+

იტალიის ერითრია > იტალიის კოლონია (1890 - 1918)

წელი
წელი50c1₤2₤5₤წელი
 -  -  - 5₤1918
 - 1₤2₤5₤1896
 - 1₤ - 5₤1891
50c1₤2₤ - 1890
მონეტარული სისტემა: 1 ლირა = 100 ჩენტესიმო
50c - 50 ჩენტესიმო
1₤ - 1 ლირა
2₤ - 2 ლირა
5₤ - 5 ლირა
uCoin