აშშ
×
ქვეყანა
×
პერიოდი
50 შტატის ქვორთერები
×
სერია
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
×

მონეტების კატალოგი > ქვეყანა: აშშ > სერია: 50 შტატის ქვორთერები  | ძებნა 

აშშ>1981 - 2019|ამერიკის შეერთებული შტატები

 პერიოდი
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1999
Delaware
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.08 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1999
Pennsylvania
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.04 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1999
New Jersey
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1999
Georgia
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1999
Connecticut
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2000
Massachusetts
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2000
Maryland
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.80 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2000
South Carolina
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.70 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2000
New Hampshire
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.64 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2000
Virginia
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.95 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2001
New York
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.77 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2001
North Carolina
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.67 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2001
Rhode Island
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.79 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2001
Vermont
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.70 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2001
Kentucky
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.80 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2002
Tennessee
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.83 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2002
Ohio
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2002
Louisiana
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2002
Indiana
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.02 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2002
Mississippi
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.69 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2003
Illinois
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.14 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2003
Alabama
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.03 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2003
Maine
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.87 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2003
Missouri
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2003
Arkansas
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.92 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2004
Michigan
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.02 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2004
Florida
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.91 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2004
Texas
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.04 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2004
Iowa
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.88 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2004
Wisconsin
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.83 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2005
California
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.65 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2005
Minnesota
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2005
Oregon
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.83 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2005
Kansas
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.80 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2005
West Virginia
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2006
Nevada
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.92 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2006
Nebraska
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.02 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2006
Colorado
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.77 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2006
North Dakota
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2006
South Dakota
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2007
Montana
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2007
Washington
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2007
Idaho
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.79 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2007
Wyoming
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.02 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2007
Utah
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.98 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2008
Oklahoma
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.01 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2008
New Mexico
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2008
Arizona
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2008
Alaska
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.95 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2008
Hawaii
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.90 GEL

uCoin