×
ქვეყანა
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
Bank of Russia
×
×

მონეტების კატალოგი > საკვანძო სიტყვა: Bank of Russia  | ძებნა 

რუსეთი>1997 - 2019|რუსეთის ფედერაცია

 პერიოდი
რუსეთი 1 კაპიკი - obverseრუსეთი 1 კაპიკი - reverse1 კაპიკი 1997-2017
მოსპილენძ-მონიკელებული ფოლადი, 1.5g, ø 15.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.21 GEL
რუსეთი 5 კაპიკი - obverseრუსეთი 5 კაპიკი - reverse5 კაპიკი 1997-2017
მოსპილენძ-მონიკელებული ფოლადი, 2.6g, ø 18.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.10 GEL
რუსეთი 10 კაპიკი - obverseრუსეთი 10 კაპიკი - reverse10 კაპიკი 1997-2006
თითბერი, 1.95g, ø 17.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.09 GEL
რუსეთი 10 კაპიკი - obverseრუსეთი 10 კაპიკი - reverse10 კაპიკი 2006-2015
მოთითბერებული ფოლადი, 1.85g, ø 17.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.04 GEL
რუსეთი 50 კაპიკი - obverseრუსეთი 50 კაპიკი - reverse50 კაპიკი 1997-2006
თითბერი, 2.9g, ø 19.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.04 GEL
რუსეთი 50 კაპიკი - obverseრუსეთი 50 კაპიკი - reverse50 კაპიკი 2006-2015
მოთითბერებული ფოლადი, 2.75g, ø 19.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.04 GEL
რუსეთი 1 რუბლი - obverseრუსეთი 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1997-2001
სპილენძ-ნიკელი, 3.25g, ø 20.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.05 GEL
რუსეთი 1 რუბლი - obverseრუსეთი 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 2002-2009
სპილენძ-ნიკელი, 3.25g, ø 20.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.05 GEL
რუსეთი 1 რუბლი - obverseრუსეთი 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 2009-2015
მონიკელებული ფოლადი, 3g, ø 20.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.05 GEL
რუსეთი 1 რუბლი - obverseრუსეთი 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 2016-2019
მონიკელებული ფოლადი, 3g, ø 20.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.05 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 1997-2001
სპილენძ-ნიკელი, 5.1g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.09 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2002-2009
სპილენძ-ნიკელი, 5.1g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.09 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2009-2015
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.09 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2016-2018
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.09 GEL
რუსეთი 5 რუბლი - obverseრუსეთი 5 რუბლი - reverse5 რუბლი 1997-1999
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 6.45g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.24 GEL
რუსეთი 5 რუბლი - obverseრუსეთი 5 რუბლი - reverse5 რუბლი 2002-2009
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 6.45g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.24 GEL
რუსეთი 5 რუბლი - obverseრუსეთი 5 რუბლი - reverse5 რუბლი 2009-2015
მონიკელებული ფოლადი, 6g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.23 GEL
რუსეთი 5 რუბლი - obverseრუსეთი 5 რუბლი - reverse5 რუბლი 2016-2019
მონიკელებული ფოლადი, 6g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.23 GEL
რუსეთი 10 რუბლი - obverseრუსეთი 10 რუბლი - reverse10 რუბლი 2009-2015
მოთითბერებული ფოლადი, 5.63g, ø 22mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.45 GEL
რუსეთი 10 რუბლი - obverseრუსეთი 10 რუბლი - reverse10 რუბლი 2016-2019
მოთითბერებული ფოლადი, 5.63g, ø 22mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.45 GEL
რუსეთი 1 რუბლი - obverseრუსეთი 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1999
Alexander Pushkin
სპილენძ-ნიკელი, 3.25g, ø 20.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 15.58 GEL
რუსეთი 1 რუბლი - obverseრუსეთი 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 2001
CIS
სპილენძ-ნიკელი, 3.25g, ø 20.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.19 GEL
რუსეთი 1 რუბლი - obverseრუსეთი 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 2014
Symbol of the Ruble
მონიკელებული ფოლადი, 3g, ø 20.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.07 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2000
Stalingrad
სპილენძ-ნიკელი, 5.1g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.12 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2000
Tula
სპილენძ-ნიკელი, 5.1g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.10 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2000
Smolensk
სპილენძ-ნიკელი, 5.1g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.09 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2000
Murmansk
სპილენძ-ნიკელი, 5.1g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.12 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2000
Moscow
სპილენძ-ნიკელი, 5.1g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.11 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2000
Novorossiysk
სპილენძ-ნიკელი, 5.1g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.11 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2000
Leningrad
სპილენძ-ნიკელი, 5.1g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.09 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2001
Gagarin
სპილენძ-ნიკელი, 5.1g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.07 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
200th Anniversary of Victory
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.46 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Field Marshal M.I. Kutuzov
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.87 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
General Field Marshal M.B. Barklay de Tolly
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.93 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Infantry General P.I. Bagration
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.86 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Cavalry General L.L. Bennigsen
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.85 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
General Field Marshal P.H. Witgenstein
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.86 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Lieutenant General D.V. Davydov
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.88 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Cavalry Staff-Captain N.A. Durova
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.98 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Infantry General A.P. Ermolov
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.87 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Organizer of Partisan Movement Vasilisa Kozhina
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.90 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Major General A.I. Kutaisov
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.90 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Infantry General M.A. Miloradovich
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.91 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Infantry General A.I. Osterman-Tolstoi
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.93 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Cavalry General N.N. Raevsky
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.90 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Cavalry General M.I. Platov
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.87 GEL
რუსეთი 2 რუბლი - obverseრუსეთი 2 რუბლი - reverse2 რუბლი 2012
Emperor Alexander I
მონიკელებული ფოლადი, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.97 GEL
რუსეთი 5 რუბლი - obverseრუსეთი 5 რუბლი - reverse5 რუბლი 2012
Battle of Smolensk
მონიკელებული ფოლადი, 6g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.05 GEL
რუსეთი 5 რუბლი - obverseრუსეთი 5 რუბლი - reverse5 რუბლი 2012
Battle of Borodino
მონიკელებული ფოლადი, 6g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.05 GEL
რუსეთი 5 რუბლი - obverseრუსეთი 5 რუბლი - reverse5 რუბლი 2012
Battle of Tarutino
მონიკელებული ფოლადი, 6g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.05 GEL

uCoin