+

გაერთ. სამეფო > დედოფალი ანა (1707 - 1714)

ნაირსახეობა
28
წელი¼d1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5Gწელი
¼d -  -  -  -  - 1s2s6d - ½G1G2G5G1714
 - 1d2d3d4d - 1s2s6d5s½G1G2G5G1713
 -  -  -  -  -  - 1s2s6d - ½G1G -  - 1712
 -  -  -  -  - 6d1s -  - ½G1G2G5G1711
 - 1d2d3d4d6d1s
1s/rp
2s6d - ½G1G -  - 1710
 - 1d2d3d4d - 1s
1s/E
2s6d - ½G1G2G5G1709
 - 1d2d3d4d6d
6d/p
1s/BR
1s/BRI
1s/E*
2s6d - ½G1G -  - 1708
 -  - 2d3d - 6d
6d/p
1s
1s/E*
1s/p
2s6d - ½G1G -  - 1707
 - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  - 1706
 - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  - 1705
 -  - 2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  - 1704
 - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  - 1703
მონეტარული სისტემა: 1 ფუნტი = 4 ქრაუნი = 10 ფლორინი = 20 შილინგი = 240 პენსი = 960 ფართინგი
¼d - 1 ფართინგი
1d - 1 პენი
2d - 2 პენსი
3d - 3 პენსი
4d - 4 პენსი
6d - 6 პენსი
1s - 1 შილინგი
2s6d - ½ ქრაუნი
5s - 1 ქრაუნი
½G - ½ გვინეა
1G - 1 გვინეა
2G - 2 გვინეა
5G - 5 გვინეა
uCoin