+

ჰავაი > ჰავაის სამეფო (1847 - 1883)

მონეტების სეტი
×
წელი
წელი1c5c10c$⅛$1წელი
 -  - 10c$⅛$11883
 - 5c -  -  -  -  - 1881
1c -  -  -  -  -  - 1847
მონეტარული სისტემა: 1 დოლარი = 100 ცენტი
1c - 1 ცენტი
5c - 5 ცენტი
10c - 1 დაიმი
$⅛ - ⅛ დოლარი
 - ¼ დოლარი
 - ½ დოლარი
$1 - 1 დოლარი
uCoin