+

კოლუმბია > ახალი გრანადას რესპუბლიკა (1813 - 1849)

ნაირსახეობა
78
წელი¼R½R1R2R8R1P2P16Pწელი
 -  -  -  -  -  -  - 16P1849
¼R½R -  -  -  -  - 16P1848
¼R½R -  -  -  -  - 16P1847
¼R½R1R2R8R1P2P16P1846
¼R½R1R2R8R - 2P16P1845
¼R½R1R2R8R1P2P16P1844
¼R½R1R2R8R - 2P16P1843
¼R½R - 2R8R1P2P16P1842
¼R½R1R2R8R -  - 16P1841
¼R½R1R2R8R1P - 16P1840
¼R½R1R2R8R1P - 16P1839
¼R½R1R - 8R1P2P16P1838
¼R - 1R - 8R1P - 16P1837
¼R -  -  - 8R -  -  - 1821
 -  -  - 2R8R -  -  - 1820
 -  - 1R2R8R -  -  - 1819
მონეტარული სისტემა: 1 ესკუდო = 2 პესო = 16 რეალი
¼R - ¼ რეალი
½R - ½ რეალი
1R - 1 რეალი
2R - 2 რეალი
8R - 8 რეალი
1P - 1 პესო
2P - 2 პესო
16P - 16 პესო
uCoin