+

ფილიპინები > ლეპრის კოლონია კულიონზე (1913 - 1930)

წელი½c1c5c10c20cP1წელი
 - 1c - 10c -  - 1930
 - 1c5c -  -  - 1927
 -  -  -  -  - P11925
 -  -  -  - 20cP11922
 -  -  - 10c20cP11920
½c1c5c10c20cP11913
მონეტარული სისტემა: 1 პესო = 100 სენტავო
½c - ½ სენტავო
1c - 1 სენტავო
5c - 5 სენტავო
10c - 10 სენტავო
20c - 20 სენტავო
P1 - 1 პესო
uCoin