+

დანიის დასავლეთ ინდოეთი > დანიის დასავლეთ ინდოეთის დალერი (1849 - 1917)

წელი½c1c2c3c5c10c20c40c4D10Dწელი
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1913
 -  -  -  -  -  - 20c40c -  - 1907
½c1c2c - 5c10c20c40c4D - 1905
 -  -  -  -  -  -  -  - 4D10D1904
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1883
 - 1c -  - 5c10c20c -  -  - 1879
 - 1c -  - 5c10c20c -  -  - 1878
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1868
 -  -  -  -  - 10c20c -  -  - 1862
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1860
 - 1c - 3c5c10c20c -  -  - 1859
მონეტარული სისტემა: 1 დალერი = 100 ცენტი
½c - ½ ცენტი
1c - 1 ცენტი
2c - 2 ცენტი
3c - 3 ცენტი
5c - 5 ცენტი
10c - 10 ცენტი
20c - 20 ცენტი
40c - 40 ცენტი
4D - 4 დალერი
10D - 10 დალერი
uCoin