+

არუბა > მეფე ვილემ ალექსანდერი (2014 - 2018)

მონეტების სეტი
×
წელი
წელი10с25с50с2½ƒწელი
10с25с50с -  - 2018
10с25с50с2½ƒ2016
10с25с50с2½ƒ2015
10с25с50с2½ƒ2014
მონეტარული სისტემა: 1 ფლორინი = 100 ცენტი
 - 5 ცენტი
10с - 10 ცენტი
25с - 25 ცენტი
50с - 50 ცენტი
 - 1 ფლორინი
2½ƒ - 2½ ფლორინი
 - 5 ფლორინი
uCoin