×
ქვეყანა
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
FRATERNITE
×
×

მონეტების კატალოგი > საკვანძო სიტყვა: FRATERNITE  | ძებნა 

საფრანგეთი>1959 - 2002|მეხუთე რესპუბლიკა

 პერიოდი
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse5 სანტიმი 1966-2001
ალუმინი-ბრინჯაო, 2g, ø 17mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.26 GEL
საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse10 სანტიმი 1962-2001
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 20mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.26 GEL
საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse20 სანტიმი 1962-2001
ალუმინი-ბრინჯაო, 4g, ø 23.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.26 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse50 სანტიმი 1962-1964
ალუმინი-ბრინჯაო, 7g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.95 GEL
საფრანგეთი ½ ფრანკი - obverseსაფრანგეთი ½ ფრანკი - reverse½ ფრანკი 1965-2001
ნიკელი, 4.5g, ø 19.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.33 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse1 ფრანკი 1960-2001
ნიკელი, 6g, ø 24mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.40 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse2 ფრანკი 1978-2001
ნიკელი, 7.5g, ø 26.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.86 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse5 ფრანკი 1959-1969
ვერცხლი 0.835, 12g, ø 29mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 16.21 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse5 ფრანკი 1970-2001
მოსპილენძებულ-მონიკელებული ნიკელი, 10g, ø 29mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.69 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse10 ფრანკი 1964-1973
ვერცხლი 0.900, 25g, ø 37mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 34.06 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse10 ფრანკი 1974-1987
სპილენძი-ალუმინი-ნიკელი, 10g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.05 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse10 ფრანკი 1988-2001
ბი-მეტალი: ნიკელის ცენტრი, ალუმინ-ბრინჯაოს რგოლი, 6.5g, ø 22.3mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.50 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse20 ფრანკი 1992-2001
ტრი-მეტალი: ცენტრი და გარე რგოლი - ალუმინი-ბრინჯაო,შიდა რგოლი - ნიკელი, 9g, ø 27mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 9.36 GEL
საფრანგეთი 100 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 100 ფრანკი - reverse100 ფრანკი 1982-2001
ვერცხლი 0.900, 15g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 21.76 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse1 ფრანკი 1988
Charles de Gaulle
ნიკელი, 6g, ø 24mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.32 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse1 ფრანკი 1992
200th Anniversary of French Republic
ნიკელი, 6g, ø 24mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.23 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse2 ფრანკი 1993
Jean Moulin
ნიკელი, 7.5g, ø 26.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.37 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse2 ფრანკი 1995
Louis Pasteur
ნიკელი, 7.5g, ø 26.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.27 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse2 ფრანკი 1997
Georges Guynemer
ნიკელი, 7.5g, ø 26.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 7.61 GEL
საფრანგეთი 5 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 5 ფრანკი - reverse5 ფრანკი 1996
Decimal Franc
ნიკელი, 10g, ø 29mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 6.45 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse10 ფრანკი 1982
Leon Gambetta
ნიკელი-თითბერი, 10g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 7.97 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse10 ფრანკი 1987
Capetian dynasty
ნიკელი-თითბერი, 10g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.43 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse10 ფრანკი 1988
Roland Garros
ნიკელი-თითბერი, 10g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.67 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse20 ფრანკი 1993
Mediterranean Games
ტრი-მეტალი: ცენტრი და გარე რგოლი - ალუმინი-ბრინჯაო,შიდა რგოლი - ნიკელი, 9g, ø 27mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 14.49 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse20 ფრანკი 1994
International Olympic Committee
ტრი-მეტალი: ცენტრი და გარე რგოლი - ალუმინი-ბრინჯაო,შიდა რგოლი - ნიკელი, 9g, ø 27mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 15.91 GEL

საფრანგეთი>1944 - 1959|მეოთხე რესპუბლიკა

 პერიოდი
საფრანგეთი 20 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 20 სანტიმი - reverse20 სანტიმი 1945-1946
თუთია, 3g, ø 24mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 16.08 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse50 სანტიმი 1931-1947
ალუმინი-ბრინჯაო, 2g, ø 18mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.66 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse50 სანტიმი 1941-1947
ალუმინი, 0.7g, ø 18mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.16 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse1 ფრანკი 1941-1959
ალუმინი, 1.3g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.46 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse2 ფრანკი 1941-1959
ალუმინი, 2.2g, ø 27mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.83 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse10 ფრანკი 1945-1947
სპილენძ-ნიკელი, 7g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse10 ფრანკი 1947-1949
სპილენძ-ნიკელი, 7g, ø 26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.65 GEL
საფრანგეთი 10 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 10 ფრანკი - reverse10 ფრანკი 1950-1958
ალუმინი-ბრინჯაო, 3g, ø 20mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.69 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse20 ფრანკი 1950
ალუმინი-ბრინჯაო, 4g, ø 23.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.06 GEL
საფრანგეთი 20 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 20 ფრანკი - reverse20 ფრანკი 1950-1954
ალუმინი-ბრინჯაო, 4g, ø 23.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.86 GEL
საფრანგეთი 50 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 50 ფრანკი - reverse50 ფრანკი 1950-1958
ალუმინი-ბრინჯაო, 8g, ø 27mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.89 GEL
საფრანგეთი 100 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 100 ფრანკი - reverse100 ფრანკი 1954-1958
სპილენძ-ნიკელი, 6g, ø 24mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.85 GEL

საფრანგეთი>1870 - 1941|მესამე რესპუბლიკა

 პერიოდი
საფრანგეთი 1 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 1 სანტიმი - reverse1 სანტიმი 1898-1920
ბრინჯაო, 1g, ø 15mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.91 GEL
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse5 სანტიმი 1871-1898
ბრინჯაო, 5g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.62 GEL
საფრანგეთი 5 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 5 სანტიმი - reverse5 სანტიმი 1898-1921
ბრინჯაო, 5g, ø 25.1mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.72 GEL
საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse10 სანტიმი 1870-1898
ბრინჯაო, 10.05g, ø 30mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.84 GEL
საფრანგეთი 10 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 10 სანტიმი - reverse10 სანტიმი 1898-1921
ბრინჯაო, 10g, ø 30mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.71 GEL
საფრანგეთი 25 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 25 სანტიმი - reverse25 სანტიმი 1903
ნიკელი, 7g, ø 24mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.31 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse50 სანტიმი 1871-1895
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 6.35 GEL
საფრანგეთი 50 სანტიმი - obverseსაფრანგეთი 50 სანტიმი - reverse50 სანტიმი 1897-1920
ვერცხლი 0.835, 2.5g, ø 18.1mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.67 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse1 ფრანკი 1871-1895
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 15.03 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse1 ფრანკი 1898-1920
ვერცხლი 0.835, 5g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 11.45 GEL
საფრანგეთი 1 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 1 ფრანკი - reverse1 ფრანკი 1931-1941
ალუმინი-ბრინჯაო, 4g, ø 23mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.06 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse2 ფრანკი 1898-1920
ვერცხლი 0.835, 10g, ø 27mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 16.08 GEL
საფრანგეთი 2 ფრანკი - obverseსაფრანგეთი 2 ფრანკი - reverse2 ფრანკი 1931-1941
ალუმინი-ბრინჯაო, 8g, ø 27mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.52 GEL

uCoin