+

ფრანკფურტი > თავისუფალი ქალაქი ფრანკფურტი (1807 - 1866)

ნაირსახეობა
2
წელი1h1k3k6k½G1G1VTh2G2Th2VThწელი
 - 1k3k6k -  -  -  -  - 2VTh1866
1h1k -  -  -  - 1VTh -  -  - 1865
1h1k -  -  -  - 1VTh -  -  - 1864
1h1k -  -  - 1G1VTh -  -  - 1863
1h1k/▼
1k/♥
 -  - ½G1G1VTh -  - 2VTh1862
1h1k -  -  - 1G1VTh -  - 2VTh1861
1h1k -  -  -  - 1VTh -  - 2VTh1860
1h1k -  -  - 1G1VTh -  -  - 1859
1h -  -  -  -  - 1VTh -  -  - 1858
1h1k -  -  -  - 1VTh -  -  - 1857
1h1k3k6k/E
6k/S
 -  -  - 2G -  - 1856
1h1k3k6k - 1G -  - 2Th - 1855
1h1k3k6k - 1G - 2G2Th - 1854
1h1k3k6k/E
6k/S
 - 1G - 2G -  - 1853
1h1k3k6k/E
6k/S
 - 1G - 2G -  - 1852
1h1k3k6k - 1G - 2G2Th - 1851
1h1k3k6k - 1G - 2G -  - 1850
1h1k3k6k½G1G - 2G -  - 1849
 - 1k3k6k - 1G - 2G -  - 1848
1h1k -  - ½G1G - 2G2Th - 1847
1h1k3k/new
3k/old
6k/new
6k/old
½G1G - 2G2Th - 1846
1h1k - 6k½G1G - 2G2Th - 1845
1h1k - 6k½G1G -  - 2Th/E
2Th/S
 - 1844
1h/F.
1h/FREIE
1k3k6k½G1G -  - 2Th/E
2Th/S
 - 1843
1h1k3k6k½G1G -  - 2Th/E
2Th/S
 - 1842
1h1k3k6k½G1G -  - 2Th/E
2Th/S
 - 1841
 -  -  -  - ½G1G -  - 2Th - 1840
 - 1k -  -  -  -  -  -  -  - 1839
1h1k3k6k½G1G -  -  -  - 1838
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1837
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1836
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1825
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1824
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1822
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1821
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1820
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1819
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1818
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1817
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1816
1h -  -  -  -  -  -  -  -  - 1815
1h
1h/G(F)B
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1814
მონეტარული სისტემა: 1 ტალერი = 105 კროიცერი = 840 ჰელერი
1h - 1 ჰელერი
1k - 1 კროიცერი
3k - 3 კროიცერი
6k - 6 კროიცერი
½G - ½ გულდენი
1G - 1 გულდენი
2G - 2 გულდენი
1VTh - 1 ფერაინსტალერი
2Th - 2 ტალერი
2VTh - 2 ფერაინსტალერი
uCoin