+

სირია > არაბთა გაერთიანებული რესპუბლიკა (1958 - 1960)

წელი
წელი2½Pt5Pt10Pt25Pt50Ptწელი
2½Pt5Pt10Pt -  - ١٩٦٠١٩٦٠
 -  -  - 25Pt50Pt١٩٥٨١٩٥٨
მონეტარული სისტემა: 1 ფნტი = 100 პიასტრი
2½Pt - 2½ პიასტრი
5Pt - 5 პიასტრი
10Pt - 10 პიასტრი
25Pt - 25 პიასტრი
50Pt - 50 პიასტრი
uCoin