+

გაერთ. სამეფო > მეფე ედვარდ VII (1902 - 1910)

მონეტების სეტი
×
წელი⅓f¼d½d1d2d3d4d6d1s2s2s6d5s£½£1£2£5წელი
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1910
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1909
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1908
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1907
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1906
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1905
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1904
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1903
⅓f¼d½d1d/Ag
1d/Br
2d3d4d6d1s2s2s6d5s£½£1£2£51902
მონეტარული სისტემა: 1 ფუნტი = 4 ქრაუნი = 10 ფლორინი = 20 შილინგი = 240 პენსი = 960 ფართინგი
⅓f - ⅓ ფართინგი
¼d - 1 ფართინგი
½d - ½ პენი
1d - 1 პენი
2d - 2 პენსი
3d - 3 პენსი
4d - 4 პენსი
6d - 6 პენსი
1s - 1 შილინგი
2s - 2 შილინგი (ფლორინი)
2s6d - ½ ქრაუნი
5s - 1 ქრაუნი
£½ - ½ ფუნტი (ნახევარი სოვერენი)
£1 - 1 ფუნტი (სოვერენი)
£2 - 2 ფუნტი
£5 - 5 ფუნტი
uCoin