+

მოზამბიკი > მოზამბიკის რესპუბლიკა (2006 - 2015)

წელი
წელი1c5c10c20c50c$1$2$5$10წელი
 -  -  -  - 50c$1$2$5$102012
1c5c10c20c50c$1$2$5$102006
მონეტარული სისტემა: 1 მეტიკალი = 100 სენტავო
1c - 1 სენტავო
5c - 5 სენტავო
10c - 10 სენტავო
20c - 20 სენტავო
50c - 50 სენტავო
$1 - 1 მეტიკალი
$2 - 2 მეტიკალი
$5 - 5 მეტიკალი
$10 - 10 მეტიკალი
uCoin