+

როდეზია > დოლარი (1970 - 1977)

მონეტების სეტი
×
წელი½c1c2½c5c10c20c25cწელი
½c1c - 5c - 20c - 1977
 - 1c - 5c -  -  - 1976
½c1c - 5c10c20c25c1975
 - 1c -  -  -  -  - 1974
 - 1c - 5c -  -  - 1973
½c1c -  -  -  -  - 1972
½c1c -  -  -  -  - 1971
½c1c2½c -  -  -  - 1970
მონეტარული სისტემა: 1 დოლარი = 100 ცენტი
½c - ½ ცენტი
1c - 1 ცენტი
2½c - 2½ ცენტი
5c - 5 ცენტი
10c - 10 ცენტი
20c - 20 ცენტი
25c - 25 ცენტი
uCoin