×
ქვეყანა
×
ნომინალი
×
წელი
×
მონეტის ტიპი
×
შემადგენლობა
×
ვალუტა
×
ფორმა
Soviet Union
×
×

მონეტების კატალოგი > საკვანძო სიტყვა: Soviet Union  | ძებნა 

სსრკ>1961 - 1991|საბჭოთა კავშირი

 პერიოდი
სსრკ 1 კაპიკი - obverseსსრკ 1 კაპიკი - reverse1 კაპიკი 1961-1991
თითბერი, 1g, ø 15mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.10 GEL
სსრკ 2 კაპიკი - obverseსსრკ 2 კაპიკი - reverse2 კაპიკი 1961-1991
თითბერი, 2g, ø 18mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.13 GEL
სსრკ 3 კაპიკი - obverseსსრკ 3 კაპიკი - reverse3 კაპიკი 1961-1991
თითბერი, 3g, ø 22mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.16 GEL
სსრკ 5 კაპიკი - obverseსსრკ 5 კაპიკი - reverse5 კაპიკი 1961-1991
თითბერი, 5g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.17 GEL
სსრკ 10 კაპიკი - obverseსსრკ 10 კაპიკი - reverse10 კაპიკი 1961-1991
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 1.6g, ø 17.3mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.16 GEL
სსრკ 15 კაპიკი - obverseსსრკ 15 კაპიკი - reverse15 კაპიკი 1961-1991
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 2.5g, ø 19.6mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.19 GEL
სსრკ 20 კაპიკი - obverseსსრკ 20 კაპიკი - reverse20 კაპიკი 1961-1991
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 3.4g, ø 21.8mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.19 GEL
სსრკ 50 კაპიკი - obverseსსრკ 50 კაპიკი - reverse50 კაპიკი 1961
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 4.4g, ø 24mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 7.76 GEL
სსრკ 50 კაპიკი - obverseსსრკ 50 კაპიკი - reverse50 კაპიკი 1964-1991
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 4.4g, ø 24mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.89 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1961
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 7.5g, ø 27mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 8.03 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1964-1991
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 7.5g, ø 27mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 0.80 GEL
სსრკ 10 კაპიკი - obverseსსრკ 10 კაპიკი - reverse10 კაპიკი 1967
Revolution
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 1.6g, ø 17.3mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.37 GEL
სსრკ 15 კაპიკი - obverseსსრკ 15 კაპიკი - reverse15 კაპიკი 1967
Revolution
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 2.5g, ø 19.6mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.36 GEL
სსრკ 20 კაპიკი - obverseსსრკ 20 კაპიკი - reverse20 კაპიკი 1967
Revolution
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 3.4g, ø 21.8mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.79 GEL
სსრკ 50 კაპიკი - obverseსსრკ 50 კაპიკი - reverse50 კაპიკი 1967
Revolution
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 6.45g, ø 25mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 1.52 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1965
20th Anniversary of WW2
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 9.85g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.30 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1967
Revolution
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 11.25g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.52 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1970
Vladimir Lenin
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 2.08 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1975
30th Anniversary of WW2
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.12 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1977
60th Anniversary of Revolution
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.99 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1977
Moscow'80 Olympic - Emblem
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 3.63 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1978
Moscow'80 Olympic - Kremlin
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.45 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1979
Moscow'80 Olympic - MSU
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.34 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1979
Moscow'80 Olympic - Monument
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.15 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1980
Moscow'80 Olympic - Yury Dolgoruky
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 6.65 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1980
Moscow'80 Olympic - Olympic Flame
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 7.48 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1981
Yuri Gagarin
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 6.13 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1981
Friendship
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 14.79 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1982
Soviet Union
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 15.35 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1983
Karl Marx
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 14.55 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1983
Valentina Tereshkova
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 15.31 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1983
Ivan Fedorov
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 13.87 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1984
Dmitry Mendeleyev
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 12.87 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1984
Alexander Popov
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 12.78 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1984
Alexander Pushkin
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 14.29 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1985
Vladimir Lenin
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 12.53 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1985
40th Anniversary of WW2
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.41 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1985
Festival
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.14 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1985
ფრიდრიხ ენგელსი
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 12.72 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1986
International Year of Peace
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 5.63 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1986
Mikhail Lomonosov
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 12.74 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1987
Battle of Borodino, Bas relief
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 5.34 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1987
Battle of Borodino, Monument
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.17 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1987
Constantin Tsiolkovsky
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.43 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1987
Revolution
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.84 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1988
Maksim Gorky
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.20 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1988
Leo Tolstoi
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 4.68 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1989
Modest Musorgsky
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 5.17 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1989
Mikhail Lermontov
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 6.14 GEL
სსრკ 1 რუბლი - obverseსსრკ 1 რუბლი - reverse1 რუბლი 1989
Hamza Hakimzadeh Niyazi
სპილენძი-თუთია-ნიკელი, 12.8g, ø 31mm

ტირაჟი, GEL 
ღირებულება: 8.43 GEL

uCoin