+

სომხეთი > სომხეთის რესპუბლიკა (1994 - 2018)

წელი
წელი10l20l50l1D3D5D10D20D50D100D200D500Dწელი
 -  -  -  -  -  - 10D -  -  -  -  - 2004
 -  -  -  -  -  -  - 20D50D100D200D500D2003
10l20l50l1D3D5D10D -  -  -  -  - 1994
მონეტარული სისტემა: 1 დრამი = 100 ლუმა
10l - 10 ლუმა
20l - 20 ლუმა
50l - 50 ლუმა
1D - 1 დრამი
3D - 3 დრამი
5D - 5 დრამი
10D - 10 დრამი
20D - 20 დრამი
50D - 50 დრამი
100D - 100 დრამი
200D - 200 დრამი
500D - 500 დრამი
uCoin