+

იუგოსლავია > იუგოსლავიის სამეფო (1918 - 1941)

ნაირსახეობა
19
წელი5p10p25p50p1D2D10D1Dt20D50D4Dtწელი
 -  - 25p50p1D2D/big
2D/sm
10D - 20D50D - 1938
 -  -  -  -  -  -  - 1Dt -  -  - 1934
 -  -  -  -  -  -  - 1Dt -  - 4Dt1933
 -  -  -  -  -  -  - 1Dt - 50D4Dt1932
 -  -  -  -  -  - 10D1Dt20D - 4Dt1931
 -  -  - 50p1D2D -  - 20D -  - 1925
5p10p25p -  -  -  -  -  -  -  - 1920
მონეტარული სისტემა: 1 დინარი = 100 ფარა
5p - 5 ფარა
10p - 10 ფარა
25p - 25 ფარა
50p - 50 ფარა
1D - 1 დინარი
2D - 2 დინარი
10D - 10 დინარი
20D - 20 დინარი
50D - 50 დინარი
1Dt - 1 დუკატი
4Dt - 4 დუკატი
uCoin