+

შვეიცარიის კანტონები > კანტონი სოლოთურნი (1804 - 1850)

წელი1Rp1Kr5Rp1B2½B5B1Frწელი
 - 1Kr -  -  -  -  - 1830
 -  - 5Rp1B/l
1B/s
2½B5B/l
5B/s
 - 1826
1Rp1Kr -  -  -  -  - 1813
 -  -  -  -  -  - 1Fr1812
 -  -  - 1B - 5B - 1811
 -  -  - 1B -  -  - 1810
 -  -  - 1B - 5B - 1809
 -  -  - 1B -  -  - 1808
 -  -  - 1B -  -  - 1807
 -  -  - 1B -  -  - 1805
მონეტარული სისტემა: 1 ფრანკი = 10 ბაცენი = 40 კროიცერი = 100 რაპენი
1Rp - 1 რაპენი
5Rp - 5 რაპენი
1Kr - 1 კროიცერი
1B - 1 ბაცენი
2½B - 2½ ბაცენი
5B - 5 ბაცენი
1Fr - 1 ფრანკი
uCoin