+

კომორის კუნძულები > ფრანგული პროტექტორატი (1891 - 1891)

ნაირსახეობა
4
წელი
წელი5s10s5Fწელი
5s10s5F١٣٠٨١٣٠٨
5s - 5 სანტიმი
10s - 10 სანტიმი
5F - 5 ფრანკი
uCoin