+

კვიპროსი > მეფე ჯორჯ V (1911 - 1936)

წელი¼p½p1p4½p9p18pწელი
 - ½p1p -  -  - 1934
 - ½p1p -  -  - 1931
 - ½p1p -  -  - 1930
 - ½p1p -  -  - 1927
¼p -  -  -  -  - 1926
¼p½p1p -  -  - 1922
 -  -  - 4½p9p18p1921
 -  -  -  - 9p - 1919
 -  -  -  - 9p18p1913
მონეტარული სისტემა: 1 შილინგი = 9 პიასტრი
¼p - ¼ პიასტრი
½p - ½ პიასტრი
1p - 1 პიასტრი
4½p - 4½ პიასტრი
9p - 9 პიასტრი
18p - 18 პიასტრი
uCoin