+

შვედეთი > რიკსდალერი (1798 - 1830)

ნაირსახეობა
16
წელი1/12Sk¼Sk½Sk1Sk1/24Rd1/12Rd⅙Rd⅓Rd1Rd1Dწელი
 - ¼Sk½Sk1Sk -  -  -  -  -  - 1830
 - ¼Sk½Sk1Sk -  - ⅙Rd⅓Rd - 1D1829
 - ¼Sk½Sk1Sk -  -  - ⅓Rd - 1D1828
 - ¼Sk½Sk1Sk -  -  -  - 1Rd1D1827
 -  -  -  -  -  - ⅙Rd - 1Rd1D1826
1/12Sk¼Sk½Sk1Sk -  -  -  - 1Rd1D1825
 - ¼Sk½Sk -  -  -  -  - 1Rd1D1824
 -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1823
 -  - ½Sk1Sk -  -  -  - 1Rd1D1822
 - ¼Sk½Sk1Sk -  -  -  - 1Rd1D1821
 - ¼Sk½Sk1Sk -  -  -  - 1Rd1D1820
 - ¼Sk½Sk1Sk -  - ⅙Rd - 1Rd1D1819
 -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd/XIII
1Rd/XIV
1D1818
 - ¼Sk½Sk1Sk -  - ⅙Rd - 1Rd1D1817
 -  - ½Sk1Sk1/24Rd -  -  - 1Rd1D1816
 -  - ½Sk1Sk -  - ⅙Rd - 1Rd1D1815
 -  -  - 1Sk1/24Rd - ⅙Rd⅓Rd1Rd
1Rd/NORR
1D1814
 -  -  -  - 1/24Rd -  - ⅓Rd - 1D1813
1/12Sk -  - 1Sk1/24Rd -  -  - 1Rd1D1812
 -  -  -  - 1/24Rd1/12Rd -  -  - 1D1811
 -  -  -  - 1/24Rd - ⅙Rd -  - 1D/C
1D/D
1810
 -  - ½Sk -  -  - ⅙Rd/CXIII
⅙Rd/GIV
 -  - 1D1809
1/12Sk¼Sk -  -  -  - ⅙Rd -  - 1D1808
 - ¼Sk½Sk -  -  - ⅙Rd - 1Rd1D1807
 - ¼Sk -  -  -  - ⅙Rd - 1Rd1D1806
1/12Sk¼Sk½Sk1Sk -  - ⅙Rd - 1Rd1D1805
 -  - ½Sk -  -  - ⅙Rd -  - 1D/C
1D/D
1804
1/12Sk¼Sk½Sk1Sk -  - ⅙Rd -  - 1D1803
1/12Sk¼Sk½Sk/CoA
½Sk/GA
1Sk -  - ⅙Rd -  - 1D1802
 -  - ½Sk -  -  - ⅙Rd - 1Rd1D/C
1D/S
1801
 - ¼Sk½Sk -  -  - ⅙Rd⅓Rd -  - 1800
 - ¼Sk½Sk -  -  - ⅙Rd⅓Rd -  - 1799
მონეტარული სისტემა: 1 რიკსდალერი = 48 სკილინგი
1/12Sk - 1/12 სკილინგი
¼Sk - ¼ სკილინგი
½Sk - ½ სკილინგი
1Sk - 1 სკილინგი
1/24Rd - 1/24 რიკსდალერი
1/12Rd - 1/12 რიკსდალერი
⅙Rd - ⅙ რიკსდალერი
⅓Rd - ⅕ რიკსდალერი
1Rd - 1 რიკსდალერი
1D - 1 დუკატი
uCoin