+

სამხრეთ კორეა > კორეის რესპუბლიკა (1966 - 1982)

წელი₩1₩5₩10₩50₩100წელი
₩1₩5₩10₩50₩1001982
₩1₩5₩10₩50₩1001981
₩1₩5₩10₩50₩1001980
₩1₩5₩10₩50₩1001979
₩1₩5₩10₩50₩1001978
₩1₩5₩10₩50₩1001977
₩1 -  -  -  - 1976
₩1 - ₩10 - ₩1001975
₩1 - ₩10₩50₩1001974
 -  - ₩10₩50₩1001973
 - ₩5₩10₩50₩1001972
 - ₩5₩10 - ₩1001971
₩1₩5₩10 - ₩1001970
₩1₩5₩10 -  - 1969
₩1₩5₩10 -  - 1968
₩1₩5₩10 -  - 1967
₩1₩5₩10 -  - 1966
მონეტარული სისტემა: 1 ვონი = 100 ჩონი
₩1 - 1 ვონი
₩5 - 5 ვონი
₩10 - 10 ვონი
₩50 - 50 ვონი
₩100 - 100 ვონი
uCoin