+

საქსონია > საქსონიის ელექტორატი (1763 - 1806)

ნაირსახეობა
68
წელი1h1pf3pf1/48Th1/24Th1/12Th⅙Th⅓Th⅔Th1Th5Th10Th1Dწელი
1h1pf3pf1/48Th1/24Th - ⅙Th - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1806
1h1pf - 1/48Th -  - ⅙Th - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1805
 - 1pf3pf -  -  - ⅙Th -  - 1Th/SB
1Th/D
 - 10Th1D/IEC
1D/SGH
1804
 -  - 3pf1/48Th -  - ⅙Th -  - 1Th/SB
1Th/D
 - 10Th1D1803
 -  - 3pf1/48Th1/24Th1/12Th - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1802
1h1pf3pf - 1/24Th1/12Th - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1801
 - 1pf3pf - 1/24Th1/12Th - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1800
1h1pf3pf1/48Th - 1/12Th -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1799
 - 1pf -  - 1/24Th1/12Th -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1798
 - 1pf3pf -  - 1/12Th - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1797
1h1pf -  -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
 - 10Th1D1796
 -  -  -  -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1795
 -  -  -  -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1794
 -  - 3pf1/48Th -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
 -  - 1D1793
1h -  -  -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th - 1D1792
 -  -  -  -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th1D1791
 - 1pf -  -  -  -  - ⅓Th - 1Th/SB
1Th/D
 - 10Th - 1790
1h1pf -  -  -  -  - ⅓Th - 1Th/SB
1Th/D
 -  -  - 1789
 - 1pf -  -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
 -  -  - 1788
1h -  -  -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
 - 10Th - 1787
 -  -  -  -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
 - 10Th - 1786
 - 1pf3pf1/48Th -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th - 1785
 - 1pf3pf -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
 - 10Th - 1784
1h1pf -  -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
 - 10Th - 1783
1h1pf3pf -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th - 1782
1h1pf3pf1/48Th -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th -  - 1781
1h1pf -  -  -  -  - ⅓Th⅔Th1Th/SB
1Th/D
 - 10Th - 1780
1h1pf3pf1/48Th -  -  -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th10Th/B
10Th/H
 - 1779
1h1pf -  -  -  -  -  -  - 1Th/SB
1Th/D
 - 10Th1D1778
 - 1pf -  -  -  -  -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
5Th - 1D1777
 - 1pf -  -  -  -  -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
 -  - 1D1776
 - 1pf -  -  -  -  -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
 -  - 1D1775
 - 1pf -  -  -  -  -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
 -  - 1D1774
 - 1pf -  -  -  -  -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
 -  - 1D1773
 - 1pf -  -  -  -  -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
 -  - 1D1772
 -  -  - 1/48Th -  -  -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
 -  - 1D1771
 -  -  -  -  -  -  -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
 -  - 1D1770
 -  -  -  -  -  -  -  - ⅔Th1Th/SB
1Th/D
 -  - 1D1769
 -  -  -  - 1/24Th1/12Th⅙Th - ⅔Th/FA
⅔Th/X
1Th/FA
1Th/FA_D
1Th/X
 -  - 1D/FA
1D/X
1768
 -  -  -  - 1/24Th1/12Th⅙Th/FA
⅙Th/X
⅓Th⅔Th/FA
⅔Th/X
1Th/FA
1Th/X
 -  - 1D/FA
1D/X
1767
 -  -  -  - 1/24Th1/12Th⅙Th/FA
⅙Th/X
⅓Th⅔Th/FA
⅔Th/X
1Th/FA
1Th/X
 -  - 1D/FA
1D/X
1766
 - 1pf3pf1/48Th1/24Th1/12Th/FA
1/12Th/X
⅙Th⅓Th⅔Th/FA
⅔Th/X
1Th/FA
1Th/FA_Z
1Th/X
 -  - 1D1765
 -  - 3pf1/48Th1/24Th/F
1/24Th/X
1/12Th/FA
1/12Th/X
⅙Th/FA
⅙Th/X
⅓Th/FA
⅓Th/X
⅔Th/FA
⅔Th/X
1Th/FA
1Th/X
 -  - 1D/U
1D/V
1764
 -  -  -  -  - 1/12Th/FA
1/12Th/FC
 -  - ⅔Th1Th/FA
1Th/FC
1Th/X
 -  - 1D1763
მონეტარული სისტემა: 1 ტალერი = 288 ფენინგი
1h - 1 ჰელერი
1pf - 1 ფენინგი
3pf - 3 ფენინგი
1/48Th - 1/48 ტალერი
1/24Th - 1/24 ტალერი
1/12Th - 1/12 ტალერი
⅙Th - ⅙ ტალერი
⅓Th - ⅓ ტალერი
⅔Th - ⅔ ტალერი
1Th - 1 ტალერი
5Th - 5 ტალერი
10Th - 10 ტალერი
1D - 1 დუკატი
uCoin