ვიურტემბერგი
×
ქვეყანა
×
პერიოდი
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
×

ვიურტემბერგი - მონეტების კატალოგი

ვიურტემბერგი>ვურტემბერგის სამეფო|1806 - 1873
 პერიოდი

ვიურტემბერგი ¼ კროიცერი - obverseვიურტემბერგი ¼ კროიცერი - reverse
¼ კროიცერი
1842 - 1856
სპილენძი, ø 15.5mm
KM# 589
ღირებულება: 12.57 GEL
No ImageNo Image
¼ კროიცერი
1858 - 1864
სპილენძი, ø 15.5mm
KM# 602
ტირაჟი
ვიურტემბერგი ¼ კროიცერი - obverseვიურტემბერგი ¼ კროიცერი - reverse
¼ კროიცერი
1865 - 1872
სპილენძი, ø 15mm
KM# 610
ტირაჟი

ვიურტემბერგი ½ კროიცერი - obverseვიურტემბერგი ½ კროიცერი - reverse
½ კროიცერი
1812 - 1816
ვერცხლი (ბილონი)
KM# 518
ტირაჟი
ვიურტემბერგი ½ კროიცერი - obverseვიურტემბერგი ½ კროიცერი - reverse
½ კროიცერი
1816
ვერცხლი (ბილონი)
KM# 527
ტირაჟი
ვიურტემბერგი ½ კროიცერი - obverseვიურტემბერგი ½ კროიცერი - reverse
½ კროიცერი
1818
ვერცხლი (ბილონი)
KM# 528
ტირაჟი

ვიურტემბერგი ½ კროიცერი - obverseვიურტემბერგი ½ კროიცერი - reverse
½ კროიცერი
1824 - 1837
ვერცხლი (ბილონი), 0.57g, ø 13mm
KM# 547
ღირებულება: 65.26 GEL
ვიურტემბერგი ½ კროიცერი - obverseვიურტემბერგი ½ კროიცერი - reverse
½ კროიცერი
1840 - 1856
სპილენძი, 2g, ø 18mm
KM# 585
ღირებულება: 18.74 GEL
ვიურტემბერგი ½ კროიცერი - obverseვიურტემბერგი ½ კროიცერი - reverse
½ კროიცერი
1858 - 1864
სპილენძი, 2g, ø 18mm
KM# 603
ღირებულება: 10.42 GEL

ვიურტემბერგი ½ კროიცერი - obverseვიურტემბერგი ½ კროიცერი - reverse
½ კროიცერი
1865 - 1872
სპილენძი, 2.1g, ø 18.5mm
KM# 611
ღირებულება: 11.02 GEL
ვიურტემბერგი 1 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1807 - 1816
ვერცხლი (ბილონი), ø 15mm
KM# 499
ღირებულება: 145.7 GEL
ვიურტემბერგი 1 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1818
ვერცხლი (ბილონი), 0.7g, ø 15mm
KM# 529
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 1 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1824 - 1838
ვერცხლი (ბილონი), 0.6g, ø 14mm
KM# 548
ღირებულება: 25.57 GEL
ვიურტემბერგი 1 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1839 - 1842
ვერცხლი 0.250, 0.7g, ø 14.23mm
KM# 576
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1842 - 1857
ვერცხლი 0.250, 0.62g, ø 14mm
KM# 590
ღირებულება: 23.05 GEL

ვიურტემბერგი 1 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1857 - 1864
ვერცხლი 0.166, 0.83g, ø 13.5mm
KM# 600
ღირებულება: 13.23 GEL
ვიურტემბერგი 1 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 1 კროიცერი - reverse
1 კროიცერი
1865 - 1873
ვერცხლი 0.166, 0.83g, ø 14mm
KM# 612
ღირებულება: 10.28 GEL
ვიურტემბერგი 3 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1807 - 1814
ვერცხლი 0.333, 1.35g, ø 17.5mm
KM# 500
ღირებულება: 9.37 GEL

ვიურტემბერგი 3 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1818
ვერცხლი 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 530
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 3 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1823 - 1825
ვერცხლი 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 540
ღირებულება: 19.28 GEL
ვიურტემბერგი 3 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1826 - 1837
ვერცხლი 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 565
ღირებულება: 34.33 GEL

ვიურტემბერგი 3 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1839 - 1842
ვერცხლი 0.333, 1.29g, ø 22mm
KM# 577
ღირებულება: 17.86 GEL
ვიურტემბერგი 3 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 3 კროიცერი - reverse
3 კროიცერი
1842 - 1856
ვერცხლი 0.333, 1.29g, ø 17mm
KM# 591
ღირებულება: 26.3 GEL
ვიურტემბერგი 6 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1806
ვერცხლი 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 492
ღირებულება: 44.06 GEL

ვიურტემბერგი 6 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1806 - 1814
ვერცხლი 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 495
ღირებულება: 4.34 GEL
ვიურტემბერგი 6 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1817 - 1818
ვერცხლი 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 524
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 6 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1823 - 1825
ვერცხლი 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 544
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 6 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1823
ვერცხლი 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 542
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 6 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1825 - 1837
ვერცხლი 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 556
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 6 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1838 - 1842
ვერცხლი 0.333, 2.59g, ø 20mm
KM# 572
ღირებულება: 25.28 GEL

ვიურტემბერგი 6 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 6 კროიცერი - reverse
6 კროიცერი
1842 - 1856
ვერცხლი 0.333, 2.59g, ø 20mm
KM# 592
ღირებულება: 33.08 GEL
ვიურტემბერგი 10 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 10 კროიცერი - reverse
10 კროიცერი
1808 - 1809
ვერცხლი (ბილონი)
KM# 502
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 10 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 10 კროიცერი - reverse
10 კროიცერი
1812
ვერცხლი (ბილონი)
KM# 519
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 10 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 10 კროიცერი - reverse
10 კროიცერი
1812
ვერცხლი (ბილონი)
KM# 520
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 10 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 10 კროიცერი - reverse
10 კროიცერი
1818
ვერცხლი (ბილონი), ø 25mm
KM# 531
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 10 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 10 კროიცერი - reverse
10 კროიცერი
1823
ვერცხლი (ბილონი), ø 23mm
KM# 545
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 12 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 12 კროიცერი - reverse
12 კროიცერი
1824
ვერცხლი 0.500, 3.9g, ø 24mm
KM# 549
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 12 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 12 კროიცერი - reverse
12 კროიცერი
1825
ვერცხლი 0.500, 3.9g, ø 24mm
KM# 557
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 20 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 20 კროიცერი - reverse
20 კროიცერი
1807 - 1810
ვერცხლი 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 501
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 20 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 20 კროიცერი - reverse
20 კროიცერი
1810 - 1812
ვერცხლი 0.583, 6.68g, ø 29mm
KM# 510
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 20 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 20 კროიცერი - reverse
20 კროიცერი
1812
ვერცხლი 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 521
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 20 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 20 კროიცერი - reverse
20 კროიცერი
1818
ვერცხლი 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 532
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 20 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 20 კროიცერი - reverse
20 კროიცერი
1823
ვერცხლი 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 546
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 24 კროიცერი - obverseვიურტემბერგი 24 კროიცერი - reverse
24 კროიცერი
1824 - 1825
ვერცხლი 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 550
ტირაჟი
ვიურტემბერგი ½ გულდენი - obverseვიურტემბერგი ½ გულდენი - reverse
½ გულდენი
1838 - 1858
ვერცხლი 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 573
ტირაჟი

ვიურტემბერგი ½ გულდენი - obverseვიურტემბერგი ½ გულდენი - reverse
½ გულდენი
1858 - 1864
ვერცხლი 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 604
ღირებულება: 17.92 GEL
ვიურტემბერგი ½ გულდენი - obverseვიურტემბერგი ½ გულდენი - reverse
½ გულდენი
1865 - 1868
ვერცხლი 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 613
ტირაჟი
ვიურტემბერგი ½ გულდენი - obverseვიურტემბერგი ½ გულდენი - reverse
½ გულდენი
1868 - 1871
ვერცხლი 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 616
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 1 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 1 გულდენი - reverse
1 გულდენი
1824
ვერცხლი 0.750, 12.72g, ø 30mm
KM# 552
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 1 გულდენი - reverse
1 გულდენი
1824
ვერცხლი 0.750, 12.72g, ø 30mm
KM# 551
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 1 გულდენი - reverse
1 გულდენი
1825
ვერცხლი 0.750, 12.72g, ø 30mm
KM# 558
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 1 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 1 გულდენი - reverse
1 გულდენი
1837 - 1838
ვერცხლი 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 575
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 1 გულდენი - reverse
1 გულდენი
1838 - 1856
ვერცხლი 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 574
ღირებულება: 164.9 GEL
ვიურტემბერგი 1 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 1 გულდენი - reverse
1 გულდენი
1839 - 1841
W/o mintmark
ვერცხლი 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 578
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 1 ტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1806
ვერცხლი 0.833, 28.06g, ø 40mm
KM# 497
ტირაჟი
No ImageNo Image
1 ტალერი
1809
ვერცხლი 0.833, 28.06g, ø 40mm
KM# 504
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 ტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1810 - 1811
ვერცხლი 0.868, 29.49g, ø 41mm
KM# 513
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 1 ტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1812
ვერცხლი 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 522
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 ტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1817
ვერცხლი 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 526
ტირაჟი
No ImageNo Image
1 ტალერი
1817
ვერცხლი 0.833, 28.06g, ø 38mm
KM# 525
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 1 ტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1818
ვერცხლი 0.833, 28.06g, ø 38mm
KM# 533
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 ტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1818
ვერცხლი 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 534
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 ტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1825 - 1833
ვერცხლი 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 561
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 1 ტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ტალერი - reverse
1 ტალერი
1834 - 1837
ვერცხლი 0.868, 29.49g, ø 39mm
KM# 571
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 ფერაინსტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ფერაინსტალერი - reverse
1 ფერაინსტალერი
1857 - 1864
ვერცხლი 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 601
ღირებულება: 178.6 GEL
ვიურტემბერგი 1 ფერაინსტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ფერაინსტალერი - reverse
1 ფერაინსტალერი
1865
ვერცხლი 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 614
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 1 ფერაინსტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ფერაინსტალერი - reverse
1 ფერაინსტალერი
1865 - 1867
ვერცხლი 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 615
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 ფერაინსტალერი - obverseვიურტემბერგი 1 ფერაინსტალერი - reverse
1 ფერაინსტალერი
1868 - 1870
ვერცხლი 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 617
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 2 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 2 გულდენი - reverse
2 გულდენი
1824
ვერცხლი 0.750, 25.45g, ø 37mm
KM# 553
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 2 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 2 გულდენი - reverse
2 გულდენი
1824
ვერცხლი 0.750, 25.45g, ø 37mm
KM# 554
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 2 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 2 გულდენი - reverse
2 გულდენი
1825
ვერცხლი 0.750, 21.2g, ø 35mm
KM# 559
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 2 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 2 გულდენი - reverse
2 გულდენი
1845 - 1856
ვერცხლი 0.750, 21.2g, ø 36mm
KM# 595
ღირებულება: 131.3 GEL

ვიურტემბერგი 1 დუკატი - obverseვიურტემბერგი 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1808
ოქრო 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 503
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 დუკატი - obverseვიურტემბერგი 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1813
ოქრო 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 523
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 1 დუკატი - obverseვიურტემბერგი 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1818
ოქრო 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 535
ტირაჟი

ვიურტემბერგი 1 დუკატი - obverseვიურტემბერგი 1 დუკატი - reverse
1 დუკატი
1840 - 1848
ოქრო 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 587
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 2 ტალერი - obverseვიურტემბერგი 2 ტალერი - reverse
2 ტალერი
1840 - 1855
ვერცხლი 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 586
ტირაჟი
ვიურტემბერგი 5 გულდენი - obverseვიურტემბერგი 5 გულდენი - reverse
5 გულდენი
1824 - 1825
ოქრო 0.900, 3.425g, ø 18mm
KM# 563
ტირაჟი

uCoin