×
ქვეყანა
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
In God We Trust
×
×

მონეტების კატალოგი > საკვანძო სიტყვა: In God We Trust  | ძებნა 

აშშ>1981 - 2019|ამერიკის შეერთებული შტატები

 პერიოდი
აშშ 1 ცენტი - obverseაშშ 1 ცენტი - reverse1 ცენტი 1959-1982
სპილენძი-თუთია, 3.11g, ø 19mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.25 GEL
აშშ 1 ცენტი - obverseაშშ 1 ცენტი - reverse1 ცენტი 1983-2008
მოსპილენძებული თუთია, 2.5g, ø 19.05mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.25 GEL
აშშ 1 ცენტი - obverseაშშ 1 ცენტი - reverse1 ცენტი 2010-2019
მოსპილენძებული თუთია, 2.5g, ø 19.05mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.28 GEL
აშშ 5 ცენტი - obverseაშშ 5 ცენტი - reverse5 ცენტი 1946-2003
სპილენძ-ნიკელი, 5g, ø 21.21mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.32 GEL
აშშ 5 ცენტი - obverseაშშ 5 ცენტი - reverse5 ცენტი 2006-2019
სპილენძ-ნიკელი, 5g, ø 21.21mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.47 GEL
აშშ 1 დაიმი - obverseაშშ 1 დაიმი - reverse1 დაიმი 1965-2019
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 2.27g, ø 17.91mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.41 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1965-1998
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.79 GEL
აშშ ½ დოლარი - obverseაშშ ½ დოლარი - reverse½ დოლარი 1977-2019
Kennedy Half Dollar
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 11.34g, ø 30.61mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.58 GEL
აშშ 1 დოლარი - obverseაშშ 1 დოლარი - reverse1 დოლარი 1979-1999
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 8.1g, ø 26.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 5.80 GEL
აშშ 1 დოლარი - obverseაშშ 1 დოლარი - reverse1 დოლარი 2000-2008
მანგანუმ-მოთითბერებული სპილენძი, 8.1g, ø 26.5mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.58 GEL
აშშ 1 ცენტი - obverseაშშ 1 ცენტი - reverse1 ცენტი 2009
Abraham Lincoln - Early Childhood in Kentucky
მოსპილენძებული თუთია, 2.5g, ø 19.05mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.95 GEL
აშშ 1 ცენტი - obverseაშშ 1 ცენტი - reverse1 ცენტი 2009
Abraham Lincoln - Formative Years in Indiana
მოსპილენძებული თუთია, 2.5g, ø 19.05mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.00 GEL
აშშ 1 ცენტი - obverseაშშ 1 ცენტი - reverse1 ცენტი 2009
Abraham Lincoln - Professional Life in Illinois
მოსპილენძებული თუთია, 2.5g, ø 19.05mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.03 GEL
აშშ 5 ცენტი - obverseაშშ 5 ცენტი - reverse5 ცენტი 2004
Lousiana Purchase
სპილენძ-ნიკელი, 5g, ø 21.21mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.91 GEL
აშშ 5 ცენტი - obverseაშშ 5 ცენტი - reverse5 ცენტი 2004
Keelboat
სპილენძ-ნიკელი, 5g, ø 21.21mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.16 GEL
აშშ 5 ცენტი - obverseაშშ 5 ცენტი - reverse5 ცენტი 2005
Bison
სპილენძ-ნიკელი, 5g, ø 21.21mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.18 GEL
აშშ 5 ცენტი - obverseაშშ 5 ცენტი - reverse5 ცენტი 2005
Ocean View
სპილენძ-ნიკელი, 5g, ø 21.21mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.20 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1999
Delaware
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.08 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1999
Pennsylvania
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.04 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1999
New Jersey
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1999
Georgia
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 1999
Connecticut
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2000
Massachusetts
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2000
Maryland
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.80 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2000
South Carolina
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.70 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2000
New Hampshire
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.64 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2000
Virginia
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.95 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2001
New York
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.77 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2001
North Carolina
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.67 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2001
Rhode Island
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.79 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2001
Vermont
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.70 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2001
Kentucky
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.80 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2002
Tennessee
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.83 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2002
Ohio
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2002
Louisiana
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2002
Indiana
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.02 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2002
Mississippi
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.69 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2003
Illinois
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.14 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2003
Alabama
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.03 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2003
Maine
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.87 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2003
Missouri
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.89 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2003
Arkansas
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.92 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2004
Michigan
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.02 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2004
Florida
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.91 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2004
Texas
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.04 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2004
Iowa
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.88 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2004
Wisconsin
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.83 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2005
California
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.65 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2005
Minnesota
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.86 GEL
აშშ ¼ დოლარი - obverseაშშ ¼ დოლარი - reverse¼ დოლარი 2005
Oregon
მოსპილენძ-მონიკელებული სპილენძი, 5.67g, ø 24.26mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.83 GEL

uCoin