+

ოსმალეთის იმპერია > სულთანი მაჰმუდ II (1808 - 1838)

ნაირსახეობა
192
წელი
წელი1a1p5p10p20p30p1k60p1½k2k100p3k5k6kწელი
1a
1a/о
1p
1p/═
1p/♎
1p/♒
1p/✿
1p/═/✿
1p/•••
5p/**
5p/✼
5p/✿
10p
10p/**
10p/✼
10p/✿
10p/U
10p/U/•
20p/۞
20p/U
20p/U/•
30p/═
30p/•••
1k/۞
1k/★
1k/♣
1k/❖
1k/•••
1k/U
1k/U/•
1k/ϒ
60p1½k2k
2k/•••
100p/•••
100p/U
100p/U/•
3k5k/•••
5k/U
5k/U/•
6k١٢٢٣١٢٢٣
მონეტარული სისტემა: 1 ყურუში = 40 ფარა = 120 აკჩე
1a - 1 აკჩე
1p - 1 ფარა
5p - 5 ფარა
10p - 10 ფარა
20p - 20 ფარა
30p - 30 ფარა
60p - 60 ფარა
100p - 100 ფარა
1k - 1 ქურუში
1½k - 1½ ყურუში
2k - 2 ყურუში
3k - 3 ყურუში
5k - 5 ყურუში
6k - 6 ყურუში
uCoin