+

კანადის პროვინციები > ახალი ბრაუნშვაიგი (1861 - 1864)

წელი
წელი½¢10¢20¢წელი
 - 10¢20¢1864
 -  - 10¢20¢1862
½¢ -  -  - 1861
მონეტარული სისტემა: 1 დოლარი = 100 ცენტი
½¢ - ½ ცენტი
 - 1 ცენტი
 - 5 ცენტი
10¢ - 10 ცენტი
20¢ - 20 ცენტი
uCoin