+

ფილიპინები > ესპანეთის კოლონია (1861 - 1897)

წელი10c20c50cP1P2P4წელი
 -  -  - P1 -  - 1897
10c20c50c -  - P41885
10c20c50c -  -  - 1884
10c20c50c -  -  - 1883
10c20c50c -  - P41882
10c20c50c -  - P41881
10c20c50c -  - P41880
10c20c50cP1P2P41868
10c20c50cP1 - P41867
10c20c50cP1P2P41866
10c20c50cP1P2P41865
10c20c - P1P2P41864
 -  -  - P1P2P41863
 -  -  - P1P2P41862
 -  -  - P1P2P41861
მონეტარული სისტემა: 1 პესო = 100 სენტიმო
10c - 10 სენტიმო
10c - 10 სენტიმო
20c - 20 სენტიმო
50c - 50 სენტიმო
50c - 50 სენტიმო
P1 - 1 პესო
P2 - 2 პესო
P4 - 4 პესო
uCoin