+

ჩინეთი - რესპუბლიკა > სიჩუანის პროვინცია (1912 - 1930)

ნაირსახეობა
4
წელი5c10c20c50c10ct100c20ct200c50ct$1წელი
 -  -  -  -  - 100c/Br
100c/Cu
 -  -  -  - 年九十國民中華年九十國民中華
 -  -  -  -  -  -  -  - 50ct$1年七十國民華中年七十國民華中
 -  -  - 50c/Br
50c/Cu
10ct/CuNi
10ct/Fe
100c/n
100c/o-Br
100c/o-Cu
20ct200c/Br
200c/Cu
 -  - 年五十國民華中年五十國民華中
 -  - 20c/Br
20c/Cu
50c - 100c -  -  -  - 年三國民華中年三國民華中
 - 10c/Br
10c/Cu
20c/Br **
20c/Br ***
20c/Cu
50c/Br
50c/Cu
 - 100c/Br
100c/Cu **
100c/Cu ***
 - 200c/Br
200c/Cu
 -  - 年二國民華中 年二國民華中
5c/Ag
5c/Cu-flower
5c/Cu-Lion
10c/Br
10c/Cu
20c/Br
20c/Cu
50c/Br
50c/Cu
10ct - 20ct - 50ct$1年元國民華中年元國民華中
მონეტარული სისტემა: 1 იუანი = 10 ჯიაო = 100 ფენი = 1000 კეში
5c - 5 კეში
10c - 10 კეში
20c - 20 კეში
50c - 50 ქეში
100c - 100 ქეში
200c - 200 ქეში
10ct - 10 ცენტი
20ct - 20 ცენტი
50ct - 50 ცენტი
$1 - 1 დოლარი
uCoin