+

ჩინეთი - იაპონიის > პეკინი (1941 - 1943)

წელი
წელი1f5f1Jწელი
1f5f1J年二十三國民華中年二十三國民華中
1f5f1J年一十三國民華中年一十三國民華中
1f5f1J年十三國民華中年十三國民華中
მონეტარული სისტემა: 1 ჯიაო = 10 ფენი = 100 ლი
1f - 1 ფენი
5f - 5 ფენი
1J - 1 ძიაო
uCoin