+

შვედეთი > რიკსდალერი (1718 - 1798)

ნაირსახეობა
34
მონეტების სეტი
×
წელი1o ½os1os½Sk2os6o4os1/24Rd5os1/12Rd8os10os16os⅙Rd⅓Rd1Rd1Dწელი
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓Rd - 1D1798
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1797
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1796
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1795
 -  -  - ½Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1794
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1793
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd/G
1Rd/GA
1D1792
 -  -  -  -  - 6o -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1791
 -  -  -  -  - 6o -  -  -  -  -  -  - ⅙Rd - 1Rd1D1790
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅙Rd⅓Rd - 1D1789
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅙Rd⅓Rd1Rd - 1788
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅙Rd⅓Rd1Rd1D1787
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅙Rd⅓Rd - 1D1786
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅙Rd⅓Rd - 1D1785
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅙Rd⅓Rd - 1D1784
 -  -  -  -  -  -  - 1/24Rd -  -  -  -  - ⅙Rd⅓Rd1Rd1D1783
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓Rd1Rd1D1782
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅙Rd⅓Rd1Rd1D1781
 -  -  -  -  -  -  - 1/24Rd -  -  -  -  -  - ⅓Rd1Rd1D1780
 -  -  -  -  -  -  - 1/24Rd - 1/12Rd -  -  - ⅙Rd⅓Rd1Rd1D1779
1o - 1os -  -  -  - 1/24Rd - 1/12Rd -  -  - ⅙Rd⅓Rd - 1D1778
 -  -  -  - 2os -  - 1/24Rd - 1/12Rd -  -  - ⅙Rd⅓Rd1Rd1D1777
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅙Rd⅓Rd1Rd1D1776
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd/1Rd3D
1Rd/3D
1D1775
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16os -  - 1Rd1D1774
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16os -  - 1Rd1D1773
1o -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1772
 -  -  -  -  -  - 4os -  -  - 8os -  -  -  - 1Rd/AF
1Rd/G
1D/AF
1D/G
1771
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16os -  - 1Rd1D1770
 -  - 1os -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1769
1o - 1os - 2os -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1768
 -  -  -  - 2os -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1767
 -  -  -  - 2os -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1766
 -  -  -  - 2os6o -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1765
 -  -  -  - 2os -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1764
 -  - 1os - 2os6o -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1763
 -  -  -  - 2os6o -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1762
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 - 2os -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1761
 -  - 1os - 2os -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1760
 -  - 1os - 2os -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1759
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 - 2os -  -  - 5os -  -  -  -  -  -  - 1D1758
 -  - 1os - 2os -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1757
 -  - 1os -  -  -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1756
 -  -  -  - 2os -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1755
 -  - 1os -  -  -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1754
 -  - 1os -  -  -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1753
 -  -  -  -  -  -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1752
 -  - 1os - 2os -  -  - 5os/AF
5os/F
 -  - 10os/AF
10os/F
 -  -  - 1Rd/AF
1Rd/F
1D1751
1o - 1os - 2os -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1750
1o - 1os/Ag
1os/Cu
 - 2os -  -  - 5os -  -  -  -  -  -  -  - 1749
 -  - 1os - 2os -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1748
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 - 2os -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1747
1o - 1os - 2os -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D
1D/S
1746
 -  - 1os - 2os -  -  - 5os -  - 10os -  -  -  - 1D1745
 -  - 1os - 2os -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1744
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 - 2os -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D
1D/S
1743
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 -  -  -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1742
 -  - 1os -  -  -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1741
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 -  -  -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1740
 -  - 1os -  -  -  -  - 5os -  - 10os -  -  - 1Rd1D1739
 -  - 1os -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd/n
1Rd/o
1D
1D/S
1738
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1737
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1736
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1735
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1734
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd - 1733
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1732
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd/F
1Rd/FU
 - 1731
 -  - 1os/Ag
1os/Cu
 -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd - 1730
 -  - 1os -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  -  -  - 1729
 -  - 1os -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd - 1728
 -  - 1os -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd/F
1Rd/FU
 - 1727
1o - 1os -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd - 1726
1o - 1os -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd - 1725
1o - 1os -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1724
 -  - 1os -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1D1723
 -  - 1os -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  -  - 1D1722
1o ½os1os -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1721
1o/F
1o/VE
½os1os/F
1os/VE
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D/F
1D/VE
1720
1o -  -  -  -  -  -  - 5os -  -  -  -  -  - 1Rd1D1719
მონეტარული სისტემა: 1 რიკსდალერი = 96 ერე სმ = 288 ერე
1o - 1 ერე
6o - 6 ერე
½os - ½ ერე სმ
1os - 1 ერე სმ
2os - 2 ერე სმ
4os - 4 ერე სმ
5os - 5 ერე სმ
8os - 8 ერე სმ
10os - 10 ერე სმ
16os - 16 ერე სმ
½Sk - ½ სკილინგი
1/24Rd - 1/24 რიკსდალერი
1/12Rd - 1/12 რიკსდალერი
⅙Rd - ⅙ რიკსდალერი
⅓Rd - ⅕ რიკსდალერი
1Rd - 1 რიკსდალერი
1D - 1 დუკატი
uCoin