+

შვეიცარიის კანტონები > კანტონი ლუცერნი (1798 - 1850)

წელი1a1Rp½B1B2½B5B10B4Fr40B10Frწელი
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1846
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1845
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1844
1a1Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1843
1a1Rp/l
1Rp/s
 -  -  -  -  -  -  -  - 1839
1a -  -  -  -  -  -  -  -  - 1834
1a -  -  -  -  -  -  -  -  - 1832
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1831
1a -  -  -  -  -  -  -  -  - 1823
 -  -  -  -  -  -  -  - 40B - 1817
 -  -  -  -  - 5B -  - 40B - 1816
 -  -  -  - 2½B5B -  -  -  - 1815
 -  -  -  -  - 5B - 4Fr -  - 1814
 -  - ½B1B - 5B - 4Fr -  - 1813
 -  -  -  -  -  - 10B -  -  - 1812
1a -  - 1B -  - 10B -  -  - 1811
 -  -  - 1B - 5B -  -  -  - 1810
 -  -  - 1B -  -  -  -  -  - 1809
 -  -  - 1B -  -  -  -  -  - 1808
 -  -  - 1B -  -  -  -  -  - 1807
 -  -  - 1B - 5B -  -  -  - 1806
 -  -  - 1B -  -  -  -  -  - 1805
1a1Rp/C
1Rp/W
 - 1B -  -  -  -  - 10Fr1804
 -  -  - 1B -  -  -  -  -  - 1803
მონეტარული სისტემა: 1 ფრანკი = 10 ბაცენი = 40 კროიცერი = 100 რაპენი
1a - 1 ანგსტერი
1Rp - 1 რაპენი
½B - ½ ბაცენი
1B - 1 ბაცენი
2½B - 2½ ბაცენი
5B - 5 ბაცენი
10B - 10 ბაცენი
40B - 40 ბაცენი
4Fr - 4 ფრანკი
10Fr - 10 ფრანკი
uCoin