1990 - 1991
King Juan Carlos I
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 851
ღირებულება: 1.69 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1992
King Juan Carlos I
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 904
ღირებულება: 3.22 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1992
Expo'92 Sevilla /Globe/
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 905
ღირებულება: 2.11 GEL

ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1993
Basque Country
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 920
ღირებულება: 2.39 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1994
Canary Islands
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 933
ღირებულება: 1.47 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1995
Castile and León
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 948
ღირებულება: 1.98 GEL

ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1996
Castile-La Mancha
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 962
ღირებულება: 1.6 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1997
Melilla
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 983
ღირებულება: 1.6 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1998
Ceuta
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 990
ღირებულება: 1.95 GEL

ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1999
Navarre
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 1007
ღირებულება: 5.59 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
2000 - 2001
ალუმინი-ბრინჯაო, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 1013
ღირებულება: 2.55 GEL
ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1975
სპილენძ-ნიკელი, 12.4g, ø 30mm
KM# 809
ღირებულება: 2.38 GEL

ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1980
სპილენძ-ნიკელი, 12.4g, ø 30mm
KM# 819
ღირებულება: 1.47 GEL
ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1982 - 1984
სპილენძ-ნიკელი, 12.4g, ø 30mm
KM# 825
ღირებულება: 1.76 GEL
ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1990
King Juan Carlos I
სპილენძ-ნიკელი, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 852
ღირებულება: 3.26 GEL

ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1990
Expo '92 /Seville/
სპილენძ-ნიკელი, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 853
ღირებულება: 3.67 GEL
ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1992
King Juan Carlos I
სპილენძ-ნიკელი, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 907
ღირებულება: 3.45 GEL
ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1992
Olympic Emblem
სპილენძ-ნიკელი, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 906
ღირებულება: 1.79 GEL

ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1993
Extremadura
სპილენძ-ნიკელი, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 921
ღირებულება: 4.15 GEL
ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1994
Altamira
სპილენძ-ნიკელი, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 934
ღირებულება: 5.62 GEL
ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1995
Alcala Gate
სპილენძ-ნიკელი, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 949
ღირებულება: 15.96 GEL

ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1996
Philip V
სპილენძ-ნიკელი, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 963
ღირებულება: 3.38 GEL
ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1997
El Escorial
სპილენძ-ნიკელი, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 985
ღირებულება: 3.51 GEL
ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1998 - 2000
სპილენძ-ნიკელი, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 991
ღირებულება: 3.7 GEL

ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1975
სპილენძ-ნიკელი, 17g, ø 34mm
KM# 810
ღირებულება: 5.24 GEL
ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1980
1982 FIFA World Cup
სპილენძ-ნიკელი, 17g, ø 34mm
KM# 820
ღირებულება: 5.33 GEL
ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1982 - 1990
ალუმინი-ბრინჯაო, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 826
ღირებულება: 2.39 GEL

ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1992
ალუმინი-ბრინჯაო, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 908
ღირებულება: 4.85 GEL
ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1993
Camino de Santiago
ალუმინი-ბრინჯაო, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 922
ღირებულება: 6.38 GEL
ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1994
Prado museum
ალუმინი-ბრინჯაო, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 935
ღირებულება: 4.02 GEL

ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1995
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
ალუმინი-ბრინჯაო, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 950
ღირებულება: 3.61 GEL
ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1996
National Library
ალუმინი-ბრინჯაო, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 964
ღირებულება: 4.34 GEL
ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1997
Royal Theatre
ალუმინი-ბრინჯაო, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 984
ღირებულება: 4.31 GEL

ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1998 - 2000
ალუმინი-ბრინჯაო, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 989
ღირებულება: 3.7 GEL
ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1999
International Year of Old Persons
ალუმინი-ბრინჯაო, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 1006
ღირებულება: 3.42 GEL
ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
2001
Alegory
ალუმინი-ბრინჯაო, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 1016
ღირებულება: 6.37 GEL

ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1986 - 1988
სპილენძ-ნიკელი, 8.6g, ø 22mm
KM# 829
ღირებულება: 2.59 GEL
ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1990
სპილენძ-ნიკელი, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 855
ღირებულება: 6.23 GEL
ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1991
Madrid
სპილენძ-ნიკელი, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 884
ღირებულება: 5.78 GEL

ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1992
Equestrian
სპილენძ-ნიკელი, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 909
ღირებულება: 6.38 GEL
ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1992
Bear by tree
სპილენძ-ნიკელი, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 910
ღირებულება: 7.02 GEL
ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1993
Juan Luis Vives
სპილენძ-ნიკელი, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 923
ღირებულება: 17.69 GEL

ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1994
Las Meninas
სპილენძ-ნიკელი, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 936
ღირებულება: 10.63 GEL
ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1995
Martirio de San Mauricio
სპილენძ-ნიკელი, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 951
ღირებულება: 8.56 GEL
ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1996
Idilio
სპილენძ-ნიკელი, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 965
ღირებულება: 6.64 GEL

ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1997
Jacinto Benavente
სპილენძ-ნიკელი, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 986
ღირებულება: 7.53 GEL
ესპანეთი 200 პესეტა - obverseესპანეთი 200 პესეტა - reverse
200 პესეტა
1998 - 2000
სპილენძ-ნიკელი, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 992
ღირებულება: 7.85 GEL
ესპანეთი 500 პესეტა - obverseესპანეთი 500 პესეტა - reverse
500 პესეტა
1987 - 1990
ალუმინი-ბრინჯაო, 12g, ø 28mm
KM# 831
ღირებულება: 6.7 GEL

ესპანეთი 500 პესეტა - obverseესპანეთი 500 პესეტა - reverse
500 პესეტა
1993 - 2001
ალუმინი-ბრინჯაო, 12g, ø 28mm
KM# 924
ღირებულება: 12.35 GEL

ესპანეთი>ფრანცისკო ფრანკო|1939 - 1975
 პერიოდი

ესპანეთი 5 სენტიმო - obverseესპანეთი 5 სენტიმო - reverse
5 სენტიმო
1940 - 1953
ალუმინი, 1.2g, ø 20mm
KM# 765
ღირებულება: 1.56 GEL
ესპანეთი 10 სენტიმო - obverseესპანეთი 10 სენტიმო - reverse
10 სენტიმო
1940 - 1953
ალუმინი, 1.9g, ø 22.5mm
KM# 766
ღირებულება: 1.02 GEL
ესპანეთი 10 სენტიმო - obverseესპანეთი 10 სენტიმო - reverse
10 სენტიმო
1959
ალუმინი, 0.75g, ø 18mm
KM# 790
ღირებულება: 0.8 GEL

ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1949 - 1963
სპილენძ-ნიკელი, 4g, ø 21mm
KM# 777
ღირებულება: 1.31 GEL
ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1949
სპილენძ-ნიკელი, 4g, ø 21mm
KM# 776
ღირებულება: 16.19 GEL
ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1966
ალუმინი, 1.1g, ø 20.1mm
KM# 795
ღირებულება: 0.8 GEL

ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1944
ალუმინი-ბრინჯაო, 3.5g, ø 21mm
KM# 767
ღირებულება: 1.6 GEL
ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1946 - 1963
ალუმინი-ბრინჯაო, 3.5g, ø 21mm
KM# 775
ღირებულება: 0.44 GEL
ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1966
ალუმინი-ბრინჯაო, 3.5g, ø 21mm
KM# 796
ღირებულება: 0.64 GEL

ესპანეთი 2½ პესეტა - obverseესპანეთი 2½ პესეტა - reverse
2½ პესეტა
1953
ალუმინი-ბრინჯაო, 7.1g, ø 25.3mm
KM# 785
ღირებულება: 1.6 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1949
ნიკელი, 15g, ø 32mm
KM# 778
ღირებულება: 8.59 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1957
სპილენძ-ნიკელი, 5.7g, ø 23mm
KM# 786
ღირებულება: 0.69 GEL

ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1957
სპილენძ-ნიკელი, 8.6g, ø 26.6mm
KM# 787
ღირებულება: 1.6 GEL
ესპანეთი 50 პესეტა - obverseესპანეთი 50 პესეტა - reverse
50 პესეტა
1957
სპილენძ-ნიკელი, 12.4g, ø 30mm
KM# 788
ღირებულება: 2.03 GEL
ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1966
ვერცხლი 0.800, 19g, ø 34mm
KM# 797
ღირებულება: 31.92 GEL

ესპანეთი>მეორე რესპუბლიკა|1931 - 1939
 პერიოდი

ესპანეთი 5 სენტიმო - obverseესპანეთი 5 სენტიმო - reverse
5 სენტიმო
1937
რკინა, 4g, ø 20mm
KM# 752
ღირებულება: 12.16 GEL
ესპანეთი 10 სენტიმო - obverseესპანეთი 10 სენტიმო - reverse
10 სენტიმო
1938
რკინა, 3.75g, ø 20mm
KM# 756
ტირაჟი
ესპანეთი 25 სენტიმო - obverseესპანეთი 25 სენტიმო - reverse
25 სენტიმო
1934
სპილენძ-ნიკელი, 7g, ø 25mm
KM# 751
ღირებულება: 8.3 GEL

ესპანეთი 25 სენტიმო - obverseესპანეთი 25 სენტიმო - reverse
25 სენტიმო
1937
სპილენძ-ნიკელი, 7.11g, ø 25mm
KM# 753
ღირებულება: 3.29 GEL
ესპანეთი 25 სენტიმო - obverseესპანეთი 25 სენტიმო - reverse
25 სენტიმო
1938
სპილენძი, 4.9g, ø 21.5mm
KM# 757
ღირებულება: 15.96 GEL
ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1937
სპილენძი, 6g, ø 23mm
KM# 754
ღირებულება: 9.58 GEL

ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1933
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 750
ღირებულება: 47.6 GEL
ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1937
თითბერი, 5g, ø 22mm
KM# 755
ღირებულება: 3.32 GEL

ესპანეთი>მეფე ალფონსო XIII|1886 - 1931
 პერიოდი

ესპანეთი 1 სენტიმო - obverseესპანეთი 1 სენტიმო - reverse
1 სენტიმო
1906
ბრინჯაო, 1.1g, ø 15.3mm
KM# 726
ღირებულება: 9.58 GEL
ესპანეთი 1 სენტიმო - obverseესპანეთი 1 სენტიმო - reverse
1 სენტიმო
1911 - 1913
ბრინჯაო, 1g, ø 15.3mm
KM# 731
ღირებულება: 20.7 GEL
ესპანეთი 2 სენტიმო - obverseესპანეთი 2 სენტიმო - reverse
2 სენტიმო
1904 - 1905
ბრინჯაო, 1.9g, ø 20mm
KM# 722
ღირებულება: 7.57 GEL

ესპანეთი 2 სენტიმო - obverseესპანეთი 2 სენტიმო - reverse
2 სენტიმო
1911 - 1912
ბრინჯაო, 2g, ø 20mm
KM# 732
ღირებულება: 6.67 GEL
ესპანეთი 25 სენტიმო - obverseესპანეთი 25 სენტიმო - reverse
25 სენტიმო
1925
სპილენძ-ნიკელი, 7g, ø 25mm
KM# 740
ღირებულება: 5.68 GEL
ესპანეთი 25 სენტიმო - obverseესპანეთი 25 სენტიმო - reverse
25 სენტიმო
1927
სპილენძ-ნიკელი, 7g, ø 25mm
KM# 742
ღირებულება: 4.12 GEL

ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1889 - 1892
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 690
ღირებულება: 16.86 GEL
ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1894
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 703
ღირებულება: 30.4 GEL
ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1896 - 1900
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 705
ღირებულება: 25.32 GEL

ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1904
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 723
ღირებულება: 16.09 GEL
ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1910
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 730
ღირებულება: 10.28 GEL
ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1926
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 741
ღირებულება: 15.96 GEL

ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1889 - 1891
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 691
ღირებულება: 62.22 GEL
ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1893 - 1894
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 22.5mm
KM# 702
ღირებულება: 32.35 GEL
ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1896 - 1902
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 706
ღირებულება: 19.15 GEL

ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1903 - 1905
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 22.8mm
KM# 721
ღირებულება: 27.58 GEL
ესპანეთი 2 პესეტა - obverseესპანეთი 2 პესეტა - reverse
2 პესეტა
1889 - 1892
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 692
ღირებულება: 47.21 GEL
ესპანეთი 2 პესეტა - obverseესპანეთი 2 პესეტა - reverse
2 პესეტა
1894
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 704
ღირებულება: 182.8 GEL

ესპანეთი 2 პესეტა - obverseესპანეთი 2 პესეტა - reverse
2 პესეტა
1905
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 725
ღირებულება: 43.77 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1888 - 1892
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 689
ღირებულება: 53.71 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1892 - 1894
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 700
ღირებულება: 71.77 GEL

ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1896 - 1899
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37.4mm
KM# 707
ღირებულება: 63.76 GEL
ესპანეთი 20 პესეტა - obverseესპანეთი 20 პესეტა - reverse
20 პესეტა
1887 - 1890
ოქრო 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 693
ღირებულება: 957.7 GEL
ესპანეთი 20 პესეტა - obverseესპანეთი 20 პესეტა - reverse
20 პესეტა
1892
ოქრო 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 701
ტირაჟი

ესპანეთი 20 პესეტა - obverseესპანეთი 20 პესეტა - reverse
20 პესეტა
1896 - 1899
ოქრო 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 709
ტირაჟი
ესპანეთი 20 პესეტა - obverseესპანეთი 20 პესეტა - reverse
20 პესეტა
1904
ოქრო 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 724
ტირაჟი
ესპანეთი 100 პესეტა - obverseესპანეთი 100 პესეტა - reverse
100 პესეტა
1897
ოქრო 0.900, 32g, ø 35mm
KM# 708
ღირებულება: 4,380 GEL

ესპანეთი>მეფე ალფონსო XII|1875 - 1885
 პერიოდი

ესპანეთი 5 სენტიმო - obverseესპანეთი 5 სენტიმო - reverse
5 სენტიმო
1875
სპილენძი, 5g, ø 25mm
KM# 669
ღირებულება: 116.8 GEL
ესპანეთი 5 სენტიმო - obverseესპანეთი 5 სენტიმო - reverse
5 სენტიმო
1877 - 1879
ბრინჯაო, 4.86g, ø 25.17mm
KM# 674
ღირებულება: 8.17 GEL
ესპანეთი 10 სენტიმო - obverseესპანეთი 10 სენტიმო - reverse
10 სენტიმო
1875
სპილენძი, 10g, ø 30mm
KM# 670
ღირებულება: 70.37 GEL

ესპანეთი 10 სენტიმო - obverseესპანეთი 10 სენტიმო - reverse
10 სენტიმო
1877 - 1879
ბრინჯაო, 10g, ø 30mm
KM# 675
ღირებულება: 8.14 GEL
ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1880 - 1885
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 685
ღირებულება: 19.57 GEL
ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1876
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 672
ღირებულება: 27.09 GEL

ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1881 - 1885
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 686
ღირებულება: 25.24 GEL
ესპანეთი 2 პესეტა - obverseესპანეთი 2 პესეტა - reverse
2 პესეტა
1879 - 1884
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 678
ღირებულება: 30.46 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1875 - 1876
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 671
ღირებულება: 63.83 GEL

ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1877 - 1881
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 676
ღირებულება: 52.91 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1882 - 1885
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 688
ღირებულება: 59.08 GEL
ესპანეთი 10 პესეტა - obverseესპანეთი 10 პესეტა - reverse
10 პესეტა
1878 - 1879
ოქრო 0.900, 3.225g, ø 19mm
KM# 677
ღირებულება: 558.7 GEL

ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1876 - 1880
ოქრო 0.900, 8.064g, ø 24mm
KM# 673
ღირებულება: 927.4 GEL
ესპანეთი 25 პესეტა - obverseესპანეთი 25 პესეტა - reverse
25 პესეტა
1881 - 1885
ოქრო 0.900, 8.064g, ø 24mm
KM# 687
ღირებულება: 960.3 GEL

ესპანეთი>დროებითი მმართველობა|1869 - 1874
 პერიოდი

ესპანეთი 1 სენტიმო - obverseესპანეთი 1 სენტიმო - reverse
1 სენტიმო
1870
სპილენძი, 1g, ø 15mm
KM# 660
ღირებულება: 8.04 GEL
ესპანეთი 2 სენტიმო - obverseესპანეთი 2 სენტიმო - reverse
2 სენტიმო
1870
სპილენძი, 2g, ø 20mm
KM# 661
ღირებულება: 6.38 GEL
ესპანეთი 5 სენტიმო - obverseესპანეთი 5 სენტიმო - reverse
5 სენტიმო
1870
სპილენძი, 5g, ø 25mm
KM# 662
ღირებულება: 5.75 GEL

ესპანეთი 10 სენტიმო - obverseესპანეთი 10 სენტიმო - reverse
10 სენტიმო
1870
სპილენძი, 10g, ø 30mm
KM# 663
ღირებულება: 6.23 GEL
ესპანეთი 20 სენტიმო - obverseესპანეთი 20 სენტიმო - reverse
20 სენტიმო
1870
ვერცხლი 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 650
ღირებულება: 31.92 GEL
ესპანეთი 50 სენტიმო - obverseესპანეთი 50 სენტიმო - reverse
50 სენტიმო
1869 - 1870
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 651
ღირებულება: 66.67 GEL

ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1869
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 652
ღირებულება: 32.08 GEL
ესპანეთი 1 პესეტა - obverseესპანეთი 1 პესეტა - reverse
1 პესეტა
1869 - 1870
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 653
ღირებულება: 40.74 GEL
ესპანეთი 2 პესეტა - obverseესპანეთი 2 პესეტა - reverse
2 პესეტა
1869 - 1870
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 654
ღირებულება: 40.94 GEL

ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1869 - 1870
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 655
ღირებულება: 79.81 GEL
ესპანეთი 5 პესეტა - obverseესპანეთი 5 პესეტა - reverse
5 პესეტა
1871
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 666
ღირებულება: 69.44 GEL

ესპანეთი>დედოფალი იზაბელ II|1864 - 1869
 პერიოდი

ესპანეთი ½ სენტიმო - obverseესპანეთი ½ სენტიმო - reverse
½ სენტიმო
1866 - 1868
სპილენძი, 0.92g, ø 16mm
KM# 632
ღირებულება: 8.12 GEL
ესპანეთი 1 სენტიმო - obverseესპანეთი 1 სენტიმო - reverse
1 სენტიმო
1865 - 1868
სპილენძი, 2.5g, ø 18mm
KM# 633
ღირებულება: 21.28 GEL
ესპანეთი 2½ სენტიმო - obverseესპანეთი 2½ სენტიმო - reverse
2½ სენტიმო
1865 - 1868
სპილენძი, 6.25g, ø 25mm
KM# 634
ღირებულება: 16.23 GEL

ესპანეთი 5 სენტიმო - obverseესპანეთი 5 სენტიმო - reverse
5 სენტიმო
1865 - 1868
სპილენძი, 12g, ø 32mm
KM# 635
ღირებულება: 19.25 GEL
ესპანეთი 10 სენტიმო - obverseესპანეთი 10 სენტიმო - reverse
10 სენტიმო
1865 - 1868
ვერცხლი 0.810, 1.3g, ø 15mm
KM# 627
ღირებულება: 31.92 GEL
ესპანეთი 20 სენტიმო - obverseესპანეთი 20 სენტიმო - reverse
20 სენტიმო
1865 - 1868
ვერცხლი 0.810, 2.6g, ø 18mm
KM# 625
ღირებულება: 46.47 GEL

ესპანეთი 40 სანტიმი - obverseესპანეთი 40 სანტიმი - reverse
40 სანტიმი
1864 - 1868
ვერცხლი 0.810, 5.2g, ø 23mm
KM# 628
ღირებულება: 25.64 GEL
ესპანეთი 1 ესკუდო - obverseესპანეთი 1 ესკუდო - reverse
1 ესკუდო
1864 - 1868
ვერცხლი 0.900, 12.98g, ø 29mm
KM# 626
ღირებულება: 80.38 GEL
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1865 - 1868
ოქრო 0.900, 1.678g, ø 15mm
KM# 630
ტირაჟი

ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1865 - 1868
ვერცხლი 0.900, 25.96g
KM# 629
ღირებულება: 470.9 GEL
ესპანეთი 4 ესკუდო - obverseესპანეთი 4 ესკუდო - reverse
4 ესკუდო
1865 - 1868
ოქრო 0.900, 3.355g, ø 18mm
KM# 631
ღირებულება: 493.5 GEL
ესპანეთი 10 ესკუდო - obverseესპანეთი 10 ესკუდო - reverse
10 ესკუდო
1865 - 1868
ოქრო 0.900, 8.387g, ø 22mm
KM# 636
ღირებულება: 1,022 GEL

ესპანეთი>დედოფალი იზაბელ II|1847 - 1864
 პერიოდი

ესპანეთი 1/20 რეალი - obverseესპანეთი 1/20 რეალი - reverse
1/20 რეალი
1852 - 1853
სპილენძი, 1.9g, ø 16mm
KM# 597
ღირებულება: 139 GEL
ესპანეთი 5 სენტიმო - obverseესპანეთი 5 სენტიმო - reverse
5 სენტიმო
1854 - 1864
სპილენძი, 9g, ø 18mm
KM# 602
ღირებულება: 17.65 GEL
ესპანეთი 1/10 რეალი - obverseესპანეთი 1/10 რეალი - reverse
1/10 რეალი
1850 - 1853
სპილენძი, ø 18mm
KM# 590
ღირებულება: 15.96 GEL

ესპანეთი 10 სენტიმო - obverseესპანეთი 10 სენტიმო - reverse
10 სენტიმო
1854 - 1864
სპილენძი, ø 20mm
KM# 603
ღირებულება: 15.96 GEL
ესპანეთი 2/10 რეალი - obverseესპანეთი 2/10 რეალი - reverse
2/10 რეალი
1853
სპილენძი, 7.3g, ø 22mm
KM# 601
ღირებულება: 150.7 GEL
ესპანეთი 25 სენტიმო - obverseესპანეთი 25 სენტიმო - reverse
25 სენტიმო
1854 - 1864
სპილენძი, 8.6g, ø 26.69mm
KM# 615
ღირებულება: 19.45 GEL

ესპანეთი ½ რეალი - obverseესპანეთი ½ რეალი - reverse
½ რეალი
1848 - 1853
სპილენძი, 18.4g, ø 32mm
KM# 591
ღირებულება: 34.51 GEL
ესპანეთი 1 რეალი - obverseესპანეთი 1 რეალი - reverse
1 რეალი
1852 - 1855
ვერცხლი 0.900, 1.315g, ø 15mm
KM# 598
ღირებულება: 47.72 GEL
ესპანეთი 1 რეალი - obverseესპანეთი 1 რეალი - reverse
1 რეალი
1857 - 1864
ვერცხლი 0.900, 1.315g, ø 15mm
KM# 606
ღირებულება: 41.48 GEL

ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1852 - 1855
ვერცხლი 0.900, 2.629g, ø 18mm
KM# 599
ღირებულება: 31.92 GEL
ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1857 - 1864
ვერცხლი 0.900, 2.629g, ø 18mm
KM# 607
ღირებულება: 31.92 GEL
ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1852 - 1855
ვერცხლი 0.900, 5.258g, ø 23.2mm
KM# 600
ღირებულება: 38.56 GEL

ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1856 - 1864
ვერცხლი 0.900, 5.258g, ø 23.2mm
KM# 608
ღირებულება: 12.77 GEL
ესპანეთი 10 რეალი - obverseესპანეთი 10 რეალი - reverse
10 რეალი
1851 - 1856
ვერცხლი 0.900, 13.15g, ø 28mm
KM# 595
ღირებულება: 154.2 GEL
ესპანეთი 10 რეალი - obverseესპანეთი 10 რეალი - reverse
10 რეალი
1857 - 1864
ვერცხლი 0.900, 13.15g, ø 28mm
KM# 611
ღირებულება: 38.56 GEL

ესპანეთი 20 რეალი - obverseესპანეთი 20 რეალი - reverse
20 რეალი
1847 - 1855
ვერცხლი 0.900, 26.29g, ø 38mm
KM# 593
ღირებულება: 58.54 GEL
ესპანეთი 20 რეალი - obverseესპანეთი 20 რეალი - reverse
20 რეალი
1850
ვერცხლი 0.900, 26.29g, ø 37mm
KM# 592
ტირაჟი
ესპანეთი 20 რეალი - obverseესპანეთი 20 რეალი - reverse
20 რეალი
1856 - 1864
ვერცხლი 0.900, 26.29g, ø 38mm
KM# 609
ღირებულება: 164.9 GEL

ესპანეთი 20 რეალი - obverseესპანეთი 20 რეალი - reverse
20 რეალი
1861 - 1863
ოქრო 0.900, 1.667g
KM# 610
ღირებულება: 776.1 GEL
ესპანეთი 40 რეალი - obverseესპანეთი 40 რეალი - reverse
40 რეალი
1861 - 1864
ოქრო 0.900, 3.335g, ø 18mm
KM# 616
ტირაჟი
ესპანეთი 40 რეალი - obverseესპანეთი 40 რეალი - reverse
40 რეალი
1864
ოქრო 0.900, 3.335g, ø 18mm
KM# 618
ტირაჟი

ესპანეთი 100 რეალი - obverseესპანეთი 100 რეალი - reverse
100 რეალი
1850 - 1851
ოქრო 0.900, 8.337g
KM# 594
ღირებულება: 1,258 GEL
ესპანეთი 100 რეალი - obverseესპანეთი 100 რეალი - reverse
100 რეალი
1851 - 1855
ოქრო 0.900, 8.337g
KM# 596
ღირებულება: 1,229 GEL
ესპანეთი 100 რეალი - obverseესპანეთი 100 რეალი - reverse
100 რეალი
1856 - 1862
ოქრო 0.900, 8.337g
KM# 605
ღირებულება: 1,117 GEL

ესპანეთი 100 რეალი - obverseესპანეთი 100 რეალი - reverse
100 რეალი
1863 - 1864
ოქრო 0.900, 8.337g
KM# 617
ტირაჟი

ესპანეთი>ესპანეთის რეალი (pre-decimal)|1808 - 1850
 პერიოდი

ესპანეთი 1 მარავედი  - obverseესპანეთი 1 მარავედი  - reverse
1 მარავედი
1824
სპილენძი, 1.2g, ø 17mm
KM# 503
ტირაჟი
ესპანეთი 1 მარავედი  - obverseესპანეთი 1 მარავედი  - reverse
1 მარავედი
1842 - 1843
სპილენძი, 1.1g, ø 15mm
KM# 525
ტირაჟი
ესპანეთი 2 მარავედი - obverseესპანეთი 2 მარავედი - reverse
2 მარავედი
1813 - 1817
სპილენძი, 2.4g
KM# 471
ტირაჟი

ესპანეთი 2 მარავედი - obverseესპანეთი 2 მარავედი - reverse
2 მარავედი
1816 - 1833
სპილენძი, 2.4g, ø 20mm
KM# 487
ღირებულება: 9.58 GEL
ესპანეთი 2 მარავედი - obverseესპანეთი 2 მარავედი - reverse
2 მარავედი
1817 - 1821
სპილენძი, 2.45g, ø 20mm
KM# 488
ღირებულება: 15.96 GEL
ესპანეთი 2 მარავედი - obverseესპანეთი 2 მარავედი - reverse
2 მარავედი
1824 - 1827
სპილენძი, 2.45g, ø 20mm
KM# 504
ღირებულება: 6.38 GEL

ესპანეთი 2 მარავედი - obverseესპანეთი 2 მარავედი - reverse
2 მარავედი
1836 - 1858
სპილენძი, 2.2g, ø 19mm
KM# 532
ღირებულება: 28.73 GEL
ესპანეთი 4 მარადევი - obverseესპანეთი 4 მარადევი - reverse
4 მარადევი
1812 - 1817
სპილენძი
KM# 472
ღირებულება: 6.38 GEL
ესპანეთი 4 მარადევი - obverseესპანეთი 4 მარადევი - reverse
4 მარადევი
1816 - 1833
სპილენძი, 5.07g, ø 24mm
KM# 489
ღირებულება: 6.38 GEL

ესპანეთი 4 მარადევი - obverseესპანეთი 4 მარადევი - reverse
4 მარადევი
1817 - 1820
სპილენძი, 5.07g, ø 24mm
KM# 490
ღირებულება: 51.08 GEL
ესპანეთი 4 მარადევი - obverseესპანეთი 4 მარადევი - reverse
4 მარადევი
1824 - 1827
სპილენძი, 5.07g, ø 24mm
KM# 505
ტირაჟი
ესპანეთი 4 მარადევი - obverseესპანეთი 4 მარადევი - reverse
4 მარადევი
1835 - 1836
სპილენძი, ø 22mm
KM# 511
ტირაჟი

ესპანეთი 4 მარადევი - obverseესპანეთი 4 მარადევი - reverse
4 მარადევი
1837 - 1855
სპილენძი, 4.5g, ø 24mm
KM# 530
ღირებულება: 0.16 GEL
ესპანეთი 8 მარავედი - obverseესპანეთი 8 მარავედი - reverse
8 მარავედი
1809 - 1813
სპილენძი, 12g, ø 30mm
KM# 450
ტირაჟი
ესპანეთი 8 მარავედი - obverseესპანეთი 8 მარავედი - reverse
8 მარავედი
1811 - 1817
სპილენძი, 8.84g, ø 30mm
KM# 461
ღირებულება: 12.52 GEL

ესპანეთი 8 მარავედი - obverseესპანეთი 8 მარავედი - reverse
8 მარავედი
1815 - 1833
სპილენძი, 10.23g, ø 29mm
KM# 486
ღირებულება: 0.03 GEL
ესპანეთი 8 მარავედი - obverseესპანეთი 8 მარავედი - reverse
8 მარავედი
1817 - 1821
Small portrait
სპილენძი, 9.4g, ø 31.6mm
KM# 491
ღირებულება: 7.02 GEL
ესპანეთი 8 მარავედი - obverseესპანეთი 8 მარავედი - reverse
8 მარავედი
1822 - 1823
სპილენძი, 10g, ø 28.8mm
KM# 500
ღირებულება: 95.77 GEL

ესპანეთი 8 მარავედი - obverseესპანეთი 8 მარავედი - reverse
8 მარავედი
1823 - 1827
სპილენძი, 9.4g, ø 28mm
KM# 502
ღირებულება: 8.21 GEL
ესპანეთი 8 მარავედი - obverseესპანეთი 8 მარავედი - reverse
8 მარავედი
1835 - 1836
სპილენძი, 9.8g, ø 28mm
KM# 512
ღირებულება: 63.85 GEL
ესპანეთი 8 მარავედი - obverseესპანეთი 8 მარავედი - reverse
8 მარავედი
1836 - 1858
სპილენძი, 10g, ø 28mm
KM# 531
ღირებულება: 14.38 GEL

ესპანეთი ½ რეალი - obverseესპანეთი ½ რეალი - reverse
½ რეალი
1812 - 1814
ვერცხლი 0.810, 1.69g, ø 15mm
KM# 473
ტირაჟი
ესპანეთი ½ რეალი - obverseესპანეთი ½ რეალი - reverse
½ რეალი
1814 - 1833
ვერცხლი 0.810, 1.69g, ø 15mm
KM# 482
ღირებულება: 31.92 GEL
ესპანეთი 1 რეალი - obverseესპანეთი 1 რეალი - reverse
1 რეალი
1811 - 1814
ვერცხლი 0.810, 3.38g, ø 19.5mm
KM# 463
ტირაჟი

ესპანეთი 1 რეალი - obverseესპანეთი 1 რეალი - reverse
1 რეალი
1811 - 1833
ვერცხლი 0.810, 3.38g, ø 19.5mm
KM# 462
ღირებულება: 175.6 GEL
ესპანეთი 1 რეალი - obverseესპანეთი 1 რეალი - reverse
1 რეალი
1837 - 1852
ვერცხლი 0.810, 1.49g, ø 15mm
KM# 518
ღირებულება: 23.45 GEL
ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1810 - 1814
ვერცხლი 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# 474
ღირებულება: 63.85 GEL

ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1810 - 1833
ვერცხლი 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# 460
ღირებულება: 40.1 GEL
ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1811 - 1814
ვერცხლი 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# 464
ღირებულება: 127.7 GEL
ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1836
ვერცხლი 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# A513
ტირაჟი

No ImageNo Image
2 რეალი
1837 - 1842
ვერცხლი 0.810, 2.98g, ø 18mm
KM# 513
ტირაჟი
ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1844 - 1851
ვერცხლი 0.810, 2.98g, ø 18mm
KM# 526
ღირებულება: 39.95 GEL
ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1809 - 1814
ვერცხლი 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 453
ტირაჟი

ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1811
ვერცხლი 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 465
ტირაჟი
ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1812 - 1813
ვერცხლი 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 475
ტირაჟი
ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1812 - 1833
ვერცხლი 0.893, 13.54g, ø 32mm
KM# 476
ტირაჟი

ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1813 - 1814
ვერცხლი 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 479
ტირაჟი
ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1834 - 1836
ვერცხლი 0.893, 13.54g, ø 24mm
KM# 510
ტირაჟი
ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1835 - 1836
ვერცხლი 0.893, 13.54g, ø 24mm
KM# 514
ტირაჟი

ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1837 - 1849
ვერცხლი 0.893, 13.54g, ø 23mm
KM# 519
ღირებულება: 79.81 GEL
ესპანეთი 8 რეალი - obverseესპანეთი 8 რეალი - reverse
8 რეალი
1808 - 1809
ვერცხლი 0.900, 27.07g, ø 38mm
KM# 451
ტირაჟი
ესპანეთი 8 რეალი - obverseესპანეთი 8 რეალი - reverse
8 რეალი
1809 - 1811
ვერცხლი 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 455
ტირაჟი

ესპანეთი 8 რეალი - obverseესპანეთი 8 რეალი - reverse
8 რეალი
1809 - 1830
ვერცხლი 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 466
ტირაჟი
ესპანეთი 8 რეალი - obverseესპანეთი 8 რეალი - reverse
8 რეალი
1809 - 1810
ვერცხლი 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 454
ტირაჟი
ესპანეთი 8 რეალი - obverseესპანეთი 8 რეალი - reverse
8 რეალი
1812 - 1813
ვერცხლი 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 477
ტირაჟი

ესპანეთი ½ ესკუდო - obverseესპანეთი ½ ესკუდო - reverse
½ ესკუდო
1817
ოქრო 0.875, 1.69g, ø 14mm
KM# 492
ღირებულება: 386.3 GEL
ესპანეთი 1 ესკუდო - obverseესპანეთი 1 ესკუდო - reverse
1 ესკუდო
1817
ოქრო 0.875, 3.38g, ø 18mm
KM# 493
ღირებულება: 570.8 GEL
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1808 - 1809
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 455a
ტირაჟი

ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1808 - 1809
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 457
ტირაჟი
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1809 - 1811
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 456
ტირაჟი
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1811 - 1814
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 468
ტირაჟი

ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1811
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 467
ტირაჟი
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1811 - 1813
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 469
ტირაჟი
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1812
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 478
ტირაჟი

ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1813 - 1814
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 480
ტირაჟი
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1814 - 1833
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 483
ტირაჟი
ესპანეთი 4 ესკუდო - obverseესპანეთი 4 ესკუდო - reverse
4 ესკუდო
1814 - 1824
ოქრო 0.875, 13.54g, ø 28mm
KM# 484
ტირაჟი

ესპანეთი 8 ესკუდო - obverseესპანეთი 8 ესკუდო - reverse
8 ესკუდო
1811
ოქრო 0.875, 27.07g, ø 38mm
KM# 470
ტირაჟი
ესპანეთი 8 ესკუდო - obverseესპანეთი 8 ესკუდო - reverse
8 ესკუდო
1813 - 1814
ოქრო 0.875, 27.07g, ø 37.8mm
KM# 481
ტირაჟი
ესპანეთი 8 ესკუდო - obverseესპანეთი 8 ესკუდო - reverse
8 ესკუდო
1814 - 1820
ოქრო 0.875, 27.07g, ø 37.8mm
KM# 485
ტირაჟი

ესპანეთი>ბილონი რეალი|1808 - 1848
 პერიოდი

ესპანეთი 1 რეალი - obverseესპანეთი 1 რეალი - reverse
1 რეალი
1812 - 1813
ვერცხლი 0.900, 1.354g, ø 14.5mm
KM# 553
ტირაჟი
ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1811 - 1813
ვერცხლი 0.900, 2.708g, ø 14mm
KM# 550
ტირაჟი
ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1808 - 1813
ვერცხლი 0.900, 5.416g, ø 26mm
KM# 540
ღირებულება: 31.92 GEL

ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1822 - 1823
ვერცხლი 0.900, 5.416g, ø 32mm
KM# 562
ტირაჟი
ესპანეთი 10 რეალი - obverseესპანეთი 10 რეალი - reverse
10 რეალი
1809 - 1813
ვერცხლი 0.900, 13.54g, ø 31mm
KM# 541
ტირაჟი
ესპანეთი 10 რეალი - obverseესპანეთი 10 რეალი - reverse
10 რეალი
1821
ვერცხლი 0.900, 13.54g, ø 31mm
KM# 560
ღირებულება: 60.56 GEL

ესპანეთი 10 რეალი - obverseესპანეთი 10 რეალი - reverse
10 რეალი
1840 - 1845
ვერცხლი 0.900, 13.54g, ø 31mm
KM# 585
ტირაჟი
ესპანეთი 20 რეალი - obverseესპანეთი 20 რეალი - reverse
20 რეალი
1808 - 1813
ვერცხლი 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 551
ღირებულება: 638.5 GEL
ესპანეთი 20 რეალი - obverseესპანეთი 20 რეალი - reverse
20 რეალი
1821 - 1823
ვერცხლი 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 561
ტირაჟი

ესპანეთი 20 რეალი - obverseესპანეთი 20 რეალი - reverse
20 რეალი
1822 - 1823
ვერცხლი 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 563
ტირაჟი
ესპანეთი 20 რეალი - obverseესპანეთი 20 რეალი - reverse
20 რეალი
1833
ვერცხლი 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 575
ტირაჟი
ესპანეთი 20 რეალი - obverseესპანეთი 20 რეალი - reverse
20 რეალი
1834 - 1836
ვერცხლი 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 576
ტირაჟი

ესპანეთი 20 რეალი - obverseესპანეთი 20 რეალი - reverse
20 რეალი
1837 - 1849
ვერცხლი 0.900, 27.08g, ø 37mm
KM# 579
ტირაჟი
ესპანეთი 80 რეალი - obverseესპანეთი 80 რეალი - reverse
80 რეალი
1809 - 1810
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 542
ტირაჟი
ესპანეთი 80 რეალი - obverseესპანეთი 80 რეალი - reverse
80 რეალი
1811 - 1813
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 552
ტირაჟი

ესპანეთი 80 რეალი - obverseესპანეთი 80 რეალი - reverse
80 რეალი
1822 - 1823
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 564
ტირაჟი
ესპანეთი 80 რეალი - obverseესპანეთი 80 რეალი - reverse
80 რეალი
1834 - 1836
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 577
ტირაჟი
ესპანეთი 80 რეალი - obverseესპანეთი 80 რეალი - reverse
80 რეალი
1837 - 1849
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 21mm
KM# 578
ღირებულება: 862 GEL

ესპანეთი 80 რეალი - obverseესპანეთი 80 რეალი - reverse
80 რეალი
1837 - 1838
Lettering "CONSTITUCION"
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 21mm
KM# 580
ტირაჟი
ესპანეთი 160 რეალი - obverseესპანეთი 160 რეალი - reverse
160 რეალი
1822
ოქრო 0.875, 13.54g, ø 26mm
KM# 565
ღირებულება: 6,692 GEL
ესპანეთი 320 რეალი - obverseესპანეთი 320 რეალი - reverse
320 რეალი
1810 - 1812
ოქრო 0.875, 27.07g, ø 35mm
KM# 545
ტირაჟი

ესპანეთი 320 რეალი - obverseესპანეთი 320 რეალი - reverse
320 რეალი
1822 - 1823
ოქრო 0.875, 27.07g, ø 35mm
KM# 566
ტირაჟი

ესპანეთი>მეფე კარლ IV|1788 - 1808
 პერიოდი

ესპანეთი 1 მარავედი  - obverseესპანეთი 1 მარავედი  - reverse
1 მარავედი
1788 - 1802
სპილენძი, 1.12g, ø 15mm
KM# 445
ღირებულება: 28.23 GEL
ესპანეთი 2 მარავედი - obverseესპანეთი 2 მარავედი - reverse
2 მარავედი
1788 - 1808
სპილენძი, 2.45g, ø 20mm
KM# 426
ღირებულება: 12.77 GEL
ესპანეთი 4 მარადევი - obverseესპანეთი 4 მარადევი - reverse
4 მარადევი
1788 - 1808
სპილენძი, 5.41g, ø 25mm
KM# 427
ღირებულება: 0.03 GEL

ესპანეთი 8 მარავედი - obverseესპანეთი 8 მარავედი - reverse
8 მარავედი
1788 - 1808
სპილენძი, 12.1g, ø 30mm
KM# 428
ღირებულება: 0.6 GEL
ესპანეთი ½ რეალი - obverseესპანეთი ½ რეალი - reverse
½ რეალი
1789 - 1808
ვერცხლი 0.812, 1.69g, ø 15mm
KM# 438
ღირებულება: 37.11 GEL
ესპანეთი 1 რეალი - obverseესპანეთი 1 რეალი - reverse
1 რეალი
1788 - 1808
ვერცხლი 0.812, 3.38g, ø 20mm
KM# 429
ღირებულება: 46.29 GEL

ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1788 - 1808
ვერცხლი 0.812, 6.77g, ø 26mm
KM# 430
ღირებულება: 22.35 GEL
ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1788 - 1808
ვერცხლი 0.896, 13.54g, ø 32mm
KM# 431
ტირაჟი
ესპანეთი 8 რეალი - obverseესპანეთი 8 რეალი - reverse
8 რეალი
1788 - 1808
ვერცხლი 0.896, 27.07g, ø 39mm
KM# 432
ღირებულება: 86.11 GEL

ესპანეთი ½ ესკუდო - obverseესპანეთი ½ ესკუდო - reverse
½ ესკუდო
1788 - 1797
ვერცხლი 0.896, 1.69g, ø 15mm
KM# 433
ტირაჟი
ესპანეთი 1 ესკუდო - obverseესპანეთი 1 ესკუდო - reverse
1 ესკუდო
1788 - 1807
ოქრო 0.875, 3.38g, ø 18mm
KM# 434
ღირებულება: 574.6 GEL
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1788 - 1808
ოქრო 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 435
ტირაჟი

ესპანეთი 4 ესკუდო - obverseესპანეთი 4 ესკუდო - reverse
4 ესკუდო
1788 - 1808
ოქრო 0.875, 13.54g, ø 31mm
KM# 436
ტირაჟი
ესპანეთი 8 ესკუდო - obverseესპანეთი 8 ესკუდო - reverse
8 ესკუდო
1788 - 1805
ოქრო 0.875, 27.07g, ø 37mm
KM# 437
ტირაჟი

ესპანეთი>მეფე კარლ III|1759 - 1788
 პერიოდი

ესპანეთი 1 მარავედი  - obverseესპანეთი 1 მარავედი  - reverse
1 მარავედი
1770 - 1775
სპილენძი, 1.12g, ø 15mm
KM# 405
ტირაჟი
ესპანეთი 2 მარავედი - obverseესპანეთი 2 მარავედი - reverse
2 მარავედი
1770 - 1788
სპილენძი, 2.45g, ø 20mm
KM# 406
ღირებულება: 17.56 GEL
ესპანეთი 4 მარადევი - obverseესპანეთი 4 მარადევი - reverse
4 მარადევი
1770 - 1788
სპილენძი, 5.41g, ø 25mm
KM# 407
ღირებულება: 15.96 GEL

ესპანეთი 8 მარავედი - obverseესპანეთი 8 მარავედი - reverse
8 მარავედი
1770 - 1788
სპილენძი, 12.1g, ø 30mm
KM# 408
ღირებულება: 0.03 GEL
ესპანეთი ½ რეალი - obverseესპანეთი ½ რეალი - reverse
½ რეალი
1760 - 1771
ვერცხლი 0.903, 1.69g, ø 15mm
KM# 395
ღირებულება: 47.89 GEL
ესპანეთი ½ რეალი - obverseესპანეთი ½ რეალი - reverse
½ რეალი
1772 - 1788
ვერცხლი 0.812, 1.69g, ø 15mm
KM# 410
ღირებულება: 63.85 GEL

ესპანეთი 1 რეალი - obverseესპანეთი 1 რეალი - reverse
1 რეალი
1759 - 1771
ვერცხლი 0.833, 3.38g, ø 20mm
KM# 387
ღირებულება: 181.8 GEL
ესპანეთი 1 რეალი - obverseესპანეთი 1 რეალი - reverse
1 რეალი
1772 - 1788
ვერცხლი 0.833, 3.38g, ø 22mm
KM# 411
ღირებულება: 31.92 GEL
ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1759 - 1771
ვერცხლი 0.833, 6.77g, ø 27mm
KM# 388
ღირებულება: 31.92 GEL

ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1772 - 1788
ვერცხლი 0.833, 6.77g, ø 26mm
KM# 412
ღირებულება: 12.92 GEL
ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1760 - 1761
ვერცხლი 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 396
ტირაჟი
ესპანეთი 4 რეალი - obverseესპანეთი 4 რეალი - reverse
4 რეალი
1772 - 1788
ვერცხლი 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 413
ღირებულება: 1,277 GEL

ესპანეთი 8 რეალი - obverseესპანეთი 8 რეალი - reverse
8 რეალი
1762
ვერცხლი 0.903, 27.07g, ø 40mm
KM# 399
ღირებულება: 697.1 GEL
ესპანეთი 8 რეალი - obverseესპანეთი 8 რეალი - reverse
8 რეალი
1772 - 1788
ვერცხლი 0.903, 27.07g, ø 40mm
KM# 414
ღირებულება: 172.4 GEL
ესპანეთი ½ ესკუდო - obverseესპანეთი ½ ესკუდო - reverse
½ ესკუდო
1759 - 1771
ოქრო 0.900, 1.69g, ø 15mm
KM# 389
ტირაჟი

ესპანეთი ½ ესკუდო - obverseესპანეთი ½ ესკუდო - reverse
½ ესკუდო
1772 - 1785
ოქრო 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 415
ღირებულება: 591.5 GEL
ესპანეთი ½ ესკუდო - obverseესპანეთი ½ ესკუდო - reverse
½ ესკუდო
1786 - 1788
ოქრო 0.875, 1.69g, ø 15mm
KM# 425
ღირებულება: 310.1 GEL
ესპანეთი 1 ესკუდო - obverseესპანეთი 1 ესკუდო - reverse
1 ესკუდო
1772 - 1785
ოქრო 0.917, 3.38g, ø 18mm
KM# 416
ტირაჟი

ესპანეთი 1 ესკუდო - obverseესპანეთი 1 ესკუდო - reverse
1 ესკუდო
1784 - 1788
ოქრო 0.875, 3.38g, ø 18mm
KM# 416a
ტირაჟი
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1772 - 1785
ოქრო 0.917, 6.67g, ø 22mm
KM# 417
ტირაჟი
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1786 - 1788
ოქრო 0.875, 6.67g, ø 22mm
KM# 417a
ტირაჟი

ესპანეთი 4 ესკუდო - obverseესპანეთი 4 ესკუდო - reverse
4 ესკუდო
1761
ოქრო 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 398
ტირაჟი
ესპანეთი 4 ესკუდო - obverseესპანეთი 4 ესკუდო - reverse
4 ესკუდო
1772 - 1785
ოქრო 0.900, 13.54g, ø 32mm
KM# 418
ტირაჟი
ესპანეთი 4 ესკუდო - obverseესპანეთი 4 ესკუდო - reverse
4 ესკუდო
1786 - 1788
ოქრო 0.875, 13.54g, ø 32mm
KM# 418a
ტირაჟი

ესპანეთი 8 ესკუდო - obverseესპანეთი 8 ესკუდო - reverse
8 ესკუდო
1760 - 1762
ოქრო 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 397
ტირაჟი
ესპანეთი 8 ესკუდო - obverseესპანეთი 8 ესკუდო - reverse
8 ესკუდო
1771 - 1784
ოქრო 0.900, 13.54g, ø 37mm
KM# 409
ტირაჟი
ესპანეთი 8 ესკუდო - obverseესპანეთი 8 ესკუდო - reverse
8 ესკუდო
1786 - 1788
ოქრო 0.875, 13.54g, ø 37mm
KM# 409a
ტირაჟი

ესპანეთი>მეფე ფერდინანდ VI|1746 - 1759
 პერიოდი

ესპანეთი 1 მარავედი  - obverseესპანეთი 1 მარავედი  - reverse
1 მარავედი
1746 - 1747
სპილენძი, 1.84g, ø 18mm
KM# 368
ღირებულება: 6.38 GEL
ესპანეთი ½ რეალი - obverseესპანეთი ½ რეალი - reverse
½ რეალი
1746 - 1759
ვერცხლი 0.833, 1.69g, ø 15mm
KM# 370
ღირებულება: 39.9 GEL
ესპანეთი 1 რეალი - obverseესპანეთი 1 რეალი - reverse
1 რეალი
1746 - 1759
ვერცხლი 0.833, 3.38g, ø 20mm
KM# 369
ღირებულება: 6.38 GEL

ესპანეთი 2 რეალი - obverseესპანეთი 2 რეალი - reverse
2 რეალი
1754 - 1759
ვერცხლი 0.833, 6.77g, ø 25mm
KM# 386
ღირებულება: 143.7 GEL
ესპანეთი ½ ესკუდო - obverseესპანეთი ½ ესკუდო - reverse
½ ესკუდო
1746 - 1747
ოქრო 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 373
ტირაჟი
ესპანეთი ½ ესკუდო - obverseესპანეთი ½ ესკუდო - reverse
½ ესკუდო
1746 - 1748
ოქრო 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 372
ტირაჟი

ესპანეთი ½ ესკუდო - obverseესპანეთი ½ ესკუდო - reverse
½ ესკუდო
1747 - 1759
ოქრო 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 374
ტირაჟი
ესპანეთი ½ ესკუდო - obverseესპანეთი ½ ესკუდო - reverse
½ ესკუდო
1748 - 1759
ოქრო 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 378
ტირაჟი
ესპანეთი 2 ესკუდო - obverseესპანეთი 2 ესკუდო - reverse
2 ესკუდო
1749
ოქრო 0.917, 6.77g, ø 32mm
KM# 376
ტირაჟი

ესპანეთი 4 ესკუდო - obverseესპანეთი 4 ესკუდო - reverse
4 ესკუდო
1747 - 1749
ოქრო 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 375
ტირაჟი
ესპანეთი 8 ესკუდო - obverseესპანეთი 8 ესკუდო - reverse
8 ესკუდო
1747 - 1748
ოქრო 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 377
ტირაჟი
ესპანეთი 8 ესკუდო - obverseესპანეთი 8 ესკუდო - reverse
8 ესკუდო
1749
ოქრო 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 379
ტირაჟი

ესპანეთი 8 ესკუდო - obverseესპანეთი 8 ესკუდო - reverse
8 ესკუდო
1750
ოქრო 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 385
ტირაჟი

uCoin