+

მილანი > მილანის საჰერცოგო (1776 - 1800)

ნაირსახეობა
8
წელი1se1q½s1s5s½₤1₤30s½Sc½KTh1Sc1KTh½S1Sწელი
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1KTh -  - 1801
 -  -  -  -  -  -  - 30s -  -  - 1KTh½S1S1800
 -  -  -  -  -  -  - 30s -  -  - 1KTh/↑↑
1KTh/↑↓
 - 1S1799
 -  -  -  -  -  -  - 30s -  -  - 1KTh - 1S1796
 -  -  -  -  -  -  - 30s -  -  - 1KTh - 1S1795
 -  -  -  -  -  -  - 30s -  -  - 1KTh - 1S1794
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1KTh - 1S1793
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1KTh/F
1KTh/L
½S1S/F
1S/L
1792
 -  -  -  -  -  - 1₤ -  - ½KTh - 1KTh½S1S1791
 -  -  -  -  -  - 1₤/J
1₤/L
 -  - ½KTh - 1KTh½S/J
½S/L
1S/J
1S/L
1790
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ½KTh - 1KTh½S1S1789
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ½KTh - 1KTh½S1S1788
 -  -  -  - 5s½₤1₤ -  - ½KTh - 1KTh½S1S1787
 -  -  -  -  -  - 1₤ -  - ½KTh1Sc1KTh - 1S1786
 -  -  -  -  -  - 1₤ - ½Sc - 1Sc -  -  - 1785
 -  -  -  - 5s½₤1₤ - ½Sc - 1Sc -  -  - 1784
 -  -  -  -  - ½₤1₤ - ½Sc - 1Sc -  -  - 1783
 -  -  -  -  - ½₤1₤ - ½Sc - 1Sc -  -  - 1782
 -  -  -  - 5s½₤1₤ - ½Sc - 1Sc -  -  - 1781
 -  -  -  - 5s/J
5s/MT
 - 1₤ - ½Sc - 1Sc -  -  - 1780
1se1q½s1s5s½₤1₤ - ½Sc - 1Sc -  -  - 1779
 -  -  -  - 5s -  -  - ½Sc - 1Sc -  -  - 1778
1se1q½s1s -  -  -  - ½Sc -  -  -  -  - 1777
 - 1q½s -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1776
მონეტარული სისტემა: 1 სკუდო = 120 სოლდი = 1440 დენარი
1se - 1 სესტინო
1q - 1 კუატრინო
½s - ½ სოლდო
1s - 1 სოლდო
5s - 5 სოლდო
30s - 30 სოლდი
½₤ - ½ ლირა
1₤ - 1 ლირა
½Sc - ½ სკუდო
½KTh - ½ კრონენტალერი
1Sc - 1 სკუდო
1KTh - 1 კრონენტალერი
½S - ½ სოვრანო
1S - 1 სოვრანო
uCoin