+

ბოლივია > სოლი (1827 - 1863)

ნაირსახეობა
90
მონეტების სეტი
×
წელი¼s½s1s2s4s8s½S1S2S4S8Sწელი
 -  -  -  -  -  - ½S1S -  -  - 1868
 - ½s1s2s - 8s -  -  -  -  - 1863
 - ½s1s2s - 8s -  -  -  -  - 1862
 - ½s1s2s - 8s -  -  -  -  - 1861
 - ½s1s2s4s8s -  -  -  -  - 1860
 - ½s/25G
½s/PAZ
½s/PTS
1s/PAZ
1s/PTS 2.5g
1s/PTS 3g
2s/100GS
2s/PTS
4s/PAZ
4s/PTS
8s/20
8s/27
 -  -  -  -  - 1859
 - ½s/PAZ
½s/PTS
1s/PAZ
1s/PTS
2s4s -  -  -  -  -  - 1858
 - ½s1s/PAZ
1s/PTS
2s4s/PAZ
4s/PTS
 - ½S -  -  - 8S1857
 - ½s/PAZ
½s/PTS
1s/PAZ
1s/PTS
2s/PAZ
2s/PTS
4s/PAZ
4s/PTS
8s½S1S -  - 8S1856
 - ½s/PAZ
½s/PTS
1s/PAZ
1s/PAZ wr
1s/PTS
2s/PAZ
2s/PTS
4s/PAZ
4s/PAZ wr
4s/PTS
8s½S1S -  - 8S1855
 - ½s1s2s/PAZ
2s/PTS
4s/PAZ
4s/PTS
8s½S -  -  - 8S1854
¼s½s1s2s/PAZ
2s/PTS
4s/PAZ
4s/PAZ wr
4s/PTS
8s½S1S -  - 8S1853
¼s -  -  -  - 8s½S1S -  - 8S/L
8S/R
1852
 -  -  -  -  - 8s -  -  -  - 8S1851
 -  -  -  -  - 8s -  -  -  -  - 1850
 -  -  -  -  - 8s -  -  -  -  - 1849
 -  -  -  -  - 8s -  -  -  -  - 1848
 -  -  -  -  - 8s½S -  -  - 8S1847
 -  -  -  -  - 8s½S1S -  - 8S1846
 -  -  -  -  - 8s½S -  -  - 8S1845
 -  -  -  -  - 8s½S -  -  - 8S1844
 -  -  -  -  - 8s½S -  -  - 8S1843
 -  -  -  -  - 8s½S1S -  - 8S1842
 -  -  -  -  - 8s½S1S2S4S8S1841
 -  -  -  -  - 8s½S1S -  - 8S1840
 -  -  -  -  - 8s½S1S -  - 8S1839
 -  -  -  -  - 8s½S1S -  - 8S1838
 -  -  -  -  - 8s - 1S -  - 8S1837
 -  -  -  -  - 8s - 1S -  - 8S1836
 -  -  -  -  - 8s - 1S2S - 8S1835
 -  -  -  -  - 8s½S1S2S4S8S1834
 -  -  -  -  - 8s - 1S -  - 8S1833
 -  -  -  -  - 8s - 1S -  - 8S1832
 -  -  - 2s - 8s - 1S -  - 8S1831
 - ½s1s2s4s8s -  -  -  -  - 1830
 - ½s1s2s4s8s -  -  -  -  - 1829
 - ½s1s2s4s8s -  -  -  -  - 1828
 - ½s1s2s4s8s -  -  -  -  - 1827
¼s - ¼ სუელდო
½s - ½ სუელდო
1s - 1 სუელდო
2s - 2 სუელდო
4s - 4 სუელდო
8s - 8 სუელდო
½S - ½ სკუდო
1S - 1 სკუდო
2S - 2 სკუდო
4S - 4 სკუდო
8S - 8 სკუდო
uCoin